Občina Ig

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 0
Veljavni glasovi 3010
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
Zlatko Usenik drugi krog 1037 34.45%
Anton Modic drugi krog 934 31.03%
Mirko Merzel ni izvoljen 607 20.17%
Boris Pirc ni izvoljen 370 12.29%
Mitja Glavnik ni izvoljen 62 2.06%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 14
Podeljeni mandati 14
Veljavni glasovi 2998
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Jože Ciber LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG izvoljen
2 Jožica Drobnič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
3 Zdravko Grmek LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG izvoljen
4 Marija Kučič LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG izvoljen
5 Anton Modic SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
6 Jože Virant SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
7 Mira Žagar LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG izvoljen
8 Marija Župec SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
9 Alenka Jeraj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
10 Simon Krajzel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Mirko Merzel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
12 Zuhra Jovanovič GIBANJE SVOBODA izvoljen
13 mag. Aleš Tolar GIBANJE SVOBODA izvoljen
14 Rado Lovšin SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Svet vaške skupnosti DOBRAVICA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 60
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sabina Prislan izvoljen 22 36.67%
2 Matej Virant izvoljen 22 36.67%
3 Marko Rožič izvoljen 16 26.67%

Svet vaške skupnosti DRAGA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 31
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zlatko Ban izvoljen 12 38.71%
2 Luka Mavec izvoljen 11 35.48%
3 Ružica Erjavec izvoljen 8 25.81%

Svet vaške skupnosti GOLO - SELNIK (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 543
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Ciber izvoljen 194 35.73%
2 Ajda Cizej izvoljen 126 23.20%
3 Florijan Zupan izvoljen 119 21.92%
4 Marinka Albreht izvoljen 104 19.15%

Svet vaške skupnosti GORNJI IG (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 35
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ana Brancelj izvoljen 16 45.71%
2 Branko Kvartuh izvoljen 10 28.57%
3 Zvonko Doles izvoljen 9 25.71%

Svet vaške skupnosti IŠKA LOKA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 422
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Žnidaršič izvoljen 113 26.78%
2 Primož Pintarič izvoljen 97 22.99%
3 Petra Japelj izvoljen 90 21.33%
4 Vlasta Kolar izvoljen 65 15.40%
Klemen Ciber ni izvoljen 57 13.51%

Svet vaške skupnosti IŠKA VAS (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 460
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Rupert izvoljen 145 31.52%
2 Franci Grimšič izvoljen 110 23.91%
3 Erika Marija Janželj izvoljen 106 23.04%
4 Milena Hvalič Arhar izvoljen 99 21.52%

Svet vaške skupnosti IŠKA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 280
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Janežič izvoljen 71 25.36%
2 Anton Šušteršič izvoljen 66 23.57%
3 Mateja Tavželj izvoljen 45 16.07%
Marija Kučič ni izvoljen 36 12.86%
Eva Inkret ni izvoljen 36 12.86%
Domen Semolič ni izvoljen 26 9.29%

Svet vaške skupnosti KOT (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 131
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Gašper Raztresen izvoljen 51 38.93%
2 Aleksander Jurca izvoljen 41 31.30%
3 Andreja Platnar izvoljen 39 29.77%

Svet vaške skupnosti KREMENICA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 69
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Zgonc izvoljen 24 34.78%
2 Nastja Jakič izvoljen 23 33.33%
3 Jernej Smole izvoljen 22 31.88%

Svet vaške skupnosti MATENA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 393
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andraž Rupert izvoljen 80 20.36%
2 Jure Kumše izvoljen 74 18.83%
3 Dragica Lupše Strle izvoljen 67 17.05%
4 Tea Vidic izvoljen 66 16.79%
Ana Černič ni izvoljen 53 13.49%
Jan Modic ni izvoljen 53 13.49%

Svet vaške skupnosti PODGOZD (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 61
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rok Škraba izvoljen 24 39.34%
2 Nina Smole izvoljen 23 37.70%
3 Anton Stamol izvoljen 14 22.95%

Svet vaške skupnosti PODKRAJ (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 113
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Aleš Ciber izvoljen 46 40.71%
2 Simona Kavčnik izvoljen 35 30.97%
3 Andrej Modic Kern izvoljen 32 28.32%

Svet vaške skupnosti SARSKO (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 36
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Malavašič izvoljen 14 38.89%
2 Miroslav Valjavec izvoljen 12 33.33%
3 Marija Rotar izvoljen 10 27.78%

Svet vaške skupnosti STAJE (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 97
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Martin Janežič izvoljen 41 42.27%
2 Franc Lenarčič izvoljen 33 34.02%
3 Jožica Rovšek izvoljen 23 23.71%

Svet vaške skupnosti SUŠA (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 21
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Pečar izvoljen 10 47.62%
2 Mateja Štebljaj izvoljen 6 28.57%
3 Jožef Krnc izvoljen 5 23.81%

Svet vaške skupnosti ŠKRILJE (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 414
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Maja Glinšek izvoljen 161 38.89%
2 Tina Zorenč izvoljen 139 33.57%
3 Aleš Franjko izvoljen 114 27.54%

Svet vaške skupnosti TOMIŠELJ (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 326
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bojan Kraševec izvoljen 90 27.61%
2 Marija Livk izvoljen 69 21.17%
3 Maja Bezlaj izvoljen 63 19.33%
4 Matjaž Jankovič izvoljen 62 19.02%
Simon Krajzel ni izvoljen 42 12.88%

Svet vaške skupnosti VISOKO - ROGATEC (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 387
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Barbara Julijana Poznik izvoljen 75 19.38%
2 Matej Kališčar izvoljen 72 18.60%
3 Lucija Kodrca izvoljen 68 17.57%
4 Igor Holy izvoljen 66 17.05%
Mohor Demšar ni izvoljen 30 7.75%
Davorin Peršič ni izvoljen 30 7.75%
Andreja Pliberšek ni izvoljen 23 5.94%
Katarina Šetinc ni izvoljen 23 5.94%

Svet vaške skupnosti ZAPOTOK (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 4
Podeljeni mandati 4
Veljavni glasovi 442
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Ciber izvoljen 140 31.67%
2 Vid Dimnik izvoljen 105 23.76%
3 Špela Brložnik izvoljen 99 22.40%
4 Isabela Kovačič izvoljen 98 22.17%