Občina Kuzma

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 555
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožef Škalič izvoljen 555 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 895
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Mitja Zrim VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Sonja Pelcar VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Slavko Krpič VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Marjan Hajdinjak VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Metka Jureš VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Tomaž Fartek VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Bernardka Lang VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
VOLILNA ENOTA 4 ni podatkov

Predstavniki romske skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 25
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Darjan Cener izvoljen 25 100.00%