Občina Laško

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 0
Veljavni glasovi 5657
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
Marko Šantej drugi krog 2617 46.26%
Franc Zdolšek drugi krog 2118 37.44%
Marjan Mačkošek ni izvoljen 547 9.67%
Štefanija Pavčnik ni izvoljen 319 5.64%
Davorin Cizej ni izvoljen 56 0.99%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 23
Podeljeni mandati 23
Veljavni glasovi 5600
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Danijela Bevk Knez MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Tomaž Aljaž Vesenjak MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Marko Šantej, mag. farm. MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Katja Goluh MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Enej Kirn MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Mario Vrbovšek MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Borut Karl MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Liza Škorja MLADA MOČ OBČINE LAŠKO VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Nuša Konec Juričić, dr. med. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Marjan Belej SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Matjaž Pikl SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Janko Cesar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Marjan Mačkošek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Matej Kodrun GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Janja Sluga GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
16 Robert Medved SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
17 Uroš Deželak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
18 Štefanija Pavčnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
19 Marjan Kozmus SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
20 Uroš Lukić SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
21 Mag. Roman Tušek NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
22 Jože Senica NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
23 Boštjan Vrščaj LISTA LJUDJE LJUDEM VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Jurklošter (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 643
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Franc Lesičar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Gregor Stopinšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Maruša Horjak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Jožef Veber VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Miroslav Lavrič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Željko Grofelnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Primož Palčnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Aleksander Bezgovšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Jaka Hliš VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Laško (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 2083
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Rok Remic VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Dragica Čepin VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Danijel Lapornik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Matic Košak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Rudolf Kavzer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Simon Golouh VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Peter Hohkraut VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Martin Kokotec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
Ljubica Pavlinc VOLILNA ENOTA 02 žreb
Jasna Založnik VOLILNA ENOTA 02 žreb
Milan Padežnik VOLILNA ENOTA 05 žreb
Srečko Gradišnik VOLILNA ENOTA 05 žreb
Uroš Krampušek VOLILNA ENOTA 02 žreb

Marija Gradec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1246
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjan Salobir VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Matej Gorišek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Roman Cerovšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Jernej Oblak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Uroš Deželak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Ivan Dečman VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Mitja Moškotevc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Stanko Platovnjak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Janez Gradišnik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Rečica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 1215
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nino Petek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Katja Goluh VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Simon Pušnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Darko Trbovc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Dejan Kolšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Darko Lah VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Klavdija Lah VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Ivan Kušer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Rimske Toplice (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 1354
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bojana Kustura VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mitja Knez VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Žiga Jelenc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Klemen Žagar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Amadej Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Marina Pozaršek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Jože Klepej VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Matjaž Bezgovšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Sedraž (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 498
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nataša Vidic VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jožef Koprivc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Anja Vanco VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Alojzij Podkoritnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Julita Pilih VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Šentrupert (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 450
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 David Knafelc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Uroš Knafelc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Adrijana Zajc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Katja Šmerc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mihael Gunzek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Drago Pušnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Dušica Križnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Vrh nad Laškim (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 469
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Damjan Deželak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Stanko Selič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marija Kotar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Robert Knez VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Janko Tovornik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Silvester Verbovšek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Martina Gradišnik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Zidani Most (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 302
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Robert Hribšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janez Krivec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Julijan Peterkovič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Dejan Matek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jože Jakopič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Franc Babič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Valentina Pavlović VOLILNA ENOTA 04 izvoljen