Občina Ivančna Gorica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 6123
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dušan Strnad izvoljen 3719 60.74%
Vojko Adamič ni izvoljen 1043 17.03%
Nina Strah ni izvoljen 761 12.43%
Žiga Erčulj ni izvoljen 600 9.80%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 21
Podeljeni mandati 21
Veljavni glasovi 6062
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Irena Brodnjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Jurij Omahen SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Tomaž Smole SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Dušan Strnad SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Mateja Žaren SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Magdalena Butkovič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Janez Mežan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Silvo Praznik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Martina Hrovat SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Jože Kozinc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Helena Žnidaršič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
12 Vojko Adamič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Samo Matkovič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Andreja Robek Perpar GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Sašo Pajk GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
16 Nataša Lukman GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
17 Milan Jevnikar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Samo Markovič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Jože Anžlovar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
20 dr. Nina Strah SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
21 Marija Koščak SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Ambrus (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1020
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Robert Hočevar izvoljen 185 18.14%
2 Alenka Mohorčič izvoljen 154 15.10%
3 Alen Žnidaršič izvoljen 141 13.82%
4 Damjana Urbančič izvoljen 137 13.43%
5 Matjaž Travnik izvoljen 137 13.43%
6 Bogomir Pirc izvoljen 134 13.14%
7 Petra Zupančič izvoljen 132 12.94%

Dob pri Šentvidu (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 459
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Andrej Pušljar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Matej Smrekar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Janez Mežan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Mitja Selan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Tomi Mandelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Uroš Podgorelec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Dušan Verbič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Matjaž Bregar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Dejan Fortuna VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Suzana Šipek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Marija Golf VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Ivančna Gorica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1501
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marko Pečnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Peter Bregar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Albin Pajek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Anica Nose VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Anton Kralj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Marija Kek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Iztok Piškur VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Miha Klovar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Anita Zaletelj VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Metoda Jeras VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Refik Hodžić VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Krka (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 896
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dušan Tekavec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marija Jurca VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Anica Kandus VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Gašper Perko VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Alja Puš VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Klemen Oblak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Franci Slana VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Marko Grm VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Nataša Zaletelj VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Matjaž Nose VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Vinko Meglen VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
12 Marija Kastelic VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
13 Stanko Podržaj VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
14 Lovrenc Godec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
15 Franjo Skarlovnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Metnaj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 290
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Aleš Janežič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jure Pajk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Tjaša Okorn VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Boštjan Štepic VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Primož Kutnar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Sabina Koritnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Janez Kozlevčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Anton Grčman VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Franc Berčon VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
10 Martin Motoz VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Muljava (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1072
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Silva Erjavec izvoljen 195 18.19%
2 Jurij Tekavec izvoljen 168 15.67%
3 Branko Glavan izvoljen 167 15.58%
4 Gregor Leinfellner izvoljen 167 15.58%
5 Mitja Potisek izvoljen 143 13.34%
6 Marija Miklavčič izvoljen 117 10.91%
7 Marjeta Škrjanec izvoljen 115 10.73%

Sobrače (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 287
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Alojz Končar izvoljen 48 16.72%
2 Uroš Adamlje izvoljen 47 16.38%
3 Tina Lokar izvoljen 43 14.98%
4 Vanja Fajdiga izvoljen 40 13.94%
5 Katja Pečjak izvoljen 37 12.89%
6 Klemen Zupančič izvoljen 37 12.89%
7 Jernej Obolnar izvoljen 35 12.20%

Stična (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 813
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marta Okorn VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Tone Mestnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jernej Strnad VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Anže Kastelic VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mojca Jurečič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Janez Janko Oven VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Klemen Ceglar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Marica Kovačič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Jan Skubic VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Šentvid pri Stični (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1330
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Frida Bijec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janez Perme VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jože Kenda VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Mitja Poljšak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Uroš Merlak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Silvo Praznik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Darja Strah VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Borut Praznik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Magdalena Butkovič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Uroš Dežman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Albin Verbič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
12 Robert Marinčič VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
13 Nejc Rus VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Temenica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 489
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ignacij Kastelic VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jože Kotar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jerica Stopar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Tomaž Lavrih VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Dejan Zajec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Janez Jakoš VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Boštjan Gliha VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Jožef Golf VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Milena Gašperšič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Višnja Gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 931
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Emil Palamar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jože Gros VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jožef Gorše VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Slavko Kastelic VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jože Dremelj VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Peter Zaletelj VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Marko Jevnikar VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Janez Berčan VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Zagradec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 607
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Martin Plut VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jože Mehle VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Klemen Maver VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Dejan Sadar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Marko Zupančič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Robert Zajc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Jože Pečjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Petra Perko VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Simon Zaletelj VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Mariša Pintar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Primož Erjavec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
12 Simon Novak VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
13 Niko Košak VOLILNA ENOTA 05 izvoljen