Občina Cerkvenjak

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 644
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Žmavc izvoljen 644 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 1190
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Primož Čuček VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Attila Ftičar VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Simona Firbas VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Franc Zorko VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Srečko Furšt VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Irena Kozar VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Peter Veberič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Denis Ploj VOLILNA ENOTA 4 izvoljen