Občina Komenda

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 0
Veljavni glasovi 2753
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
Majda Ravnikar drugi krog 891 32.36%
Jurij Kern drugi krog 804 29.20%
Tomaž Drolec ni izvoljen 691 25.10%
Boštjan Veinhandl ni izvoljen 367 13.33%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 14
Podeljeni mandati 14
Veljavni glasovi 2742
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Anže Magister SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Aleš Marinko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Klara Berlec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Mirko Pogačar LISTA MAJDE RAVNIKAR - LMR VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Anton Smrekar LISTA MAJDE RAVNIKAR - LMR VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Aleksandra Majcen LISTA MAJDE RAVNIKAR - LMR VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Andrej Ravnikar LISTA TRN VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Roman Koncilija LISTA TRN VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Nada Jamšek SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Klemen Pibernik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Marijan Arh GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Janez Cigler Kralj NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Anže Štern SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Renato Grgič Lista združena Komenda z Boštjanom Veinhandlom VOLILNA ENOTA 1 izvoljen