Občina Ankaran

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1556
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Gregor Strmčnik izvoljen 841 54.05%
Maja Prodan Jurič ni izvoljen 597 38.37%
Breda Krašna ni izvoljen 118 7.58%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 1553
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Luka Jurinčič RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
2 Barbara Raičić RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
3 Zvezdan Ražman RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
4 Sara Vošinek Gašpar RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
5 Robert Zelenjak RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
6 Barbara Švagelj RADI IMAMO ANKARAN izvoljen
7 dr. Marko Kukanja VSI SMO ANKARAN izvoljen
8 Katja Mezek VSI SMO ANKARAN izvoljen
9 Aleksander Pahor VSI SMO ANKARAN izvoljen
10 mag. Maja Prodan Jurič VSI SMO ANKARAN izvoljen
11 Breda Krašna GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 mag. Vladimir Pegan GIBANJE SVOBODA izvoljen

Predstavniki italijanske narodne skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 35
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Martina Angelini izvoljen 35 100.00%