Občina Juršinci

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1226
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Robert Horvat izvoljen 639 52.12%
Alojz Herga ni izvoljen 425 34.67%
Vesna Krampelj ni izvoljen 162 13.21%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 2267
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Alojz Rakuša VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Franc Šmigoc VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Dragica Toš Majcen VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Miran Muhič VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Nataša Žajdela Lah VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Polonca Berlak VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Dominik Tikvič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Tadej Tuš VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Simon Druzovič VOLILNA ENOTA 4 izvoljen