Občina Ljubljana

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 88439
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zoran Janković izvoljen 54680 61.83%
Nataša Sukič ni izvoljen 8495 9.61%
Aleš Primc ni izvoljen 6148 6.95%
Igor Horvat ni izvoljen 5552 6.28%
Tina Bregant ni izvoljen 5033 5.69%
Mojca Sojar ni izvoljen 2823 3.19%
Jasminka Dedić ni izvoljen 2796 3.16%
Tomaž Ogrin ni izvoljen 1481 1.67%
Jasmin Feratović ni izvoljen 1431 1.62%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 45
Podeljeni mandati 45
Veljavni glasovi 88103
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 dr. Marta Bon LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Dejan Crnek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Stanislava Marija Ferenčak Marin LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Tjaša Ficko LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Zoran Janković LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Iztok Kordiš LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Boštjan Koritnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Janez Koželj LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
9 mag. Mojca Lozej LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
10 Marija Dunja Piškur Kosmač LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
11 Anton Podobnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
12 Marjan Sedmak LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
13 Frančiška Trobec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
14 Nada Verbič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
15 Aleš Čerin LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
16 Jelka Žekar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
17 Julijana Žibert LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
18 Rok Žnidaršič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
19 Ludvik Bagari GIBANJE SVOBODA izvoljen
20 mag. Katja Damij GIBANJE SVOBODA izvoljen
21 dr. Dunja Labović Begović GIBANJE SVOBODA izvoljen
22 Samo Logar GIBANJE SVOBODA izvoljen
23 dr. Marko Maver GIBANJE SVOBODA izvoljen
24 Ksenija Pišljar GIBANJE SVOBODA izvoljen
25 Vesna Ugrinovski GIBANJE SVOBODA izvoljen
26 Kostja Židan GIBANJE SVOBODA izvoljen
27 Maruša Babnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
28 Anton Grošelj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
29 Igor Horvat SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
30 Darinka Kovačič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
31 Ksenija Sever SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
32 Matjaž Vede SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
33 Petra Blajhribar Kubo LEVICA izvoljen
34 Urška Honzak LEVICA izvoljen
35 Ištvan Išt Huzjan LEVICA izvoljen
36 Arne Jakob Zakrajšek LEVICA izvoljen
37 Jožef Horvat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
38 Mojca Sojar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
39 Marko Koprivc SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
40 Ganimet Shala SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
41 dr. Jasminka Dedić VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
42 Gašper Kromar LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE izvoljen
43 Aleš Primc GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE izvoljen
44 dr. Tina Bregant SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
45 Jasmin Feratović PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Četrtna skupnost Bežigrad (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 10210
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Daja Bah Koren LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Drago Bratun LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Stanko Furlan LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Matic Kos LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Dejan Mikuš LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Mojca Pušpan Babić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Alenka Žibert LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Đorđe Berak GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Tjaša Klančič GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Meta Škufca GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Janez Škufca Zgonc GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Tomo Barić Ravbar LEVICA izvoljen
13 Zala Metlika LEVICA izvoljen
14 Anica Elizabeta Hmelak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
15 Klemen Traven SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
16 Luka Florjanc VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
17 Mateja Drobnič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Center (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 7794
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 David Cerar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Uroš Kaučič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Živa Ploj Peršuh LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Žiga Škerlavaj LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Vesna Škrinjar Pevc LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Mateja Špan LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Aljaž Curk LEVICA izvoljen
8 Iva Padar LEVICA izvoljen
9 Arne Jernej Stare LEVICA izvoljen
10 Klemen Gliha GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Nataša Menart GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Svetlana Nikolič GIBANJE SVOBODA izvoljen
13 Rok Kleindienst SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
14 Sabina Noble SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
15 Črt Batagelj VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
16 Marijan Fras SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
17 Julija Humar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Črnuče (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 3816
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Žarko Hojnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Gregor Kumer LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Darko Rozinec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Petra Vrtačnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Dragica Škrlep LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Luka Jazbec Črtanec GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Robert Kojc GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Jadranka Vouk Železnik GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Boštjan Banko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
10 Anton Kolenc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Darinka Kovačič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Petra Culetto SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
13 Jožef Horvat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
14 Peter Karba LEVICA izvoljen
15 Luka Planinšek LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV izvoljen

Četrtna skupnost Dravlje (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4919
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Samo Fekonja LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Tjaša Franko Peruzzi LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Simona Peklaj LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Irena Setnikar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Marko Zibelnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Jacqueline Kepic GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Peter Lević GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Jana Lutovac Lah GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Zoran Nikolovski GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Franc Bavec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Irena Horvat SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Stanislava Sitar LEVICA izvoljen
13 Matjaž Špat SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
14 Marija Šterbenc NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
15 Nenad Đorđević VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen

Četrtna skupnost Golovec (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 3391
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Mila Andrić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Aleš Dakić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Jelka Drganec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Franjo Filipović LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Antonija Jereb LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Ludvik Jevšjak LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Petra Križe LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Boštjan Mravlje LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
9 Aleksander Jug GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Nina Petrić GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Brigita Kastelic SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Aleš Kužnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
13 Gregor Slabe SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
14 Uroš Tesič LEVICA izvoljen
15 Igor Pigac NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Jarše (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4045
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Bojan Hajdinjak LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Andrej Medmeš LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Doroteja Senčur LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Sanela Sermek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Zoran Sermek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Nevenka Slapar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Drago Sotlar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Zlata Zajec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
9 Zoran Lebič GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Ina Orsag GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Ksenja Šarb Lebič GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Ida Medved SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
13 Sebastian Svete SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
14 Boštjan Zrnec LEVICA izvoljen
15 Velimir Živković VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen

Četrtna skupnost Moste (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 6123
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Igor Bole LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Rafko Gruden LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Tomaž Kisovec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Vesna Kuterovac LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Nataša Livojević LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Stanislav Markoja LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Milena Pepelnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Jure Peterlin LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
9 Nejc Pulko LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
10 Darja Tušek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
11 Radmila Šešić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
12 Peter Vučković LEVICA izvoljen
13 Tatjana Nina Žerjav LEVICA izvoljen
14 Martina Kajzer SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
15 Andrej Kostelec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
16 dr. Petra Stegel VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
17 Mira Ključanin SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Polje (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 5931
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Boštjan Avguštinčič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 mag. Irena Kos LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Mojca Maček LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Jure Ocepek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Anton Podobnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 dr. Marjan Rekar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Sonja Vegelj LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Zvonko Gavrilov GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Marjana Levičar Šubelj GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Denis Mehić GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Tanja Bizjan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Frančišek Židan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
13 mag. Marija Minka Jerebič LISTA KANDIDATOV CIVILNIH INICIATIV ČETRTNE SKUPNOSTI POLJE izvoljen
14 Blaž Kuhar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
15 Nataša Bombač SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Posavje (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 3131
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Amir Crnojević LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Maša Deu LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Aljoša Masle LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Urška Mlinšek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Tomaž Pišlar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Milanka Lange Lipovec GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Aleš Semolič GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Hugo Škrinar GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Helena Grom SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
10 Uroš Minodraš SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Mihael Novak NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
12 Žiga Novak LEVICA izvoljen
13 dr. Boštjan Petelinc SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Rožnik (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 5171
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Aleš Jenko LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Tina Roš LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Klemen Sodržnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Žiga Sodržnik LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Vesna Škerl LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Tanja Dolderer GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 mag. Klara Herman GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Primož Novak GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Andrej Štrakl GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Uroš Logar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Jožica Vrhunc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Franc Korotaj LEVICA izvoljen
13 Urška Kozak LEVICA izvoljen
14 Živa Vidmar SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
15 Tomaž Čučnik NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Rudnik (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4443
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Boštjan Doljak LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Katarina Juvanc Šinkovec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Robert Okorn LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Maja Rus LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Žiga Skvarča LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 mag. Andreja Troppan LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Andreja Vrtačnik Kremžar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Erna Kokalj Jezovšek GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Alojz Mlakar GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Tomaž Vargazon GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Anica Zrnec GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Anton Grošelj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
13 Aliana Moscatello SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
14 Peter Kolenc NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
15 Jure Maleš SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Sostro (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 2432
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Jelka Boštjančič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Marjanca Marn LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Stanko Miklavec LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Anton Vidmar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Maruša Babnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
6 Marjan Bitenc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
7 Tomaž Svete SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
8 Branka Kastelic GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Franc Košir GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Tanja Šmit GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Igor Koprivnikar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
12 Jasminka Vrakelja SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
13 Jan Bitenc NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Šentvid (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4672
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Mateja Brus LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Blaž Gregorin LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Maja Smrekar Volavšek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Jure Vidmar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Damijan Volavšek LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Janez Cedilnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
7 Klas Lesjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
8 Doroteja Mlakar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
9 Vita Mušič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
10 Jože Sever SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Vida Drganc GIBANJE SVOBODA izvoljen
12 Mojca Gašperšič Kapš GIBANJE SVOBODA izvoljen
13 Matija Jutraž GIBANJE SVOBODA izvoljen
14 Srečo Orsag GIBANJE SVOBODA izvoljen
15 Gašper Bakač LEVICA izvoljen

Četrtna skupnost Šiška (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 10697
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Matjaž Ilnikar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Žiga Kosi LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Tamara Krebelj LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Vesna Petrič LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Darja Zajc LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Ivan Šček LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Luka Hiti GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Damjan Jović GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Maja Kovačič GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Bogdana Žagar Stelling GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Petra Blajhribar Kubo LEVICA izvoljen
12 Filip Slakan Jakovljević LEVICA izvoljen
13 Igor Prodanović SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
14 Helena Marija Zupan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
15 Saša Đorđević VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
16 Marjan Starc SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
17 Pavle Šijanec NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Šmarna gora (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1721
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Katarina Binder Bistan LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Primož Burgar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Renata Jernejc LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Franc Marolt LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Boštjan Lah GIBANJE SVOBODA izvoljen
6 Nataša Lipovec GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Bojan Majič GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Marko Ramovž SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
9 Katja Rušt SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
10 Janez Koželj ZA GLAS VSEH NAS izvoljen
11 Marjeta Tomšič Matić ZA GLAS VSEH NAS izvoljen
12 Alojz Suhoveršnik NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
13 Alenka Pirjevec LEVICA izvoljen

Četrtna skupnost Trnovo (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4676
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Tatjana Arrigler LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Mitja Vladimir Bavdaž LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Barbara Brečko LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Janez Finžgar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Ema Kozar LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Franjo Levačić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Žiga Oven LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
8 Tina Deu GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Aleš Brinar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
10 Janez Bučar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
11 Nataša Pivčevič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Ištvan Išt Huzjan LEVICA izvoljen
13 Tina Javornik LEVICA izvoljen
14 Jaka Zevnik VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen
15 dr. David Petelin NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Četrtna skupnost Vič (četrtna skupnost)

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 4251
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Dijana Alagić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
2 Darko Juvan LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
3 Doroteja Lesjak LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
4 Staš Remih LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
5 Ana Lucija Šarić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
6 Danilo Šarić LISTA ZORANA JANKOVIĆA izvoljen
7 Mirko Jarc GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Eta Mirnik Hiti GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Branko Ribič GIBANJE SVOBODA izvoljen
10 Marjana Vidmar GIBANJE SVOBODA izvoljen
11 Lučka Marolt SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
12 Tomaž Terček SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
13 Lan Jenull LEVICA izvoljen
14 Uroš Korošec NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
15 Alja Miklavčič VESNA - ZELENA STRANKA izvoljen