Vipava – Vrhpolje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1330

Kazalo

VOLILNA ENOTA 01

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Erik Ipavec izvoljen 220 19.57%
2 Domen Krašna izvoljen 184 16.37%
3 Jani Marc izvoljen 166 14.77%
4 Janko Rovan izvoljen 151 13.43%
Simon Jež ni izvoljen 140 12.46%
Erik Bajc ni izvoljen 140 12.46%
Peter Curk ni izvoljen 123 10.94%

VOLILNA ENOTA 02

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Meta Počkar Vitković izvoljen 89 54.94%
2 Boris Bajc izvoljen 73 45.06%

VOLILNA ENOTA 03

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rudolf Čoha izvoljen 44 100.00%