Volitve v državni zbor 2022

Kazalo

Uvodna pojasnila

Ta izpis je pripravil prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, s pomočjo referenčnega programa, različica 351cf81.

Izračuni so odvisni od naslednjih vhodnih podatkov, katerih pravilnost je treba preveriti ločeno:

Ker obravnavamo le veljavne glasove, »glas« vedno pomeni veljaven glas.

Vsako razdelek vsebuje kratko navodilo za preverjanje pravilnosti prikazanih izračunov. Poleg tega je treba povsod preverjati:

Uporabili smo naslednje matematične oznake:

Razporeditev glasov

Skupno število glasov na ravni države

Skupno število glasov v državi: 1192293

Preverjanje:

Število glasov po listah z deleži na ravni države

Preverjanje:

Lista Glasovi Delež
SVOBODA 410769 34.4520%
SDS 279897 23.4755%
NSi 81794 6.8602%
SD 79709 6.6854%
LEVICA 53234 4.4648%
LMŠ 44401 3.7240%
POVEŽIMO 40612 3.4062%
Resni.ca 34107 2.8606%
SAB 31117 2.6098%
NESTRANKARSKA 21021 1.7631%
SNP-DD 20279 1.7008%
Pirati 19480 1.6338%
NAŠA DEŽELA 17846 1.4968%
SNS 17736 1.4876%
VESNA 16089 1.3494%
ZLS 8340 0.6995%
DeSUS 7840 0.6576%
L'BP 5174 0.4340%
DOM 2117 0.1776%
ZOS 563 0.0472%
ZSi 168 0.0141%

Liste, ki so dosegle volilni prag

Preverjanje:

Lista Glasovi Delež
SVOBODA 410769 34.4520%
SDS 279897 23.4755%
NSi 81794 6.8602%
SD 79709 6.6854%
LEVICA 53234 4.4648%

Odslej obravnavamo le liste, ki so dosegle volilni prag, zato jih imenujemo kar »liste«.

Število glasov po posameznih enotah z Droopovimi količniki

Droopov količnik je število glasov, ki jih potrebuje lista za vsakega kandidata, ki je izvoljen po 90. in 91. členu. Vsaka enota ima svoj Droopov količnik.

Preverjanje:

Enota Glasovi Droopov količnik
1 - KRANJ 153154 12763
2 - POSTOJNA 144035 12003
3 - LJUBLJANA-CENTER 164059 13672
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 152350 12696
5 - CELJE 150432 12537
6 - NOVO MESTO 152089 12675
7 - MARIBOR 140100 11676
8 - PTUJ 136074 11340

Relativni Droopovi ostanki

Relativni Droopovi ostanki določajo vrstni red enot, iz katerih se izbira kandidate po 92. in 93. členu ZVDZ.

Preverjanje:

Lista SVOBODA

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
1 - KRANJ 48970 12763 0.8368722087
2 - POSTOJNA 56448 12003 0.7028242939
5 - CELJE 46410 12537 0.7018425461
8 - PTUJ 40990 11340 0.6146384480
3 - LJUBLJANA-CENTER 62485 13672 0.5702896431
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 55818 12696 0.3965028355
7 - MARIBOR 47996 11676 0.1106543337
6 - NOVO MESTO 51652 12675 0.0751084813

Lista LEVICA

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
3 - LJUBLJANA-CENTER 11305 13672 0.8268724400
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 8391 12696 0.6609168242
2 - POSTOJNA 6873 12003 0.5726068483
1 - KRANJ 6792 12763 0.5321632845
7 - MARIBOR 5571 11676 0.4771325797
6 - NOVO MESTO 5348 12675 0.4219329389
5 - CELJE 4786 12537 0.3817500199
8 - PTUJ 4168 11340 0.3675485009

Lista NSi

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 11357 12696 0.8945337114
5 - CELJE 11026 12537 0.8794767488
3 - LJUBLJANA-CENTER 11261 13672 0.8236541837
2 - POSTOJNA 9425 12003 0.7852203616
6 - NOVO MESTO 9891 12675 0.7803550296
8 - PTUJ 8750 11340 0.7716049383
7 - MARIBOR 7104 11676 0.6084275437
1 - KRANJ 12980 12763 0.0170022722

Lista SDS

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
6 - NOVO MESTO 37662 12675 0.9713609467
1 - KRANJ 34599 12763 0.7108830212
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 32120 12696 0.5299306868
8 - PTUJ 39475 11340 0.4810405644
3 - LJUBLJANA-CENTER 31987 13672 0.3395991808
2 - POSTOJNA 27880 12003 0.3227526452
5 - CELJE 41017 12537 0.2716758395
7 - MARIBOR 35157 11676 0.0110483042

Lista SD

Enota Glasovi Droopov količnik Ostanek
5 - CELJE 12307 12537 0.9816543033
2 - POSTOJNA 10684 12003 0.8901108056
8 - PTUJ 10031 11340 0.8845679012
6 - NOVO MESTO 10408 12675 0.8211439842
3 - LJUBLJANA-CENTER 10146 13672 0.7421006437
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 9419 12696 0.7418872086
7 - MARIBOR 8577 11676 0.7345837616
1 - KRANJ 8137 12763 0.6375460315

Vrstni redi enot in kandidatov

Za vsako listo so podane voline enote v padajočem vrstnem redu relativnih Droopovih ostankov za to listo. Znotraj vsake enote so nato našteti kandidati v padajočem vrstnem redu glede na delež glasov, ki so jih dosegli v svojih okrajih.

Ti vrstni redi določajo, kako podeljujemo mandate v enoti po 90. in 91. členu ZVDZ, kakor tudi vrstni red, ko podeljujemo mandate po 92. in 93. členu ZVDZ.

Stolpec »Status« pove, ali je bil kandidat izvoljen v enoti na podlagi 90. in 91. člena, ali na ravni države po D'Hondtovem sistemu na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ, ali pa ni bil izvoljen.

Preverjanje:

Lista SVOBODA

Enota 1 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.83687

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Borut Sajovic 3267 7 - TRŽIČ 8808 37.0913% 〈enota〉
Andreja Kert 5272 4 - KRANJ 1 14622 36.0553% 〈enota〉
Katarina Štravs 5846 1 - JESENICE 16756 34.8890% 〈enota〉
Sandra Gazinkovski 5149 5 - KRANJ 2 14862 34.6454% 〈D'Hondt〉
Alma Intihar 4057 3 - RADOVLJICA 2 11790 34.4105% 〈D'Hondt〉
Eva Knez 3191 2 - RADOVLJICA 1 10110 31.5628% 〈neizvoljen〉
Aleš Lipičnik 6611 10 - KAMNIK 21106 31.3228% 〈neizvoljen〉
Gašper Poženel 4410 8 - ŠKOFJA LOKA 1 14112 31.2500% 〈neizvoljen〉
Sara Erdić 3041 11 - IDRIJA 9781 31.0909% 〈neizvoljen〉
Tomaž Krišelj 5384 6 - KRANJ 3 19102 28.1855% 〈neizvoljen〉
Simon Peternel 2742 9 - ŠKOFJA LOKA 2 12105 22.6518% 〈neizvoljen〉

Enota 2 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.70282

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Tamara Kozlovič 5213 4 - KOPER 1 11824 44.0883% 〈enota〉
Robi (Robert) Janev 3682 3 - IZOLA 8451 43.5688% 〈enota〉
Matej Arčon 15420 9 - NOVA GORICA 1,
10 - NOVA GORICA 2
35422 43.5323% 〈enota〉
Mateja Čalušić 7466 5 - KOPER 2 17233 43.3239% 〈enota〉
Andreja Živic 6178 6 - SEŽANA 15025 41.1181% 〈D'Hondt〉
Dani (Danijel) Bešič Loredan 3691 2 - PIRAN 9246 39.9200% 〈neizvoljen〉
Aleksander Prosen Kralj 4266 8 - POSTOJNA 12379 34.4616% 〈neizvoljen〉
Uroš Brežan 3730 1 - TOLMIN 11348 32.8692% 〈neizvoljen〉
Boštjan Kerma 2443 7 - ILIRSKA BISTRICA 7740 31.5633% 〈neizvoljen〉
Mojca Stegovec 4359 11 - AJDOVŠČINA 15367 28.3660% 〈neizvoljen〉

Enota 5 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.70184

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Dušan Stojanovič 5100 9 - SLOVENJ GRADEC 13346 38.2137% 〈enota〉
Janja Sluga 5521 3 - CELJE 2 14693 37.5757% 〈enota〉
Miha Lamut 6684 2 - CELJE 1 20692 32.3023% 〈enota〉
Aleš Rezar 4143 4 - ŽALEC 1 13151 31.5033% 〈D'Hondt〉
Dean Premik 4366 5 - ŽALEC 2 14100 30.9645% 〈D'Hondt〉
Damaz Topler 4333 11 - DRAVOGRAD - RADLJE 14216 30.4797% 〈neizvoljen〉
Tatjana Zafošnik Kanduti 3203 7 - VELENJE 1 10935 29.2913% 〈neizvoljen〉
Mojca Kert 4324 10 - RAVNE NA KOROŠKEM 14896 29.0279% 〈neizvoljen〉
Danica Polak Gruden 3167 1 - ŠENTJUR 12159 26.0465% 〈neizvoljen〉
Miha Brodnik 2553 6 - MOZIRJE 10095 25.2897% 〈neizvoljen〉
Milan Žvan 3016 8 - VELENJE 2 12149 24.8251% 〈neizvoljen〉

