Občina Ljubno

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 430
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franjo Naraločnik izvoljen 430 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 854
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ditka Plesnik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Paul Orešnik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Jože Slatinšek VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Rok Prušnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Jože Orešnik VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
6 Klemen Juhart VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
7 Miroslav Ermenc VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
8 Janko Podkrižnik VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
9 David Kramer VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Jure Dobovičnik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Franc Fricelj VOLILNA ENOTA 7 izvoljen