Občina Lenart

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1898
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Kramberger izvoljen 1898 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 1998
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Ksenija Ilich SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Gregor Radoha SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Simona Capl SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Gregor Širovnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Petra Krepek Cafnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 David Maguša SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
7 Mojca Čep SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Franc Ornik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Jožica Krajner GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Silvo Muršec GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Aleš Smerdelj GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Gregor Muršec LISTA PROAKTIVNI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Aleksander Krajnc LISTA PROAKTIVNI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Maksimiljan Šuman NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Gorazd Voglar SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Lenart (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 1801
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jožef Kramberger VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Gorazd Voglar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Gregor Polanec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Gregor Muršec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Robert Ketiš VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Nataša Maguša Lorber VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Mitja Mesarič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Vincenc Rop VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Helena Dolajš VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 Petra Krepek Cafnik VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Natalija Hojs VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
12 Andreja Bunderla VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
13 Saša Firbas VOLILNA ENOTA 10 izvoljen
14 Maksimiljan Perko VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
15 Boštjan Fras VOLILNA ENOTA 12 izvoljen

Voličina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 865
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Feliks Kranvogel VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Gregor Simonič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Sara Damiš VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Zdenko Stergar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Franc Bezjak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Drago Kurnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Mitja Grajfoner VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Igor Kmetič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Zvonko Čuček VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
10 Zdravko Capl VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
11 Zvonko Čuček VOLILNA ENOTA 07 izvoljen