Občina Kozje

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 919
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Milenca Krajnc izvoljen 919 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1956
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dejan Bah VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Jernej Škoberne VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Franc Žlender VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Boštjan Prešiček VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Filip Volaušek VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Anja Kostajnšek VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Marko Kunej VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Jernej Šulc VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Karel Koželj VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Buče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 195
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Vili Plevnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Branko Lugarič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Karel Koželj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Mirko Kovačič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Robert Martin Krajnc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Kozje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 430
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Patricija Kovačič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Anja Kostajnšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Boštjan Prešiček VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Primož Pečnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Denis Žučko VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Vesna Bunšek Lupše VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Boštjan Hladin VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Lesično (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 235
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Martina Strgar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marta Bostner VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Franc Amon VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Janez Gril VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Dejan Bah VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Franc Plahuta VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Osredek (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 64
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Okrošek izvoljen 25 39.06%
2 Boris Beuc izvoljen 21 32.81%
3 Boštjan Jagrič izvoljen 18 28.12%

Podsreda (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 151
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jože Kunej VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Anton Božičnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Alojzij Kotnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 David Penič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Tea Žarn VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Neža Dobravc VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Zagorje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 172
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Darko Kolar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Miran Bevc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jože Maček VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Darko Antlej VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Boštjan Oprešnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen