Starše – Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1177

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Stanislav Greifoner izvoljen 1177 100.00%