Enota 8 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.61464

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Sara Žibrat mag 3397 3 - LJUTOMER 9766 34.7839% 〈enota〉
Dejan Zavec 3976 10 - PTUJ 2 11482 34.6281% 〈enota〉
mag. Darko Krajnc 3924 8 - PESNICA 11565 33.9300% 〈enota〉
Vera Granfol 3893 6 - GORNJA RADGONA 11732 33.1827% 〈D'Hondt〉
Tine Novak 5329 5 - MURSKA SOBOTA 2 16694 31.9216% 〈D'Hondt〉
Dejan Süč 3810 1 - LENDAVA 12107 31.4694% 〈neizvoljen〉
Simon Detellbach 4445 4 - MURSKA SOBOTA 1 15203 29.2377% 〈neizvoljen〉
Igor Barton 3003 7 - LENART 10721 28.0104% 〈neizvoljen〉
mag. Bernarda (Bernardka) Jurič 3265 11 - PTUJ 3 12623 25.8655% 〈neizvoljen〉
Milica (Ljudmila) Grabar 3762 9 - PTUJ 1 14702 25.5884% 〈neizvoljen〉
Damjan Rajh 2186 2 - ORMOŽ 9479 23.0615% 〈neizvoljen〉

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.57029

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
mag. Urška Klakočar Zupančič 5330 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 12801 41.6374% 〈enota〉
Mojca Šetinc Pašek 5199 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 12492 41.6186% 〈enota〉
Lucija Tacer 5099 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 12513 40.7496% 〈enota〉
dr. Robert Golob 9961 7 - LJUBLJANA-CENTER,
8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1
24636 40.4327% 〈enota〉
Lenart Žavbi 5389 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 13411 40.1834% 〈D'Hondt〉
Bojan Čebela 5873 2 - VRHNIKA 15423 38.0795% 〈neizvoljen〉
Alenka Sivka 6641 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 17680 37.5622% 〈neizvoljen〉
dr. Igor Papič 7054 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 19738 35.7382% 〈neizvoljen〉
Ksenija Pišljar 5811 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 16730 34.7340% 〈neizvoljen〉
Domen Petan 6128 1 - CERKNICA - LOGATEC 18635 32.8844% 〈neizvoljen〉

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.39650

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Miroslav Gregorič 4433 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 10262 43.1982% 〈enota〉
Tereza Novak 6319 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 15211 41.5423% 〈enota〉
Martin Premk 5743 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 14037 40.9133% 〈enota〉
dr. Mirjam Bon Klanjšček 7321 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 17932 40.8265% 〈enota〉
Monika Pekošak 6965 11 - DOMŽALE 2 17578 39.6234% 〈D'Hondt〉
Dimitrij Zadel 6661 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 17063 39.0377% 〈neizvoljen〉
Branko Zlobko 3196 1 - KOČEVJE 8942 35.7414% 〈neizvoljen〉
Mateja Zupan Josipović 6595 10 - DOMŽALE 1 19014 34.6850% 〈neizvoljen〉
Lucija Ana Vrščaj 3726 3 - GROSUPLJE 12009 31.0267% 〈neizvoljen〉
Rok Bulc 2560 4 - IVANČNA GORICA 10001 25.5974% 〈neizvoljen〉
Aleksandra Marijanović 2299 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE 10301 22.3182% 〈neizvoljen〉

Enota 7 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.11065

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Rastislav Vrečko 4629 10 - MARIBOR 6 11253 41.1357% 〈enota〉
Lena (Lena) Grgurevič 3617 8 - MARIBOR 4 8832 40.9534% 〈enota〉
Barbara Kolenko Helbl 4255 9 - MARIBOR 5 10403 40.9017% 〈enota〉
Martin Marzidovšek 3516 11 - MARIBOR 7 8633 40.7274% 〈enota〉
Andreja Rajbenšu 5644 6 - MARIBOR 2 14894 37.8945% 〈D'Hondt〉
Tomaž Lah 6226 5 - MARIBOR 1 16578 37.5558% 〈neizvoljen〉
Jurij Lep 3180 4 - RUŠE 8664 36.7036% 〈neizvoljen〉
Lea (Leonida) Polajnar 3844 7 - MARIBOR 3 11638 33.0297% 〈neizvoljen〉
Vesna Skerbinek 4913 2 - SLOVENSKA BISTRICA 17683 27.7837% 〈neizvoljen〉
Urban Kodrič 3663 3 - SLOVENSKE KONJICE 13805 26.5339% 〈neizvoljen〉
David Stupica 4509 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH 17717 25.4501% 〈neizvoljen〉

Enota 6 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.07511

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Gapi (Gašper) Ovnik 6646 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE 14685 45.2571% 〈enota〉
Teo (Teodor) Uranič 4177 11 - ZAGORJE 10193 40.9791% 〈enota〉
Nataša Avšič Bogovič 5280 5 - BREŽICE 13528 39.0302% 〈enota〉
Tamara Vonta 5828 6 - KRŠKO 15804 36.8767% 〈enota〉
Jožica Derganc 6804 3 - NOVO MESTO 2 18496 36.7863% 〈D'Hondt〉
Franc Props 4520 9 - LITIJA 12748 35.4565% 〈D'Hondt〉
Jernej Žnidaršič 3767 7 - SEVNICA 11831 31.8401% 〈neizvoljen〉
Jana Jerman 4290 1 - ČRNOMELJ - METLIKA 14641 29.3013% 〈neizvoljen〉
Leon Lobe 3241 4 - TREBNJE 12128 26.7233% 〈neizvoljen〉
Marjan Mačkošek 2732 8 - LAŠKO 10403 26.2617% 〈neizvoljen〉
Simona Pirnat Skeledžija 4367 2 - NOVO MESTO 1 17632 24.7675% 〈neizvoljen〉

Lista LEVICA

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.82687

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Luka Mesec 2123 7 - LJUBLJANA-CENTER 14398 14.7451% 〈D'Hondt〉
Asta Vrečko 1074 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 10238 10.4903% 〈neizvoljen〉
Dan Juvan 1235 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 13411 9.2089% 〈neizvoljen〉
Milan Jakopovič 1083 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 12513 8.6550% 〈neizvoljen〉
Ištvan Išt Huzjan 932 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 12492 7.4608% 〈neizvoljen〉
Arne Jakob Zakrajšek 905 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 12801 7.0698% 〈neizvoljen〉
Brina Minca Herlec 1030 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 16730 6.1566% 〈neizvoljen〉
Marko Močnik 711 2 - VRHNIKA 15423 4.6100% 〈neizvoljen〉
Alenka Pirjevec 759 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 17680 4.2930% 〈neizvoljen〉
Iva Padar 751 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 19738 3.8048% 〈neizvoljen〉
Peter Terčič 702 1 - CERKNICA - LOGATEC 18635 3.7671% 〈neizvoljen〉

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.66092

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Nataša Sukič 1573 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 15211 10.3412% 〈D'Hondt〉
Svetlana Slapšak 1162 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 14037 8.2781% 〈neizvoljen〉
Luka Omladič 808 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 10262 7.8737% 〈neizvoljen〉
Urška Honzak 1230 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 17932 6.8592% 〈neizvoljen〉
Dušan Pene 886 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 17063 5.1925% 〈neizvoljen〉
Lan Jenull 778 11 - DOMŽALE 2 17578 4.4260% 〈neizvoljen〉
Marjeta Mencin Čeplak 469 3 - GROSUPLJE 12009 3.9054% 〈neizvoljen〉
Ivan Horvat 307 1 - KOČEVJE 8942 3.4332% 〈neizvoljen〉
Arne Jernej Stare 597 10 - DOMŽALE 1 19014 3.1398% 〈neizvoljen〉
Luka Pirnat 311 4 - IVANČNA GORICA 10001 3.1097% 〈neizvoljen〉
Mitja Svete 270 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE 10301 2.6211% 〈neizvoljen〉

Enota 2 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.57261

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Matej Tašner Vatovec 861 4 - KOPER 1 11824 7.2818% 〈D'Hondt〉
Bojan Pahor 891 6 - SEŽANA 15025 5.9301% 〈neizvoljen〉
Alan Medveš 484 3 - IZOLA 8451 5.7271% 〈neizvoljen〉
Nina Ukmar 527 2 - PIRAN 9246 5.6998% 〈neizvoljen〉
Tina Žigon 618 8 - POSTOJNA 12379 4.9923% 〈neizvoljen〉
Maja Tašner Vatovec 834 5 - KOPER 2 17233 4.8396% 〈neizvoljen〉
Marko Rusjan 835 10 - NOVA GORICA 2 17258 4.8383% 〈neizvoljen〉
Safet Salkić 319 7 - ILIRSKA BISTRICA 7740 4.1214% 〈neizvoljen〉
Meri Hreščak 555 11 - AJDOVŠČINA 15367 3.6116% 〈neizvoljen〉
Andrej Pelicon 586 9 - NOVA GORICA 1 18164 3.2262% 〈neizvoljen〉
Blaž Jug 363 1 - TOLMIN 11348 3.1988% 〈neizvoljen〉

Enota 1 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.53216

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Miha Kordiš 938 8 - ŠKOFJA LOKA 1 14112 6.6468% 〈D'Hondt〉
Ana Černe 796 4 - KRANJ 1 14622 5.4439% 〈neizvoljen〉
Milan Rejc 498 2 - RADOVLJICA 1 10110 4.9258% 〈neizvoljen〉
Janez Rozman 730 5 - KRANJ 2 14862 4.9119% 〈neizvoljen〉
Jan Podgornik 577 3 - RADOVLJICA 2 11790 4.8940% 〈neizvoljen〉
Dušan Krnel 694 1 - JESENICE 16756 4.1418% 〈neizvoljen〉
Mateja Hočevar 346 7 - TRŽIČ 8808 3.9282% 〈neizvoljen〉
Ivan Mitrevski 791 10 - KAMNIK 21106 3.7477% 〈neizvoljen〉
Sara Dejanović 354 11 - IDRIJA 9781 3.6193% 〈neizvoljen〉
Ivan Albreht 429 9 - ŠKOFJA LOKA 2 12105 3.5440% 〈neizvoljen〉
Dragica Štromajer 639 6 - KRANJ 3 19102 3.3452% 〈neizvoljen〉

