Občina Borovnica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1874
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Črnilogar izvoljen 1290 68.84%
Boštjan Zakrajšek ni izvoljen 370 19.74%
Matjaž Ocepek ni izvoljen 214 11.42%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1856
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Slavko Gabrovšek LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 mag. Margareta Pernar Kenig LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Nataša Trček LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Aljoša Žerjav LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Jože Korošec LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Tina Mazi LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Marko Žitko LISTA ZA NAŠO BOROVNICO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 mag. Boštjan Pervinšek NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ BOROVNICE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Boštjan Zakrajšek NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ BOROVNICE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Matjaž Ocepek SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Janko Smole SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 dr. Peter Svete NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 mag. Tine Palčič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen