Občina Črnomelj

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 5853
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Kavšek izvoljen 5108 87.27%
Mojca Čemas Stjepanovič ni izvoljen 745 12.73%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 23
Podeljeni mandati 23
Veljavni glasovi 5744
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Vesna Fabjan GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Ivo Ivičić GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Anja Luznar GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Renata Butala GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Mojca Čemas Stjepanovič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Tatjana Kmetič Škof LISTA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
7 Dubravko Čengija LISTA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Mateja Babič LISTA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Jasna Banovec LISTA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Zoran Špec LISTA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Jaka Birkelbach SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Samo Kavčič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Samer Khalil SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Leopold Perko SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Janez Perušič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
16 Bernarda Kump SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
17 Jože Veselič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Marko Mravinec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Romana Husič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
20 Maja Kocjan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
21 Nataša Hudelja NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
22 Miha Vardijan NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
23 Alojz Puhek DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen

Predstavniki romske skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 45
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Božo Rozman izvoljen 45 100.00%

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

KS Adlešiči (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1842
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sanja Selakovič izvoljen 121 6.57%
2 Sandi Tkalčič izvoljen 102 5.54%
3 Petra Vlašič izvoljen 100 5.43%
4 Jožica Grdun Adlešič izvoljen 98 5.32%
5 Bojan Vrlinič izvoljen 91 4.94%
6 Urška Kuzma izvoljen 86 4.67%
7 Tončka Jankovič izvoljen 84 4.56%
Izidor Grabrijan ni izvoljen 81 4.40%
Marko Skube ni izvoljen 80 4.34%
Edis Dedić ni izvoljen 78 4.23%
Ranko Selakovič ni izvoljen 76 4.13%
Miroslav Rožman ni izvoljen 75 4.07%
Matjaž Požek ni izvoljen 71 3.85%
Robi Veselič ni izvoljen 59 3.20%
Irena Veselič ni izvoljen 57 3.09%
Ivana Milič ni izvoljen 56 3.04%
Iztok Črnič ni izvoljen 53 2.88%
Peter Žunič ni izvoljen 52 2.82%
Kevin Miketič ni izvoljen 49 2.66%
Sara Bahor ni izvoljen 47 2.55%
Barbara Mikložič ni izvoljen 47 2.55%
Matjaž Vranešič ni izvoljen 43 2.33%
Sabina Žunič ni izvoljen 43 2.33%
Jožef Vlašič ni izvoljen 41 2.23%
Anja Šutej Veselič ni izvoljen 41 2.23%
Aleksander Črnič ni izvoljen 39 2.12%
Boštjan Domitrovič ni izvoljen 36 1.95%
Natalija Starešinič Ferkula ni izvoljen 36 1.95%

KS Butoraj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 457
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Perušič izvoljen 117 25.60%
2 Dušan Koklič izvoljen 87 19.04%
3 Tanja Kobetič izvoljen 87 19.04%
4 Robert Bahor izvoljen 86 18.82%
5 Vida Butala izvoljen 80 17.51%

KS Črnomelj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 9938
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jaka Birkelbach izvoljen 1116 11.23%
2 Jana Jerman izvoljen 861 8.66%
3 Tatjana Kmetič Škof izvoljen 726 7.31%
4 Jure Kuhar izvoljen 725 7.30%
5 Vesna Fabjan izvoljen 716 7.20%
6 Andrej Schweiger izvoljen 569 5.73%
7 Mihaela Škof izvoljen 527 5.30%
Anica Želježnjak ni izvoljen 519 5.22%
Mitja Stopar ni izvoljen 515 5.18%
Lidija Malešič ni izvoljen 480 4.83%
Ivo Ivičić ni izvoljen 473 4.76%
Krunoslav Bošnjak ni izvoljen 460 4.63%
Darjan Grudnik ni izvoljen 442 4.45%
Matjaž Šterk ni izvoljen 430 4.33%
Rozalija Hudelja ni izvoljen 370 3.72%
Ingrid Žvab ni izvoljen 347 3.49%
Slavica Tajner ni izvoljen 338 3.40%
Tomislav Blagojević ni izvoljen 324 3.26%

KS Dobliče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 573
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andreja Cerar izvoljen 108 18.85%
2 Andreja Verderber izvoljen 87 15.18%
3 Borut Klobučar izvoljen 83 14.49%
4 Robert Rožič izvoljen 75 13.09%
5 Simon Žagar izvoljen 74 12.91%
6 Jožef Butala izvoljen 74 12.91%
7 Dušan Tomc izvoljen 72 12.57%

