Občina Duplek

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1728
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mitja Horvat izvoljen 1728 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 1949
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Zinka Dokl Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
2 Mitja Horvat Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
3 Natalija Jakopec Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
4 David Kumer Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
5 Violeta Vogrinec Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
6 Peter Zajc Modra lista - lista župana Mitje Horvata izvoljen
7 Vesna Dobaj NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
8 Janko Hauptman NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
9 Borut Ludvik NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
10 Irena Lenič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS izvoljen
11 Tim Ribič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS izvoljen
12 Gašper Kangler Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije izvoljen
13 Nataša Kelher Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije izvoljen
14 Stanko Grajfoner Preprosto za vas - lista Stanka Grajfonerja izvoljen
15 Valerija Pihler Preprosto za vas - lista Stanka Grajfonerja izvoljen
16 Marko Rems SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Dvorjane (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1425
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Lea Blatnik izvoljen 136 9.54%
2 Silvester Paluc izvoljen 118 8.28%
3 Saša Paluc Kekec izvoljen 115 8.07%
4 Marina Toplak izvoljen 85 5.96%
5 Majda Steiner izvoljen 82 5.75%
6 Andrej Kristanič izvoljen 80 5.61%
7 Janko Breg izvoljen 76 5.33%
Darja Kramberger ni izvoljen 76 5.33%
Milan Krajnc ni izvoljen 71 4.98%
Sebastijan Toplak ni izvoljen 68 4.77%
Milena Ketiš ni izvoljen 63 4.42%
Nastja Brumen ni izvoljen 52 3.65%
Alenka Muršec ni izvoljen 49 3.44%
Barbara Pulko ni izvoljen 47 3.30%
Marjan Krepek ni izvoljen 47 3.30%
Milan Krajnc ni izvoljen 46 3.23%
Miran Koželj ni izvoljen 42 2.95%
Saša Berlič ni izvoljen 38 2.67%
Mirko Veit ni izvoljen 37 2.60%
Bogomir Brumen ni izvoljen 32 2.25%
Romana Vušič ni izvoljen 20 1.40%
Ljubica Kolar ni izvoljen 19 1.33%
Marijan Vušič ni izvoljen 18 1.26%
Marjan Dregarič ni izvoljen 8 0.56%

Korena (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1975
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Gregor Bezjak izvoljen 176 8.91%
2 Marija Brumen izvoljen 173 8.76%
3 Jože Murko izvoljen 169 8.56%
4 Danica Mumlek izvoljen 163 8.25%
5 Nataša Krajnc izvoljen 161 8.15%
6 Boštjan Preložnik izvoljen 160 8.10%
7 Izidor Weingerl izvoljen 156 7.90%
Aleš Glonar ni izvoljen 93 4.71%
Irena Lenič ni izvoljen 90 4.56%
Milena Slanič ni izvoljen 90 4.56%
Mirko Brezner ni izvoljen 81 4.10%
Dušanka Paklec ni izvoljen 76 3.85%
Vlado Šabeder ni izvoljen 67 3.39%
Tomaž Licul ni izvoljen 43 2.18%
Žan Kubale ni izvoljen 42 2.13%
Joško Fras ni izvoljen 41 2.08%
Ivica Valentan ni izvoljen 34 1.72%
Nina Kušar ni izvoljen 33 1.67%
Nada Fras ni izvoljen 32 1.62%
Melanija Bezjak ni izvoljen 31 1.57%
Aleš Podgorelec ni izvoljen 27 1.37%
Irena Ekart ni izvoljen 20 1.01%
Franc Ekart ni izvoljen 17 0.86%

