Občina Dol pri Ljubljani

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1594
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Željko Savič izvoljen 1594 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1814
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Slađana Brodnik Lista Sotočja izvoljen
2 Mojca Repanšek Lista Sotočja izvoljen
3 Nika Rovšek Lista Sotočja izvoljen
4 Željko Savič Lista Sotočja izvoljen
5 Drago Sredenšek Lista Sotočja izvoljen
6 Karina Medved Bregar GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Tomaž Pogačar GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Petra Lešnjak Lista za vse občane izvoljen
9 Marko Lunar Lista za vse občane izvoljen
10 Gregor Pirc Lista krajanov Senožeti izvoljen
11 Branko Škarja Lista krajanov Senožeti izvoljen
12 Rafael Jeras SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
13 Jože Klemenčič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen