Občina Loški Potok

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 664
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Simon Debeljak izvoljen 568 85.54%
Robert Volf ni izvoljen 96 14.46%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1190
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dejan Anzeljc VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Aleksander Car VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Marijan Košmerl VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Barbara Levstik Šega VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Samo Ravnikar VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Mitja Lavrič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Marko Lavrič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Nevenka Dražetić VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Robert Volf VOLILNA ENOTA 4 izvoljen