Občina Dobrovnik

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 368
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Kardinar izvoljen 368 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 744
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Monika Gjerkeš VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Filip Pucko VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Ciril Lovrenčec VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Mario Göntér VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Simona Glavač VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Aleksander Göntér VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Bojan Gavrič VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
8 Ladislav Solarič VOLILNA ENOTA 4 izvoljen

Predstavniki madžarske narodne skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 244
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Teodor Varga izvoljen 177 72.54%
Elizabeta Bojnec ni izvoljen 67 27.46%

Predstavniki romske skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 10
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Blanka Horvat izvoljen 10 100.00%

Predstavnika slovenskega naroda

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 160
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jure Jurinić izvoljen 160 100.00%

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

KS Dobrovnik (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 530
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ana Car VOLILNA ENOTA 1. izvoljen
2 Mario Göntér VOLILNA ENOTA 1. izvoljen
3 Benjamin Meričnjak VOLILNA ENOTA 2. izvoljen
4 Katarina Bojnec VOLILNA ENOTA 2. izvoljen
5 Avgust Horvat VOLILNA ENOTA 2. izvoljen

KS Strehovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 334
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jure Jurinić izvoljen 76 22.75%
2 Ciril Lovrenčec izvoljen 67 20.06%
3 Filip Pucko izvoljen 66 19.76%
4 Jasna Žunko izvoljen 63 18.86%
5 Sonja Pucko izvoljen 62 18.56%

KS Žitkovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 101
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Monika Gjerkeš izvoljen 37 36.63%
2 Ladislav Bači izvoljen 34 33.66%
3 Sabina Horvat izvoljen 30 29.70%