Občina Idrija

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 4947
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomaž Vencelj izvoljen 3103 62.72%
Vesna Fašink ni izvoljen 1335 26.99%
Branko Lapajne ni izvoljen 509 10.29%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 21
Podeljeni mandati 21
Veljavni glasovi 4797
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Cirila Hladnik LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Erik Logar LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Tatjana Majnik LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Tomaž Vencelj LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Nada Golija Vastič LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Tomaž Kavčič LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Natalija Kovač Jereb LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Davorin Lampe LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Tita Stanek Zidarič LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Lovrenc Habe LISTA ODGOVORNI ZA OBČINO IDRIJA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Miranda Groff Ferjančič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Bojan Režun SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Marija Bizjak Pavšič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Robert Šinkovec SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Andrej Poglajen SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Ivan Rupnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Dorica Gnjezda SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
18 Francisco Estanislao Medic NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
19 Metod Habe NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
20 Gregor Rupnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
21 Simon Permozer Državljansko gibanje Resni.ca VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Črni Vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1021
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Gregor Rupnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Veronika Škedelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Aleksandra Rupnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Florjan Lampe VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Lovrenc Habe VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Matej Bonča VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Andraž Bizjak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Robert Rupnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Anej Leban VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Dole (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 398
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Kavčič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Maruška Gnjezda VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Miro Kavčič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Aleš Žakelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Urban Petrič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Ivan Mivšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Darko Novak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Branko Razložnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Anita Česnik Mažgon VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Jure Gantar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Godovič (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 1086
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miha Rupnik izvoljen 231 21.27%
2 Primož Poljanec izvoljen 222 20.44%
3 Nataša Smrdel izvoljen 215 19.80%
4 Robert Rupnik izvoljen 212 19.52%
5 Karmen Lampreht izvoljen 206 18.97%

Idrija (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 6339
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Metka Fortuna izvoljen 1114 17.57%
2 Damjana Žonta izvoljen 959 15.13%
3 Iztok Vončina izvoljen 915 14.43%
4 Ivan Erjavec izvoljen 867 13.68%
5 Polona Ozebek Lampe izvoljen 847 13.36%
6 Dragica Basile izvoljen 829 13.08%
7 Samo Kofol izvoljen 808 12.75%

Kanomlja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 332
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tanja Velikanje VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Aleksandra Bednar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marko Velikanje VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Gorazd Vončina VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Damijan Vončina VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Rok Jeram VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Krnice-Masore (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 281
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Damjan Lahajnar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janez Lapanje VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Blaž Carli VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Sebastjan Kavčič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Boris Peternelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Ledine (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 273
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjan Kosmač VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Martin Laknar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Rado Tavčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Simon Kosmač VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Matija Lapajne VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 David Lapajne VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Marko Vehar VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
8 Robert Mihevc VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
9 Branko Demšar VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
10 Franc Lapajne VOLILNA ENOTA 10 izvoljen

Spodnja Idrija (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 3621
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Roko Marinac izvoljen 365 10.08%
2 Vojko Carl izvoljen 356 9.83%
3 Silvij Štremfelj izvoljen 325 8.98%
4 Marjan Kenda izvoljen 294 8.12%
5 Jadranka Drobnič izvoljen 283 7.82%
6 Helena Sever izvoljen 233 6.43%
7 Amadej Jereb izvoljen 233 6.43%
Robert Jereb ni izvoljen 223 6.16%
Aljoša Erjavec ni izvoljen 222 6.13%
Miha Velikanje ni izvoljen 216 5.97%
Marija Kogej Tratnik ni izvoljen 191 5.27%
Draga Bizjak ni izvoljen 187 5.16%
Mirko Rupnik ni izvoljen 142 3.92%
Patricija Zajec ni izvoljen 138 3.81%
Veronika Rupnik ni izvoljen 108 2.98%
Edvin Ambrožič ni izvoljen 105 2.90%

Vojsko (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 526
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Vončina izvoljen 122 23.19%
2 Danilo Kogej izvoljen 112 21.29%
3 Damjana Bončina izvoljen 111 21.10%
4 Henrik Leban izvoljen 92 17.49%
5 Mojca Magajna izvoljen 89 16.92%

Zavratec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 309
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ivan Kogovšek izvoljen 64 20.71%
2 Marjetka Rijavec izvoljen 64 20.71%
3 Samo Kuščer izvoljen 62 20.06%
4 Niko Gantar izvoljen 60 19.42%
5 Daphne Levac Cornelissen izvoljen 59 19.09%