Enota 7 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.47713

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Tatjana Greif 627 8 - MARIBOR 4 8832 7.0992% 〈D'Hondt〉
Tatjana Frangež 485 11 - MARIBOR 7 8633 5.6180% 〈neizvoljen〉
Borut Osonkar 605 10 - MARIBOR 6 11253 5.3763% 〈neizvoljen〉
Ramona Arnuš 546 9 - MARIBOR 5 10403 5.2485% 〈neizvoljen〉
Drago Bolčina 435 4 - RUŠE 8664 5.0208% 〈neizvoljen〉
Vladimir Šega 674 5 - MARIBOR 1 16578 4.0656% 〈neizvoljen〉
Matic Komel 433 7 - MARIBOR 3 11638 3.7206% 〈neizvoljen〉
Urška Lipovž 552 6 - MARIBOR 2 14894 3.7062% 〈neizvoljen〉
Darko Radiković 449 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH 17717 2.5343% 〈neizvoljen〉
Aleksander Sašo Slaček Brlek 445 2 - SLOVENSKA BISTRICA 17683 2.5165% 〈neizvoljen〉
Lucija Golčer 320 3 - SLOVENSKE KONJICE 13805 2.3180% 〈neizvoljen〉

Enota 6 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.42193

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Peter Dirnbek Vatovec 705 5 - BREŽICE 13528 5.2114% 〈neizvoljen〉
Primož Siter 698 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE 14685 4.7531% 〈neizvoljen〉
Eva Koprivšek Petkovšek 376 11 - ZAGORJE 10193 3.6888% 〈neizvoljen〉
Kaja Mlakar Agrež 462 9 - LITIJA 12748 3.6241% 〈neizvoljen〉
Jožica Fortun Tomažič 519 1 - ČRNOMELJ - METLIKA 14641 3.5448% 〈neizvoljen〉
Ksenja Lorber 1197 2 - NOVO MESTO 1,
3 - NOVO MESTO 2
36128 3.3132% 〈neizvoljen〉
Aleš Suša 484 6 - KRŠKO 15804 3.0625% 〈neizvoljen〉
Tina Kolar 309 8 - LAŠKO 10403 2.9703% 〈neizvoljen〉
Marko Tratar 309 4 - TREBNJE 12128 2.5478% 〈neizvoljen〉
Sašo Jejčič 289 7 - SEVNICA 11831 2.4427% 〈neizvoljen〉

Enota 5 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.38175

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Simon Maljevac 814 3 - CELJE 2 14693 5.5401% 〈neizvoljen〉
Neža Oder 465 9 - SLOVENJ GRADEC 13346 3.4842% 〈neizvoljen〉
Milan Mrđenović 484 10 - RAVNE NA KOROŠKEM 14896 3.2492% 〈neizvoljen〉
Dorotea Pospihalj 355 7 - VELENJE 1 10935 3.2465% 〈neizvoljen〉
Žiga Vipotnik 653 2 - CELJE 1 20692 3.1558% 〈neizvoljen〉
Andreja Banič Zebec 426 5 - ŽALEC 2 14100 3.0213% 〈neizvoljen〉
Janko Belin 366 8 - VELENJE 2 12149 3.0126% 〈neizvoljen〉
Mateja Žvižej 614 4 - ŽALEC 1,
6 - MOZIRJE
23246 2.6413% 〈neizvoljen〉
Vladimir Jarh Nikolič 367 11 - DRAVOGRAD - RADLJE 14216 2.5816% 〈neizvoljen〉
Aleš Gulič 242 1 - ŠENTJUR 12159 1.9903% 〈neizvoljen〉

Enota 8 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.36755

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Boštjan Koražija 516 10 - PTUJ 2 11482 4.4940% 〈neizvoljen〉
Lara Štrokaj 642 5 - MURSKA SOBOTA 2 16694 3.8457% 〈neizvoljen〉
Marijana Koren Ban 418 6 - GORNJA RADGONA 11732 3.5629% 〈neizvoljen〉
Drago Balajc 464 4 - MURSKA SOBOTA 1 15203 3.0520% 〈neizvoljen〉
Janez Brumen 298 3 - LJUTOMER 9766 3.0514% 〈neizvoljen〉
Nenad Cekić 327 8 - PESNICA 11565 2.8275% 〈neizvoljen〉
Marko Sraka 342 1 - LENDAVA 12107 2.8248% 〈neizvoljen〉
Jasna Lipovž 289 7 - LENART 10721 2.6956% 〈neizvoljen〉
Lina Habjanič 315 11 - PTUJ 3 12623 2.4954% 〈neizvoljen〉
Rok Leban 358 9 - PTUJ 1 14702 2.4350% 〈neizvoljen〉
Ivan Babič 199 2 - ORMOŽ 9479 2.0994% 〈neizvoljen〉

Lista NSi

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.89453

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Janez Cigler Kralj 3808 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE,
10 - DOMŽALE 1
29315 12.9899% 〈D'Hondt〉
Mojca Gruden 928 3 - GROSUPLJE 12009 7.7275% 〈neizvoljen〉
Tadeja Šuštar Zalar 1278 11 - DOMŽALE 2 17578 7.2705% 〈neizvoljen〉
Julija Humar 709 4 - IVANČNA GORICA 10001 7.0893% 〈neizvoljen〉
Jožef Horvat 1182 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 17932 6.5916% 〈neizvoljen〉
Igor Pigac 1109 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 17063 6.4994% 〈neizvoljen〉
Andrej Janša 550 1 - KOČEVJE 8942 6.1507% 〈neizvoljen〉
Janez Novljan 730 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 14037 5.2005% 〈neizvoljen〉
Karolina Korenčan 705 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 15211 4.6348% 〈neizvoljen〉
Mateja Ribič 358 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 10262 3.4886% 〈neizvoljen〉

Enota 5 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.87948

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Aleksander Reberšek 2016 5 - ŽALEC 2 14100 14.2979% 〈D'Hondt〉
Klemen Matk 1158 6 - MOZIRJE 10095 11.4710% 〈neizvoljen〉
Jože Kužnik 1399 4 - ŽALEC 1 13151 10.6380% 〈neizvoljen〉
Marijana Cigala 1010 11 - DRAVOGRAD - RADLJE 14216 7.1047% 〈neizvoljen〉
Cirila Lavbič 799 1 - ŠENTJUR 12159 6.5713% 〈neizvoljen〉
Mitja Ločičnik 784 8 - VELENJE 2 12149 6.4532% 〈neizvoljen〉
Mojca Erjavec 922 10 - RAVNE NA KOROŠKEM 14896 6.1896% 〈neizvoljen〉
Primož Slakan 1198 2 - CELJE 1 20692 5.7897% 〈neizvoljen〉
Igor Jeram 707 9 - SLOVENJ GRADEC 13346 5.2975% 〈neizvoljen〉
Veronika Juvan 456 7 - VELENJE 1 10935 4.1701% 〈neizvoljen〉
Nataša Brežnik 577 3 - CELJE 2 14693 3.9270% 〈neizvoljen〉

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.82365

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Iva Dimic 1937 1 - CERKNICA - LOGATEC 18635 10.3944% 〈D'Hondt〉
dr. Jože Podgoršek 1533 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 17680 8.6708% 〈neizvoljen〉
Marko Gruden 1513 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 19738 7.6654% 〈neizvoljen〉
Mojca Sojar 1192 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 16730 7.1249% 〈neizvoljen〉
Janez Ovsec 1089 2 - VRHNIKA 15423 7.0609% 〈neizvoljen〉
Peter Kolenc 762 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 12492 6.0999% 〈neizvoljen〉
Gašper Čižman 717 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 12801 5.6011% 〈neizvoljen〉
Boris Kham 651 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 12513 5.2026% 〈neizvoljen〉
Slava (Stanislava) Sosič 747 7 - LJUBLJANA-CENTER 14398 5.1882% 〈neizvoljen〉
Marcela Uršič 693 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 13411 5.1674% 〈neizvoljen〉
Mateja Drobnič 427 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 10238 4.1707% 〈neizvoljen〉

Enota 2 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.78522

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Jernej Vrtovec 2275 11 - AJDOVŠČINA 15367 14.8045% 〈D'Hondt〉
Andrej Černigoj 1095 7 - ILIRSKA BISTRICA 7740 14.1473% 〈neizvoljen〉
Matej Hrast 1157 1 - TOLMIN 11348 10.1956% 〈neizvoljen〉
Anton Harej 1250 9 - NOVA GORICA 1 18164 6.8817% 〈neizvoljen〉
Aljaž Plevnik 661 8 - POSTOJNA 12379 5.3397% 〈neizvoljen〉
Klavdija Primc 669 6 - SEŽANA 15025 4.4526% 〈neizvoljen〉
Erika Podgornik Rijavec 760 10 - NOVA GORICA 2 17258 4.4038% 〈neizvoljen〉
Jerneja Stopar 646 5 - KOPER 2 17233 3.7486% 〈neizvoljen〉
Zdenka Zupančič 315 2 - PIRAN 9246 3.4069% 〈neizvoljen〉
Srečko Langeršek 273 3 - IZOLA 8451 3.2304% 〈neizvoljen〉
Danijel Sertić 324 4 - KOPER 1 11824 2.7402% 〈neizvoljen〉

Enota 6 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.78036

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
dr. Vida Čadonič Špelič 1694 2 - NOVO MESTO 1 17632 9.6075% 〈D'Hondt〉
Mark Boris Andrijanič 1718 3 - NOVO MESTO 2 18496 9.2885% 〈neizvoljen〉
Blaž Pavlin 1055 4 - TREBNJE 12128 8.6989% 〈neizvoljen〉
Jože Senica 859 8 - LAŠKO 10403 8.2572% 〈neizvoljen〉
Nataša Hudelja 974 1 - ČRNOMELJ - METLIKA 14641 6.6526% 〈neizvoljen〉
Alen Lenič 919 6 - KRŠKO 15804 5.8150% 〈neizvoljen〉
Janez Beja 671 9 - LITIJA 12748 5.2636% 〈neizvoljen〉
Aljaž Jerin 480 11 - ZAGORJE 10193 4.7091% 〈neizvoljen〉
Maša Brulc 516 7 - SEVNICA 11831 4.3614% 〈neizvoljen〉
Katja Berk Bevc 504 5 - BREŽICE 13528 3.7256% 〈neizvoljen〉
dr. Drago Kočar 501 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE 14685 3.4116% 〈neizvoljen〉

