Občina Črenšovci

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1236
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vera Markoja izvoljen 1236 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 14
Podeljeni mandati 14
Veljavni glasovi 1324
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Miha Horvat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 dr. Matej Kolenko NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Marija Tibaut NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Milan Gabor NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 mag. Marija Horvat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 mag. Romana Lebar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Primož Gjerkiš GLAS LJUDSTVA -NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Boštjan Kramar GLAS LJUDSTVA -NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Vera Markoja GLAS LJUDSTVA -NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Karel Žalig GLAS LJUDSTVA -NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Niko Horvat NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 mag. Roman Kolenko NEODVISNA LISTA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 Jožica Vaupotič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Štefan Gyurica SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Predstavniki romske skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 33
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ludvik Horvat izvoljen 33 100.00%