Spodnji Duplek (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2710
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mitja Tement izvoljen 213 7.86%
2 Tim Ribič izvoljen 212 7.82%
3 Primož Drozg izvoljen 198 7.31%
4 Mitja Greifoner izvoljen 193 7.12%
5 Melita Berlič izvoljen 188 6.94%
6 Timotej Vovk izvoljen 163 6.01%
7 Nataša Hergamas izvoljen 158 5.83%
Valerija Pihler ni izvoljen 138 5.09%
Peter Vogrin ni izvoljen 132 4.87%
Marija Čučko ni izvoljen 129 4.76%
Jani Mulec ni izvoljen 115 4.24%
Barbara Trep ni izvoljen 106 3.91%
Ivanka Miholič ni izvoljen 100 3.69%
Boštjan Mulec ni izvoljen 89 3.28%
Anja Pihler ni izvoljen 87 3.21%
Marta Rojko ni izvoljen 81 2.99%
Ivan Miklavžič ni izvoljen 74 2.73%
Brigita Vrbančič ni izvoljen 74 2.73%
Vesna Skaza ni izvoljen 70 2.58%
Lea Krepek ni izvoljen 68 2.51%
Janko Kramberger ni izvoljen 68 2.51%
Danijel Novak ni izvoljen 54 1.99%

Vurberk (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 472
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miha Rojko izvoljen 62 13.14%
2 Miran Minih izvoljen 59 12.50%
3 Iztok Kristanič izvoljen 52 11.02%
4 Blaž Sakelšek izvoljen 52 11.02%
5 Violeta Vogrinec izvoljen 49 10.38%
Lilijana Kaučič ni izvoljen 40 8.47%
Marjan Rap ni izvoljen 34 7.20%
Matej Đurkin ni izvoljen 28 5.93%
Bojan Žižek ni izvoljen 25 5.30%
Branka Kokol ni izvoljen 25 5.30%
Jožica Lampreht ni izvoljen 23 4.87%
Leon Sužnik ni izvoljen 10 2.12%
Ivan Kovačič ni izvoljen 7 1.48%
Tatjana Zabavnik ni izvoljen 6 1.27%

Zgornji Duplek (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2474
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dejan Breznik izvoljen 215 8.69%
2 Lana Bračič izvoljen 205 8.29%
3 Sabina Weingerl izvoljen 190 7.68%
4 Zinka Dokl izvoljen 172 6.95%
5 Blaž Kores izvoljen 164 6.63%
6 Jure Laure izvoljen 164 6.63%
7 Renata Putarek izvoljen 152 6.14%
Stanislav Germauc ni izvoljen 112 4.53%
Ivan Murko ni izvoljen 96 3.88%
Aleš Mulec ni izvoljen 95 3.84%
Marta Muršec ni izvoljen 81 3.27%
Marija Pušnik ni izvoljen 77 3.11%
Drago Mulec ni izvoljen 76 3.07%
Natalija Pečar ni izvoljen 68 2.75%
Branko Bratuša ni izvoljen 64 2.59%
Urška Bezjak ni izvoljen 64 2.59%
Kristijan Mulec ni izvoljen 54 2.18%
Luka Šabeder ni izvoljen 49 1.98%
Jože Kramberger ni izvoljen 48 1.94%
Marko Rems ni izvoljen 46 1.86%
Bogomir Golob ni izvoljen 46 1.86%
Kristijan Žurman ni izvoljen 46 1.86%
Lara Klep ni izvoljen 45 1.82%
Alojz Muršec ni izvoljen 43 1.74%
Rozalija Poš ni izvoljen 41 1.66%
Sonja Podgoršek ni izvoljen 37 1.50%
Alojzija Berlič ni izvoljen 24 0.97%

Zimica (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 490
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Vohl izvoljen 60 12.24%
2 Bojan Pravdič izvoljen 58 11.84%
3 Zlatko Zupančič izvoljen 49 10.00%
4 Jožica Tkalčič izvoljen 49 10.00%
5 Maja Bezjak izvoljen 47 9.59%
Danica Beber ni izvoljen 46 9.39%
Danijel Kopič ni izvoljen 42 8.57%
Zdenka Korat ni izvoljen 40 8.16%
Tim Lešnik ni izvoljen 37 7.55%
Aljaž Beber ni izvoljen 36 7.35%
Romanca Kovačič ni izvoljen 26 5.31%