Enota 8 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.77160

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Jožef Horvat 1361 1 - LENDAVA 12107 11.2414% 〈D'Hondt〉
Nataša Bauman 811 7 - LENART 10721 7.5646% 〈neizvoljen〉
Peter Feguš 899 11 - PTUJ 3 12623 7.1219% 〈neizvoljen〉
Matjaž Kosi 651 2 - ORMOŽ 9479 6.8678% 〈neizvoljen〉
Ivan Fras 798 6 - GORNJA RADGONA 11732 6.8019% 〈neizvoljen〉
Špela Hojnik 935 9 - PTUJ 1 14702 6.3597% 〈neizvoljen〉
Peter Pribožič 689 10 - PTUJ 2 11482 6.0007% 〈neizvoljen〉
Martina Perša 872 5 - MURSKA SOBOTA 2 16694 5.2234% 〈neizvoljen〉
Viktor Vajngerl 585 8 - PESNICA 11565 5.0584% 〈neizvoljen〉
Andreja Novak Görkeš 471 3 - LJUTOMER 9766 4.8229% 〈neizvoljen〉
Ivan Horvat 678 4 - MURSKA SOBOTA 1 15203 4.4596% 〈neizvoljen〉

Enota 7 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.60843

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Martin Mikolič 1757 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH 17717 9.9170% 〈neizvoljen〉
Janez Črešnar 752 3 - SLOVENSKE KONJICE 13805 5.4473% 〈neizvoljen〉
Aleš Bandur 711 6 - MARIBOR 2 14894 4.7737% 〈neizvoljen〉
Andrej Šauperl 764 5 - MARIBOR 1 16578 4.6085% 〈neizvoljen〉
Miha Žižek 391 4 - RUŠE 8664 4.5129% 〈neizvoljen〉
Alenka Pušnik 792 2 - SLOVENSKA BISTRICA 17683 4.4789% 〈neizvoljen〉
dr. dr. Alenka (Magdalena) Šverc 456 10 - MARIBOR 6 11253 4.0523% 〈neizvoljen〉
mag. Bernard Memon 448 7 - MARIBOR 3 11638 3.8495% 〈neizvoljen〉
mag. Zdravko Luketič 399 9 - MARIBOR 5 10403 3.8354% 〈neizvoljen〉
prof. dr. Karmen Teržan Kopecky 337 8 - MARIBOR 4 8832 3.8157% 〈neizvoljen〉
Renata Esih Flac 297 11 - MARIBOR 7 8633 3.4403% 〈neizvoljen〉

Enota 1 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.01700

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
mag. Matej Tonin 4751 6 - KRANJ 3,
10 - KAMNIK
40208 11.8161% 〈enota〉
mag. Janez Žakelj 1318 9 - ŠKOFJA LOKA 2 12105 10.8881% 〈D'Hondt〉
Franc (Francisco Estanislao) Medic 848 11 - IDRIJA 9781 8.6699% 〈neizvoljen〉
dr. Marija Klopčič 1130 8 - ŠKOFJA LOKA 1 14112 8.0074% 〈neizvoljen〉
Maja Fajdiga Komar 737 2 - RADOVLJICA 1 10110 7.2898% 〈neizvoljen〉
Irena Dolenc 1069 5 - KRANJ 2 14862 7.1928% 〈neizvoljen〉
David Ahačič 628 7 - TRŽIČ 8808 7.1299% 〈neizvoljen〉
mag. Cveto Uršič 809 3 - RADOVLJICA 2 11790 6.8617% 〈neizvoljen〉
dr. Marija Rogar 911 4 - KRANJ 1 14622 6.2303% 〈neizvoljen〉
Boris Kitek 779 1 - JESENICE 16756 4.6491% 〈neizvoljen〉

Lista SDS

Enota 6 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.97136

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Anja Bah Žibert 5794 2 - NOVO MESTO 1 17632 32.8607% 〈enota〉
Tomaž Lisec 3770 7 - SEVNICA 11831 31.8654% 〈enota〉
Franci Kepa 3608 4 - TREBNJE 12128 29.7493% 〈D'Hondt〉
mag. Maja Kocjan 3887 1 - ČRNOMELJ - METLIKA 14641 26.5487% 〈neizvoljen〉
Janez Jože Olovec 4024 6 - KRŠKO 15804 25.4619% 〈neizvoljen〉
Boris Doblekar 3232 9 - LITIJA 12748 25.3530% 〈neizvoljen〉
Patricia Čular 3378 5 - BREŽICE 13528 24.9704% 〈neizvoljen〉
Štefanija Pavčnik 2443 8 - LAŠKO 10403 23.4836% 〈neizvoljen〉
Bojan Kekec 3785 3 - NOVO MESTO 2 18496 20.4639% 〈neizvoljen〉
Alenka Forte 1580 11 - ZAGORJE 10193 15.5008% 〈neizvoljen〉
Patricija Gorenc 2161 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE 14685 14.7157% 〈neizvoljen〉

Enota 1 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.71088

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Žan Mahnič 4202 9 - ŠKOFJA LOKA 2 12105 34.7129% 〈enota〉
Andrej Hoivik 3753 8 - ŠKOFJA LOKA 1 14112 26.5944% 〈enota〉
mag. Branko Grims 4927 6 - KRANJ 3 19102 25.7931% 〈D'Hondt〉
Andrej Poglajen 2270 11 - IDRIJA 9781 23.2083% 〈neizvoljen〉
Bogomir Vnučec 2196 2 - RADOVLJICA 1 10110 21.7211% 〈neizvoljen〉
Lucija Zalokar 1909 7 - TRŽIČ 8808 21.6735% 〈neizvoljen〉
Mark Toplak 2393 3 - RADOVLJICA 2 11790 20.2969% 〈neizvoljen〉
Bojan Homan 2911 5 - KRANJ 2 14862 19.5869% 〈neizvoljen〉
Nataša Jenkole 2821 4 - KRANJ 1 14622 19.2928% 〈neizvoljen〉
Nežka Poljanšek 4069 10 - KAMNIK 21106 19.2789% 〈neizvoljen〉
Irena Pfeifer 3148 1 - JESENICE 16756 18.7873% 〈neizvoljen〉

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.52993

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Janez (Ivan) Janša 7792 3 - GROSUPLJE,
4 - IVANČNA GORICA
22010 35.4021% 〈enota〉
Jože Tanko 3574 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE 10301 34.6957% 〈enota〉
Rado Gladek 3972 10 - DOMŽALE 1 19014 20.8899% 〈D'Hondt〉
mag. Robert Tomazin 1806 1 - KOČEVJE 8942 20.1968% 〈neizvoljen〉
Maruša Babnik 3424 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 17063 20.0668% 〈neizvoljen〉
mag. Julija Herle 3004 11 - DOMŽALE 2 17578 17.0895% 〈neizvoljen〉
Klavdija Operčkal 3055 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 17932 17.0366% 〈neizvoljen〉
Ida Medved 2124 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 14037 15.1314% 〈neizvoljen〉
dr. Zvone Čadež 2072 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 15211 13.6217% 〈neizvoljen〉
Igor Horvat 1297 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 10262 12.6389% 〈neizvoljen〉

Enota 8 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.48104

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Suzana Lep Šimenko 4332 11 - PTUJ 3 12623 34.3183% 〈enota〉
Franc Breznik 3630 7 - LENART 10721 33.8588% 〈enota〉
Jožef Lenart 4918 9 - PTUJ 1 14702 33.4512% 〈enota〉
Janez Magyar 3778 1 - LENDAVA 12107 31.2051% 〈D'Hondt〉
Andrej Kosi 2893 2 - ORMOŽ 9479 30.5201% 〈neizvoljen〉
Marijan Pojbič 3527 8 - PESNICA 11565 30.4972% 〈neizvoljen〉
Dominik Štrakl 2647 3 - LJUTOMER 9766 27.1042% 〈neizvoljen〉
Nuša Vrabl Ferenčič 3050 10 - PTUJ 2 11482 26.5633% 〈neizvoljen〉
Bojan Petrijan 3932 4 - MURSKA SOBOTA 1 15203 25.8633% 〈neizvoljen〉
Simona Himelrajh 2814 6 - GORNJA RADGONA 11732 23.9857% 〈neizvoljen〉
Andreja Prettner 3954 5 - MURSKA SOBOTA 2 16694 23.6852% 〈neizvoljen〉

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.33960

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
dr. Anže Logar 4269 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 16730 25.5170% 〈enota〉
Zoran Mojškerc 4580 1 - CERKNICA - LOGATEC 18635 24.5774% 〈enota〉
Alenka Jeraj 4639 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 19738 23.5029% 〈D'Hondt〉
mag. Domen Cukjati 3341 2 - VRHNIKA 15423 21.6625% 〈neizvoljen〉
Leon Merjasec 3657 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 17680 20.6844% 〈neizvoljen〉
mag. Mojca Gregorič 2142 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 12492 17.1470% 〈neizvoljen〉
Ksenija Sever 2112 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 12801 16.4987% 〈neizvoljen〉
Aleš Hojs 1922 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 12513 15.3600% 〈neizvoljen〉
Marko Posavec 2158 7 - LJUBLJANA-CENTER 14398 14.9882% 〈neizvoljen〉
Davorin Kopše 1865 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 13411 13.9065% 〈neizvoljen〉
Mojca Škrinjar 1302 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 10238 12.7173% 〈neizvoljen〉

Enota 2 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.32275

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Eva Irgl 4163 11 - AJDOVŠČINA 15367 27.0905% 〈enota〉
Danijel Krivec 2838 1 - TOLMIN 11348 25.0088% 〈enota〉
Zvonko Černač 2925 8 - POSTOJNA 12379 23.6287% 〈D'Hondt〉
Adrijana Kocjančič 1799 7 - ILIRSKA BISTRICA 7740 23.2429% 〈neizvoljen〉
mag. Elena Zavadlav Ušaj 4214 9 - NOVA GORICA 1 18164 23.1997% 〈neizvoljen〉
mag. Tomaž Slokar 3095 10 - NOVA GORICA 2 17258 17.9337% 〈neizvoljen〉
Vojko Jevševar 1510 2 - PIRAN 9246 16.3314% 〈neizvoljen〉
Mara Glušič 2271 6 - SEŽANA 15025 15.1148% 〈neizvoljen〉
Mojca Mahajnc 1234 3 - IZOLA 8451 14.6018% 〈neizvoljen〉
Silvano Radin 2502 5 - KOPER 2 17233 14.5187% 〈neizvoljen〉
Albin Železnik 1329 4 - KOPER 1 11824 11.2399% 〈neizvoljen〉

Enota 5 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.27168

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Jelka Godec 4339 1 - ŠENTJUR 12159 35.6855% 〈enota〉
Jožef Jelen 3249 6 - MOZIRJE 10095 32.1842% 〈enota〉
Franc Rosec 3806 8 - VELENJE 2 12149 31.3277% 〈enota〉
Alenka Helbl 4030 11 - DRAVOGRAD - RADLJE 14216 28.3483% 〈D'Hondt〉
Damjan Muzel 5865 2 - CELJE 1 20692 28.3443% 〈neizvoljen〉
Stašo Lodrant 3884 10 - RAVNE NA KOROŠKEM 14896 26.0741% 〈neizvoljen〉
Lidija Ivanuša 3391 4 - ŽALEC 1 13151 25.7851% 〈neizvoljen〉
Simon Dobaj 2801 7 - VELENJE 1 10935 25.6150% 〈neizvoljen〉
Boštjan Konečnik 3338 9 - SLOVENJ GRADEC 13346 25.0112% 〈neizvoljen〉
Dragica Sternad Pražnikar 3287 5 - ŽALEC 2 14100 23.3121% 〈neizvoljen〉
mag. Marjan Ferjanc 3027 3 - CELJE 2 14693 20.6016% 〈neizvoljen〉

Enota 7 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.01105

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Bojan Podkrajšek 4926 3 - SLOVENSKE KONJICE 13805 35.6827% 〈enota〉
mag. Karmen Furman 5871 2 - SLOVENSKA BISTRICA 17683 33.2014% 〈enota〉
Anton Šturbej 4649 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH 17717 26.2403% 〈enota〉
mag. Dejan Kaloh 2925 7 - MARIBOR 3 11638 25.1332% 〈D'Hondt〉
Luka Simonič 3637 6 - MARIBOR 2 14894 24.4192% 〈neizvoljen〉
Aleksander Brunčko 1961 4 - RUŠE 8664 22.6339% 〈neizvoljen〉
Barbara Klajderič 3692 5 - MARIBOR 1 16578 22.2705% 〈neizvoljen〉
dr. Miran Ulbin 1718 11 - MARIBOR 7 8633 19.9004% 〈neizvoljen〉
Kaja Medved 2060 9 - MARIBOR 5 10403 19.8020% 〈neizvoljen〉
Bernarda Mandres 2164 10 - MARIBOR 6 11253 19.2304% 〈neizvoljen〉
Ivan Celcer 1554 8 - MARIBOR 4 8832 17.5951% 〈neizvoljen〉

Lista SD

Enota 5 - CELJE

Relativni Droopov ostanek: 0.98165

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Jani Prednik 2894 10 - RAVNE NA KOROŠKEM 14896 19.4280% 〈D'Hondt〉
Andreja Katič 1618 7 - VELENJE 1 10935 14.7965% 〈neizvoljen〉
Janja Rednjak 1090 8 - VELENJE 2 12149 8.9719% 〈neizvoljen〉
Marjan Šol 1104 11 - DRAVOGRAD - RADLJE 14216 7.7659% 〈neizvoljen〉
mag. Marko Repnik 947 5 - ŽALEC 2 14100 6.7163% 〈neizvoljen〉
Luka Goršek 982 3 - CELJE 2 14693 6.6835% 〈neizvoljen〉
dr. Sebastjan Zbičajnik 834 9 - SLOVENJ GRADEC 13346 6.2491% 〈neizvoljen〉
mag. Nina Plaskan 750 4 - ŽALEC 1 13151 5.7030% 〈neizvoljen〉
Martina Strniša 1151 2 - CELJE 1 20692 5.5625% 〈neizvoljen〉
Polona Bajt 588 1 - ŠENTJUR 12159 4.8359% 〈neizvoljen〉
Mark Molnar 349 6 - MOZIRJE 10095 3.4572% 〈neizvoljen〉

Enota 2 - POSTOJNA

Relativni Droopov ostanek: 0.89011

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
mag. Meira Hot 1097 2 - PIRAN 9246 11.8646% 〈D'Hondt〉
mag. Miloš Bizjak 1390 11 - AJDOVŠČINA 15367 9.0454% 〈neizvoljen〉
Romina Kralj 710 3 - IZOLA 8451 8.4014% 〈neizvoljen〉
Alen Červ 895 1 - TOLMIN 11348 7.8869% 〈neizvoljen〉
Matjaž Nemec 1321 10 - NOVA GORICA 2 17258 7.6544% 〈neizvoljen〉
Natalija Gulič 864 4 - KOPER 1 11824 7.3072% 〈neizvoljen〉
Marina Suban 1029 6 - SEŽANA 15025 6.8486% 〈neizvoljen〉
Jadranka Šturm Kocjan 1169 5 - KOPER 2 17233 6.7835% 〈neizvoljen〉
Sara Krošelj 1117 9 - NOVA GORICA 1 18164 6.1495% 〈neizvoljen〉
Patrik Bole 1092 7 - ILIRSKA BISTRICA,
8 - POSTOJNA
20119 5.4277% 〈neizvoljen〉

Enota 8 - PTUJ

Relativni Droopov ostanek: 0.88457

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Damijan Zrim mag. 2165 4 - MURSKA SOBOTA 1 15203 14.2406% 〈D'Hondt〉
mag. Dejan Židan 2175 5 - MURSKA SOBOTA 2 16694 13.0286% 〈neizvoljen〉
mag. Vlasta Stojak 797 10 - PTUJ 2 11482 6.9413% 〈neizvoljen〉
Boris Edšidt 782 6 - GORNJA RADGONA 11732 6.6655% 〈neizvoljen〉
Stanislava Perčič 637 3 - LJUTOMER 9766 6.5226% 〈neizvoljen〉
Samo Dvoršak 629 8 - PESNICA 11565 5.4388% 〈neizvoljen〉
Brigita Tetičkovič 747 9 - PTUJ 1 14702 5.0809% 〈neizvoljen〉
Bernarda Potočnik 527 7 - LENART 10721 4.9156% 〈neizvoljen〉
Ferdinand Šulek 456 2 - ORMOŽ 9479 4.8106% 〈neizvoljen〉
Slavko Krajnc 579 11 - PTUJ 3 12623 4.5869% 〈neizvoljen〉
Vlasta Veren 537 1 - LENDAVA 12107 4.4355% 〈neizvoljen〉

Enota 6 - NOVO MESTO

Relativni Droopov ostanek: 0.82114

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Matjaž Han 1876 8 - LAŠKO 10403 18.0333% 〈D'Hondt〉
Soniboj Knežak 1525 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE 14685 10.3847% 〈neizvoljen〉
mag. Bojan Krajačič 1288 1 - ČRNOMELJ - METLIKA 14641 8.7972% 〈neizvoljen〉
Nataša Češko 673 11 - ZAGORJE 10193 6.6026% 〈neizvoljen〉
Srečko Vovko 1117 3 - NOVO MESTO 2 18496 6.0391% 〈neizvoljen〉
Bogdan Palovšnik 725 5 - BREŽICE 13528 5.3593% 〈neizvoljen〉
Daša Windischer 936 2 - NOVO MESTO 1 17632 5.3085% 〈neizvoljen〉
Dušan Hočevar 610 4 - TREBNJE 12128 5.0297% 〈neizvoljen〉
Senta Jeler 686 6 - KRŠKO 15804 4.3407% 〈neizvoljen〉
Janja Bregar 537 9 - LITIJA 12748 4.2124% 〈neizvoljen〉
Ana Jelančić 435 7 - SEVNICA 11831 3.6768% 〈neizvoljen〉

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Relativni Droopov ostanek: 0.74210

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Tanja Fajon 1172 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2 13411 8.7391% 〈D'Hondt〉
Jonas Žnidaršič 992 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3 12513 7.9278% 〈neizvoljen〉
Blaž Zgaga 690 8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1 10238 6.7396% 〈neizvoljen〉
Petra Doles 836 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3 12801 6.5307% 〈neizvoljen〉
mag. Marko Koprivc 939 7 - LJUBLJANA-CENTER 14398 6.5217% 〈neizvoljen〉
mag. Armida Bavec 1140 1 - CERKNICA - LOGATEC 18635 6.1175% 〈neizvoljen〉
dr. Dominika Švarc Pipan 759 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2 12492 6.0759% 〈neizvoljen〉
Gregor Židan 893 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4 16730 5.3377% 〈neizvoljen〉
Bojan Perić 816 2 - VRHNIKA 15423 5.2908% 〈neizvoljen〉
Alenka Žavbi Kunaver 912 11 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 4 17680 5.1584% 〈neizvoljen〉
Janez Kastelic 997 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1 19738 5.0512% 〈neizvoljen〉

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Relativni Droopov ostanek: 0.74189

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Predrag Baković 1242 1 - KOČEVJE 8942 13.8895% 〈D'Hondt〉
Dejan Prešiček 776 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2 10262 7.5619% 〈neizvoljen〉
dr. Igor Šoltes 978 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3 14037 6.9673% 〈neizvoljen〉
mag. Milan Martin Cvikl 997 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 15211 6.5545% 〈neizvoljen〉
mag. Petra Culetto 1163 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 17932 6.4856% 〈neizvoljen〉
Nataša Bombač 1029 5 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 1 17063 6.0306% 〈neizvoljen〉
Ganimet Shala 970 11 - DOMŽALE 2 17578 5.5183% 〈neizvoljen〉
Marko Skušek 921 10 - DOMŽALE 1 19014 4.8438% 〈neizvoljen〉
mag. Mojca Cvetek 453 4 - IVANČNA GORICA 10001 4.5295% 〈neizvoljen〉
Miloš Kosić 516 3 - GROSUPLJE 12009 4.2968% 〈neizvoljen〉
Alvina Bajrami 374 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE 10301 3.6307% 〈neizvoljen〉

Enota 7 - MARIBOR

Relativni Droopov ostanek: 0.73458

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
mag. Bojana Muršič 635 4 - RUŠE 8664 7.3292% 〈D'Hondt〉
dr. Emilija Stojmenova Duh 796 10 - MARIBOR 6 11253 7.0737% 〈neizvoljen〉
dr. Franc Trček 610 8 - MARIBOR 4 8832 6.9067% 〈neizvoljen〉
Jolanda Lašič 675 9 - MARIBOR 5 10403 6.4885% 〈neizvoljen〉
Uroš Prikl 560 11 - MARIBOR 7 8633 6.4867% 〈neizvoljen〉
Nastja Trajkovič 1072 5 - MARIBOR 1 16578 6.4664% 〈neizvoljen〉
dr. Martina Rauter 938 6 - MARIBOR 2 14894 6.2978% 〈neizvoljen〉
dr. Jernej Štromajer 856 3 - SLOVENSKE KONJICE 13805 6.2007% 〈neizvoljen〉
Tin Kampl 949 2 - SLOVENSKA BISTRICA 17683 5.3667% 〈neizvoljen〉
Zoran Ličen 602 7 - MARIBOR 3 11638 5.1727% 〈neizvoljen〉
Gorazd Prah 884 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH 17717 4.9896% 〈neizvoljen〉

Enota 1 - KRANJ

Relativni Droopov ostanek: 0.63755

Kandidat Glasovi kandidata Okraj Glasovi okraja Delež glasov Status
Samo Bevk 864 11 - IDRIJA 9781 8.8335% 〈neizvoljen〉
mag. Vera Djurić Drozdek 1058 1 - JESENICE 16756 6.3142% 〈neizvoljen〉
Jani (Janez) Černe 1753 4 - KRANJ 1,
5 - KRANJ 2
29484 5.9456% 〈neizvoljen〉
Lev Pavlovski 598 2 - RADOVLJICA 1 10110 5.9149% 〈neizvoljen〉
Mojca Faganel 692 3 - RADOVLJICA 2 11790 5.8694% 〈neizvoljen〉
Blaž Kozjek 530 9 - ŠKOFJA LOKA 2 12105 4.3784% 〈neizvoljen〉
Asima Harbaš 594 8 - ŠKOFJA LOKA 1 14112 4.2092% 〈neizvoljen〉
Maja Aleksovska-Lesjak 887 10 - KAMNIK 21106 4.2026% 〈neizvoljen〉
Senka Pucelj 802 6 - KRANJ 3 19102 4.1985% 〈neizvoljen〉
Vida Ribnikar 359 7 - TRŽIČ 8808 4.0758% 〈neizvoljen〉

Mandati na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ

Število mandatov, ki pripadajo listam na podlagi 90. in 91. člena

Preverjanje:

Enota 1 - KRANJ

Droopov količnik: 12763

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 48970 3
LEVICA 6792 0
NSi 12980 1
SDS 34599 2
SD 8137 0

Enota 2 - POSTOJNA

Droopov količnik: 12003

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 56448 4
LEVICA 6873 0
NSi 9425 0
SDS 27880 2
SD 10684 0

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Droopov količnik: 13672

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 62485 4
LEVICA 11305 0
NSi 11261 0
SDS 31987 2
SD 10146 0

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Droopov količnik: 12696

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 55818 4
LEVICA 8391 0
NSi 11357 0
SDS 32120 2
SD 9419 0

Enota 5 - CELJE

Droopov količnik: 12537

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 46410 3
LEVICA 4786 0
NSi 11026 0
SDS 41017 3
SD 12307 0

Enota 6 - NOVO MESTO

Droopov količnik: 12675

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 51652 4
LEVICA 5348 0
NSi 9891 0
SDS 37662 2
SD 10408 0

Enota 7 - MARIBOR

Droopov količnik: 11676

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 47996 4
LEVICA 5571 0
NSi 7104 0
SDS 35157 3
SD 8577 0

Enota 8 - PTUJ

Droopov količnik: 11340

Lista Glasovi Mandati
SVOBODA 40990 3
LEVICA 4168 0
NSi 8750 0
SDS 39475 3
SD 10031 0

Število mandatov na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ po enotah

Preverjanje:

Enota Mandati
1 - KRANJ 6
2 - POSTOJNA 6
3 - LJUBLJANA-CENTER 6
4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 6
5 - CELJE 6
6 - NOVO MESTO 6
7 - MARIBOR 7
8 - PTUJ 6

Število mandatov na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ po listah

Preverjanje:

Lista Mandati
SVOBODA 29
SDS 19
NSi 1
LEVICA 0
SD 0

Skupno število mandatov na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ

Na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ je bilo podeljenih 49 mandatov.

Preverjanje:

Izvoljeni poslanci na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ

Preverjanje:

Enota 1 - KRANJ

Kandidat Lista Okraj
Borut Sajovic SVOBODA 7 - TRŽIČ
Andreja Kert SVOBODA 4 - KRANJ 1
Katarina Štravs SVOBODA 1 - JESENICE
Žan Mahnič SDS 9 - ŠKOFJA LOKA 2
Andrej Hoivik SDS 8 - ŠKOFJA LOKA 1
mag. Matej Tonin NSi 6 - KRANJ 3,
10 - KAMNIK

Enota 2 - POSTOJNA

Kandidat Lista Okraj
Tamara Kozlovič SVOBODA 4 - KOPER 1
Robi (Robert) Janev SVOBODA 3 - IZOLA
Matej Arčon SVOBODA 9 - NOVA GORICA 1,
10 - NOVA GORICA 2
Mateja Čalušić SVOBODA 5 - KOPER 2
Eva Irgl SDS 11 - AJDOVŠČINA
Danijel Krivec SDS 1 - TOLMIN

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Kandidat Lista Okraj
mag. Urška Klakočar Zupančič SVOBODA 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3
Mojca Šetinc Pašek SVOBODA 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2
Lucija Tacer SVOBODA 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3
dr. Robert Golob SVOBODA 7 - LJUBLJANA-CENTER,
8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1
dr. Anže Logar SDS 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4
Zoran Mojškerc SDS 1 - CERKNICA - LOGATEC

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Kandidat Lista Okraj
Miroslav Gregorič SVOBODA 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2
Tereza Novak SVOBODA 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2
Martin Premk SVOBODA 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3
dr. Mirjam Bon Klanjšček SVOBODA 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1
Janez (Ivan) Janša SDS 3 - GROSUPLJE,
4 - IVANČNA GORICA
Jože Tanko SDS 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE

Enota 5 - CELJE

Kandidat Lista Okraj
Dušan Stojanovič SVOBODA 9 - SLOVENJ GRADEC
Janja Sluga SVOBODA 3 - CELJE 2
Miha Lamut SVOBODA 2 - CELJE 1
Jelka Godec SDS 1 - ŠENTJUR
Jožef Jelen SDS 6 - MOZIRJE
Franc Rosec SDS 8 - VELENJE 2

Enota 6 - NOVO MESTO

Kandidat Lista Okraj
Gapi (Gašper) Ovnik SVOBODA 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE
Teo (Teodor) Uranič SVOBODA 11 - ZAGORJE
Nataša Avšič Bogovič SVOBODA 5 - BREŽICE
Tamara Vonta SVOBODA 6 - KRŠKO
Anja Bah Žibert SDS 2 - NOVO MESTO 1
Tomaž Lisec SDS 7 - SEVNICA

Enota 7 - MARIBOR

Kandidat Lista Okraj
Rastislav Vrečko SVOBODA 10 - MARIBOR 6
Lena (Lena) Grgurevič SVOBODA 8 - MARIBOR 4
Barbara Kolenko Helbl SVOBODA 9 - MARIBOR 5
Martin Marzidovšek SVOBODA 11 - MARIBOR 7
Bojan Podkrajšek SDS 3 - SLOVENSKE KONJICE
mag. Karmen Furman SDS 2 - SLOVENSKA BISTRICA
Anton Šturbej SDS 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH

Enota 8 - PTUJ

Kandidat Lista Okraj
Sara Žibrat mag SVOBODA 3 - LJUTOMER
Dejan Zavec SVOBODA 10 - PTUJ 2
mag. Darko Krajnc SVOBODA 8 - PESNICA
Suzana Lep Šimenko SDS 11 - PTUJ 3
Franc Breznik SDS 7 - LENART
Jožef Lenart SDS 9 - PTUJ 1

Mandati na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ

D'Hondtov postopek za dodeljevanje mandatov

Prikazani so D'Hondtovi količniki v padajočem vrstnem redu, skupaj s pripadajočimi izvoljenimi poslanci.

Zapis 〈izvoljen v enoti〉 pomeni, da je bil za ta količnik že izvoljen poslanec liste v eni od enot na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ.

Zapis 〈ni kandidata〉 pomeni, da listi pripada mandat, vendar le-ta nima kandidata v enotah, ki še imajo prosta mesta.