KS Dragatuš (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1857
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Alojz Puhek izvoljen 276 14.86%
2 Leopold Perko izvoljen 238 12.82%
3 Branko Rogina izvoljen 222 11.95%
4 Robert Babič izvoljen 211 11.36%
5 Branko Kump izvoljen 202 10.88%
6 Gregor Šmalcelj izvoljen 184 9.91%
7 Ana Flajnik izvoljen 170 9.15%
Irena Bahor ni izvoljen 136 7.32%
Mojca Željko ni izvoljen 120 6.46%
Sandra Hudelja ni izvoljen 98 5.28%

KS Griblje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 603
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Romana Husič izvoljen 127 21.06%
2 Dario Piškurič izvoljen 106 17.58%
3 Toni Brinc izvoljen 91 15.09%
4 Boris Brodarič izvoljen 88 14.59%
5 Katja Jakofčič izvoljen 80 13.27%
Jožica Starašinič ni izvoljen 56 9.29%
Tatjana Kralj ni izvoljen 55 9.12%

KS Kanižarica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 532
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Špec izvoljen 183 34.40%
2 Ana Šavor Adlešič izvoljen 112 21.05%
3 Tomaž Vesel izvoljen 98 18.42%
4 Ines Banovec izvoljen 79 14.85%
5 Martin Žohar izvoljen 60 11.28%

KS Petrova vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 706
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Plut izvoljen 126 17.85%
2 Irena Lozar izvoljen 113 16.01%
3 Renata Lozar izvoljen 110 15.58%
4 Marko Absec izvoljen 104 14.73%
5 Marjeta Kočevar izvoljen 89 12.61%
6 Ivan Plut izvoljen 88 12.46%
7 Branko Šuštarič izvoljen 76 10.76%

KS Sinji Vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 412
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ivan Žalec izvoljen 67 16.26%
2 Viljem Tomažič izvoljen 65 15.78%
3 Borut Vrbanac izvoljen 65 15.78%
4 Alenka Simčič izvoljen 61 14.81%
5 Anita Vlašič izvoljen 55 13.35%
6 Mirjana Lakner izvoljen 55 13.35%
7 Boris Fortun izvoljen 44 10.68%

KS Stari trg ob Kolpi (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 657
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Luka Šterk izvoljen 113 17.20%
2 Matjaž Kastelec izvoljen 100 15.22%
3 Gregor Kobe izvoljen 97 14.76%
4 Renata Butala izvoljen 94 14.31%
5 Pavel Šterk izvoljen 94 14.31%
6 Andreja Rade izvoljen 85 12.94%
7 Andrej Rade izvoljen 74 11.26%

KS Talčji Vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 707
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Vrščaj izvoljen 134 18.95%
2 Aleš Jerman izvoljen 119 16.83%
3 Matej Petric izvoljen 105 14.85%
4 Sonja Fazlić izvoljen 95 13.44%
5 Tomaž Hiti izvoljen 94 13.30%
6 Damir Šabanović izvoljen 86 12.16%
7 Matej Meke izvoljen 74 10.47%

KS Tanča Gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 633
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zdravko Bahor izvoljen 102 16.11%
2 Aleš Kuretič izvoljen 89 14.06%
3 Gorazd Špehar izvoljen 79 12.48%
4 Brigita Kočevar izvoljen 69 10.90%
5 Iztok Kobetič izvoljen 47 7.42%
Bernardka Junko ni izvoljen 34 5.37%
Marko Pečavar ni izvoljen 33 5.21%
Nikita Lamut Kambič ni izvoljen 32 5.06%
Gregor Flek ni izvoljen 30 4.74%
Branko Fink ni izvoljen 27 4.27%
Matej Turk ni izvoljen 27 4.27%
Tomaž Štefanič ni izvoljen 25 3.95%
Katja Turk ni izvoljen 15 2.37%
Jože Matkovič ni izvoljen 13 2.05%
Anja Andrejčič ni izvoljen 7 1.11%
Marina Anžič ni izvoljen 4 0.63%

KS Tribuče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 666
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Simon Vipavec izvoljen 151 22.67%
2 Jelena Šikonja izvoljen 147 22.07%
3 Damjan Žunič izvoljen 130 19.52%
4 Tomaž Kozan izvoljen 125 18.77%
5 Sonja Žagar izvoljen 113 16.97%

KS Vinica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1535
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rok Mikšič izvoljen 270 17.59%
2 Luka Brozovič izvoljen 253 16.48%
3 Alojz Čadonič izvoljen 235 15.31%
4 Marko Mravinec izvoljen 211 13.75%
5 Ivanka Mravinec izvoljen 205 13.36%
6 Anja Luznar izvoljen 181 11.79%
7 Aleksander Pavlakovič izvoljen 180 11.73%