Preverjanje pravilnosti:

Lista Glasovi Delitelj Količnik Kandidat Enota
1 SVOBODA 410769 1 410769.0000 〈izvoljen v enoti〉
2 SDS 279897 1 279897.0000 〈izvoljen v enoti〉
3 SVOBODA 410769 2 205384.5000 〈izvoljen v enoti〉
4 SDS 279897 2 139948.5000 〈izvoljen v enoti〉
5 SVOBODA 410769 3 136923.0000 〈izvoljen v enoti〉
6 SVOBODA 410769 4 102692.2500 〈izvoljen v enoti〉
7 SDS 279897 3 93299.0000 〈izvoljen v enoti〉
8 SVOBODA 410769 5 82153.8000 〈izvoljen v enoti〉
9 NSi 81794 1 81794.0000 〈izvoljen v enoti〉
10 SD 79709 1 79709.0000 Jani Prednik 5 - CELJE
11 SDS 279897 4 69974.2500 〈izvoljen v enoti〉
12 SVOBODA 410769 6 68461.5000 〈izvoljen v enoti〉
13 SVOBODA 410769 7 58681.2857 〈izvoljen v enoti〉
14 SDS 279897 5 55979.4000 〈izvoljen v enoti〉
15 LEVICA 53234 1 53234.0000 Luka Mesec 3 - LJUBLJANA-CENTER
16 SVOBODA 410769 8 51346.1250 〈izvoljen v enoti〉
17 SDS 279897 6 46649.5000 〈izvoljen v enoti〉
18 SVOBODA 410769 9 45641.0000 〈izvoljen v enoti〉
19 SVOBODA 410769 10 41076.9000 〈izvoljen v enoti〉
20 NSi 81794 2 40897.0000 Janez Cigler Kralj 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
21 SDS 279897 7 39985.2857 〈izvoljen v enoti〉
22 SD 79709 2 39854.5000 mag. Meira Hot 2 - POSTOJNA
23 SVOBODA 410769 11 37342.6364 〈izvoljen v enoti〉
24 SDS 279897 8 34987.1250 〈izvoljen v enoti〉
25 SVOBODA 410769 12 34230.7500 〈izvoljen v enoti〉
26 SVOBODA 410769 13 31597.6154 〈izvoljen v enoti〉
27 SDS 279897 9 31099.6667 〈izvoljen v enoti〉
28 SVOBODA 410769 14 29340.6429 〈izvoljen v enoti〉
29 SDS 279897 10 27989.7000 〈izvoljen v enoti〉
30 SVOBODA 410769 15 27384.6000 〈izvoljen v enoti〉
31 NSi 81794 3 27264.6667 Aleksander Reberšek 5 - CELJE
32 LEVICA 53234 2 26617.0000 Nataša Sukič 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
33 SD 79709 3 26569.6667 Damijan Zrim mag. 8 - PTUJ
34 SVOBODA 410769 16 25673.0625 〈izvoljen v enoti〉
35 SDS 279897 11 25445.1818 〈izvoljen v enoti〉
36 SVOBODA 410769 17 24162.8824 〈izvoljen v enoti〉
37 SDS 279897 12 23324.7500 〈izvoljen v enoti〉
38 SVOBODA 410769 18 22820.5000 〈izvoljen v enoti〉
39 SVOBODA 410769 19 21619.4211 〈izvoljen v enoti〉
40 SDS 279897 13 21530.5385 〈izvoljen v enoti〉
41 SVOBODA 410769 20 20538.4500 〈izvoljen v enoti〉
42 NSi 81794 4 20448.5000 Iva Dimic 3 - LJUBLJANA-CENTER
43 SDS 279897 14 19992.6429 〈izvoljen v enoti〉
44 SD 79709 4 19927.2500 Matjaž Han 6 - NOVO MESTO
45 SVOBODA 410769 21 19560.4286 〈izvoljen v enoti〉
46 SVOBODA 410769 22 18671.3182 〈izvoljen v enoti〉
47 SDS 279897 15 18659.8000 〈izvoljen v enoti〉
48 SVOBODA 410769 23 17859.5217 〈izvoljen v enoti〉
49 LEVICA 53234 3 17744.6667 Matej Tašner Vatovec 2 - POSTOJNA
50 SDS 279897 16 17493.5625 〈izvoljen v enoti〉
51 SVOBODA 410769 24 17115.3750 〈izvoljen v enoti〉
52 SDS 279897 17 16464.5294 〈izvoljen v enoti〉
53 SVOBODA 410769 25 16430.7600 〈izvoljen v enoti〉
54 NSi 81794 5 16358.8000 Jernej Vrtovec 2 - POSTOJNA
55 SD 79709 5 15941.8000 Tanja Fajon 3 - LJUBLJANA-CENTER
56 SVOBODA 410769 26 15798.8077 〈izvoljen v enoti〉
57 SDS 279897 18 15549.8333 〈izvoljen v enoti〉
58 SVOBODA 410769 27 15213.6667 〈izvoljen v enoti〉
59 SDS 279897 19 14731.4211 〈izvoljen v enoti〉
60 SVOBODA 410769 28 14670.3214 〈izvoljen v enoti〉
61 SVOBODA 410769 29 14164.4483 〈izvoljen v enoti〉
62 SDS 279897 20 13994.8500 Franci Kepa 6 - NOVO MESTO
63 SVOBODA 410769 30 13692.3000 Sandra Gazinkovski 1 - KRANJ
64 NSi 81794 6 13632.3333 dr. Vida Čadonič Špelič 6 - NOVO MESTO
65 SDS 279897 21 13328.4286 mag. Branko Grims 1 - KRANJ
66 LEVICA 53234 4 13308.5000 Miha Kordiš 1 - KRANJ
67 SD 79709 6 13284.8333 Predrag Baković 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
68 SVOBODA 410769 31 13250.6129 Andreja Živic 2 - POSTOJNA
69 SVOBODA 410769 32 12836.5312 Aleš Rezar 5 - CELJE
70 SDS 279897 22 12722.5909 Rado Gladek 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
71 SVOBODA 410769 33 12447.5455 Vera Granfol 8 - PTUJ
72 SDS 279897 23 12169.4348 Janez Magyar 8 - PTUJ
73 SVOBODA 410769 34 12081.4412 Lenart Žavbi 3 - LJUBLJANA-CENTER
74 SVOBODA 410769 35 11736.2571 Monika Pekošak 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD
75 NSi 81794 7 11684.8571 Jožef Horvat 8 - PTUJ
76 SDS 279897 24 11662.3750 Alenka Jeraj 3 - LJUBLJANA-CENTER
77 SVOBODA 410769 36 11410.2500 Andreja Rajbenšu 7 - MARIBOR
78 SD 79709 7 11387.0000 mag. Bojana Muršič 7 - MARIBOR
79 SDS 279897 25 11195.8800 Zvonko Černač 2 - POSTOJNA
80 SVOBODA 410769 37 11101.8649 Jožica Derganc 6 - NOVO MESTO
81 SVOBODA 410769 38 10809.7105 Alma Intihar 1 - KRANJ
82 SDS 279897 26 10765.2692 Alenka Helbl 5 - CELJE
83 LEVICA 53234 5 10646.8000 Tatjana Greif 7 - MARIBOR
84 SVOBODA 410769 39 10532.5385 Dean Premik 5 - CELJE
85 SDS 279897 27 10366.5556 mag. Dejan Kaloh 7 - MARIBOR
86 SVOBODA 410769 40 10269.2250 Tine Novak 8 - PTUJ
87 NSi 81794 8 10224.2500 mag. Janez Žakelj 1 - KRANJ
88 SVOBODA 410769 41 10018.7561 Franc Props 6 - NOVO MESTO

Število mandatov, ki pripadajo listam na ravni države po D'Hondtovem postopku

Preverjanje:

Lista Mandati
SVOBODA 41
SDS 27
NSi 8
SD 7
LEVICA 5

Število dodatnih mandatov, ki jih pridobijo liste na ravni države

Preverjanje:

Lista Mandati
SVOBODA 12
SDS 8
NSi 7
SD 7
LEVICA 5

Skupno število mandatov, podeljenih na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ

Na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ je bilo podeljenih 39 mandatov.

Preverjanje:

Izvoljeni poslanci na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ

Preverjanje:

Enota 1 - KRANJ

Poslanec Lista Okraj
Sandra Gazinkovski SVOBODA 5 - KRANJ 2
mag. Branko Grims SDS 6 - KRANJ 3
Miha Kordiš LEVICA 8 - ŠKOFJA LOKA 1
Alma Intihar SVOBODA 3 - RADOVLJICA 2
mag. Janez Žakelj NSi 9 - ŠKOFJA LOKA 2

Enota 2 - POSTOJNA

Poslanec Lista Okraj
mag. Meira Hot SD 2 - PIRAN
Matej Tašner Vatovec LEVICA 4 - KOPER 1
Jernej Vrtovec NSi 11 - AJDOVŠČINA
Andreja Živic SVOBODA 6 - SEŽANA
Zvonko Černač SDS 8 - POSTOJNA

Enota 3 - LJUBLJANA-CENTER

Poslanec Lista Okraj
Luka Mesec LEVICA 7 - LJUBLJANA-CENTER
Iva Dimic NSi 1 - CERKNICA - LOGATEC
Tanja Fajon SD 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2
Lenart Žavbi SVOBODA 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2
Alenka Jeraj SDS 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1

Enota 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD

Poslanec Lista Okraj
Janez Cigler Kralj NSi 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE,
10 - DOMŽALE 1
Nataša Sukič LEVICA 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2
Predrag Baković SD 1 - KOČEVJE
Rado Gladek SDS 10 - DOMŽALE 1
Monika Pekošak SVOBODA 11 - DOMŽALE 2

Enota 5 - CELJE

Poslanec Lista Okraj
Jani Prednik SD 10 - RAVNE NA KOROŠKEM
Aleksander Reberšek NSi 5 - ŽALEC 2
Aleš Rezar SVOBODA 4 - ŽALEC 1
Alenka Helbl SDS 11 - DRAVOGRAD - RADLJE
Dean Premik SVOBODA 5 - ŽALEC 2

Enota 6 - NOVO MESTO

Poslanec Lista Okraj
Matjaž Han SD 8 - LAŠKO
Franci Kepa SDS 4 - TREBNJE
dr. Vida Čadonič Špelič NSi 2 - NOVO MESTO 1
Jožica Derganc SVOBODA 3 - NOVO MESTO 2
Franc Props SVOBODA 9 - LITIJA

Enota 7 - MARIBOR

Poslanec Lista Okraj
Andreja Rajbenšu SVOBODA 6 - MARIBOR 2
mag. Bojana Muršič SD 4 - RUŠE
Tatjana Greif LEVICA 8 - MARIBOR 4
mag. Dejan Kaloh SDS 7 - MARIBOR 3

Enota 8 - PTUJ

Poslanec Lista Okraj
Damijan Zrim mag. SD 4 - MURSKA SOBOTA 1
Vera Granfol SVOBODA 6 - GORNJA RADGONA
Janez Magyar SDS 1 - LENDAVA
Jožef Horvat NSi 1 - LENDAVA
Tine Novak SVOBODA 5 - MURSKA SOBOTA 2

Sestava državnega zbora

Sestava državnega zbora po listah

Preverjanje:

Lista SVOBODA

Poslanec Glasovi Delež glasov Enota Okraj
Gapi (Gašper) Ovnik 6646 45.26% 6 - NOVO MESTO 10 - HRASTNIK-TRBOVLJE
Tamara Kozlovič 5213 44.09% 2 - POSTOJNA 4 - KOPER 1
Robi (Robert) Janev 3682 43.57% 2 - POSTOJNA 3 - IZOLA
Matej Arčon 15420 43.53% 2 - POSTOJNA 9 - NOVA GORICA 1,
10 - NOVA GORICA 2
Mateja Čalušić 7466 43.32% 2 - POSTOJNA 5 - KOPER 2
Miroslav Gregorič 4433 43.20% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 6 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 2
mag. Urška Klakočar Zupančič 5330 41.64% 3 - LJUBLJANA-CENTER 10 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 3
Mojca Šetinc Pašek 5199 41.62% 3 - LJUBLJANA-CENTER 4 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 2
Tereza Novak 6319 41.54% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2
Rastislav Vrečko 4629 41.14% 7 - MARIBOR 10 - MARIBOR 6
Andreja Živic 6178 41.12% 2 - POSTOJNA 6 - SEŽANA
Teo (Teodor) Uranič 4177 40.98% 6 - NOVO MESTO 11 - ZAGORJE
Lena (Lena) Grgurevič 3617 40.95% 7 - MARIBOR 8 - MARIBOR 4
Martin Premk 5743 40.91% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 7 - LJUBLJANA-MOSTE POLJE 3
Barbara Kolenko Helbl 4255 40.90% 7 - MARIBOR 9 - MARIBOR 5
dr. Mirjam Bon Klanjšček 7321 40.83% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 8 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1
Lucija Tacer 5099 40.75% 3 - LJUBLJANA-CENTER 5 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 3
Martin Marzidovšek 3516 40.73% 7 - MARIBOR 11 - MARIBOR 7
dr. Robert Golob 9961 40.43% 3 - LJUBLJANA-CENTER 7 - LJUBLJANA-CENTER,
8 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 1
Lenart Žavbi 5389 40.18% 3 - LJUBLJANA-CENTER 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2
Monika Pekošak 6965 39.62% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 11 - DOMŽALE 2
Nataša Avšič Bogovič 5280 39.03% 6 - NOVO MESTO 5 - BREŽICE
Dušan Stojanovič 5100 38.21% 5 - CELJE 9 - SLOVENJ GRADEC
Andreja Rajbenšu 5644 37.89% 7 - MARIBOR 6 - MARIBOR 2
Janja Sluga 5521 37.58% 5 - CELJE 3 - CELJE 2
Borut Sajovic 3267 37.09% 1 - KRANJ 7 - TRŽIČ
Tamara Vonta 5828 36.88% 6 - NOVO MESTO 6 - KRŠKO
Jožica Derganc 6804 36.79% 6 - NOVO MESTO 3 - NOVO MESTO 2
Andreja Kert 5272 36.06% 1 - KRANJ 4 - KRANJ 1
Franc Props 4520 35.46% 6 - NOVO MESTO 9 - LITIJA
Katarina Štravs 5846 34.89% 1 - KRANJ 1 - JESENICE
Sara Žibrat mag 3397 34.78% 8 - PTUJ 3 - LJUTOMER
Sandra Gazinkovski 5149 34.65% 1 - KRANJ 5 - KRANJ 2
Dejan Zavec 3976 34.63% 8 - PTUJ 10 - PTUJ 2
Alma Intihar 4057 34.41% 1 - KRANJ 3 - RADOVLJICA 2
mag. Darko Krajnc 3924 33.93% 8 - PTUJ 8 - PESNICA
Vera Granfol 3893 33.18% 8 - PTUJ 6 - GORNJA RADGONA
Miha Lamut 6684 32.30% 5 - CELJE 2 - CELJE 1
Tine Novak 5329 31.92% 8 - PTUJ 5 - MURSKA SOBOTA 2
Aleš Rezar 4143 31.50% 5 - CELJE 4 - ŽALEC 1
Dean Premik 4366 30.96% 5 - CELJE 5 - ŽALEC 2

Lista LEVICA

Poslanec Glasovi Delež glasov Enota Okraj
Luka Mesec 2123 14.75% 3 - LJUBLJANA-CENTER 7 - LJUBLJANA-CENTER
Nataša Sukič 1573 10.34% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 9 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2
Matej Tašner Vatovec 861 7.28% 2 - POSTOJNA 4 - KOPER 1
Tatjana Greif 627 7.10% 7 - MARIBOR 8 - MARIBOR 4
Miha Kordiš 938 6.65% 1 - KRANJ 8 - ŠKOFJA LOKA 1

Lista NSi

Poslanec Glasovi Delež glasov Enota Okraj
Jernej Vrtovec 2275 14.80% 2 - POSTOJNA 11 - AJDOVŠČINA
Aleksander Reberšek 2016 14.30% 5 - CELJE 5 - ŽALEC 2
Janez Cigler Kralj 3808 12.99% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE,
10 - DOMŽALE 1
mag. Matej Tonin 4751 11.82% 1 - KRANJ 6 - KRANJ 3,
10 - KAMNIK
Jožef Horvat 1361 11.24% 8 - PTUJ 1 - LENDAVA
mag. Janez Žakelj 1318 10.89% 1 - KRANJ 9 - ŠKOFJA LOKA 2
Iva Dimic 1937 10.39% 3 - LJUBLJANA-CENTER 1 - CERKNICA - LOGATEC
dr. Vida Čadonič Špelič 1694 9.61% 6 - NOVO MESTO 2 - NOVO MESTO 1

Lista SDS

Poslanec Glasovi Delež glasov Enota Okraj
Jelka Godec 4339 35.69% 5 - CELJE 1 - ŠENTJUR
Bojan Podkrajšek 4926 35.68% 7 - MARIBOR 3 - SLOVENSKE KONJICE
Janez (Ivan) Janša 7792 35.40% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 3 - GROSUPLJE,
4 - IVANČNA GORICA
Žan Mahnič 4202 34.71% 1 - KRANJ 9 - ŠKOFJA LOKA 2
Jože Tanko 3574 34.70% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 2 - RIBNICA-DOBREPOLJE
Suzana Lep Šimenko 4332 34.32% 8 - PTUJ 11 - PTUJ 3
Franc Breznik 3630 33.86% 8 - PTUJ 7 - LENART
Jožef Lenart 4918 33.45% 8 - PTUJ 9 - PTUJ 1
mag. Karmen Furman 5871 33.20% 7 - MARIBOR 2 - SLOVENSKA BISTRICA
Anja Bah Žibert 5794 32.86% 6 - NOVO MESTO 2 - NOVO MESTO 1
Jožef Jelen 3249 32.18% 5 - CELJE 6 - MOZIRJE
Tomaž Lisec 3770 31.87% 6 - NOVO MESTO 7 - SEVNICA
Franc Rosec 3806 31.33% 5 - CELJE 8 - VELENJE 2
Janez Magyar 3778 31.21% 8 - PTUJ 1 - LENDAVA
Franci Kepa 3608 29.75% 6 - NOVO MESTO 4 - TREBNJE
Alenka Helbl 4030 28.35% 5 - CELJE 11 - DRAVOGRAD - RADLJE
Eva Irgl 4163 27.09% 2 - POSTOJNA 11 - AJDOVŠČINA
Andrej Hoivik 3753 26.59% 1 - KRANJ 8 - ŠKOFJA LOKA 1
Anton Šturbej 4649 26.24% 7 - MARIBOR 1 - ŠMARJE PRI JELŠAH
mag. Branko Grims 4927 25.79% 1 - KRANJ 6 - KRANJ 3
dr. Anže Logar 4269 25.52% 3 - LJUBLJANA-CENTER 6 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 4
mag. Dejan Kaloh 2925 25.13% 7 - MARIBOR 7 - MARIBOR 3
Danijel Krivec 2838 25.01% 2 - POSTOJNA 1 - TOLMIN
Zoran Mojškerc 4580 24.58% 3 - LJUBLJANA-CENTER 1 - CERKNICA - LOGATEC
Zvonko Černač 2925 23.63% 2 - POSTOJNA 8 - POSTOJNA
Alenka Jeraj 4639 23.50% 3 - LJUBLJANA-CENTER 3 - LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1
Rado Gladek 3972 20.89% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 10 - DOMŽALE 1

Lista SD

Poslanec Glasovi Delež glasov Enota Okraj
Jani Prednik 2894 19.43% 5 - CELJE 10 - RAVNE NA KOROŠKEM
Matjaž Han 1876 18.03% 6 - NOVO MESTO 8 - LAŠKO
Damijan Zrim mag. 2165 14.24% 8 - PTUJ 4 - MURSKA SOBOTA 1
Predrag Baković 1242 13.89% 4 - LJUBLJANA-BEŽIGRAD 1 - KOČEVJE
mag. Meira Hot 1097 11.86% 2 - POSTOJNA 2 - PIRAN
Tanja Fajon 1172 8.74% 3 - LJUBLJANA-CENTER 9 - LJUBLJANA-ŠIŠKA 2
mag. Bojana Muršič 635 7.33% 7 - MARIBOR 4 - RUŠE

Število poslancev po listah

Preverjanje:

Lista Mandati
SVOBODA 41
SDS 27
NSi 8
SD 7
LEVICA 5

Žrebi in izbira vrstnih redov

Preverjanje:

Pri izračunu izidov ni bilo izenačenih kandidatov ali list, zato ni bilo treba opraviti nobenih žrebov in izbir vrstnih redov.