Občina Luče

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 755
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Klavdij Strmčnik izvoljen 465 61.59%
Jože Vavdi ni izvoljen 177 23.44%
Matjaž Breznik ni izvoljen 113 14.97%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1275
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janez Kosmač VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Janez Robnik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Marko Zamernik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Boštjan Pahovnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Alojz Hudobreznik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Marjeta Robnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Jože Podbregar VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
8 Andrej Funtek VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Marko Kladnik VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
10 Jožica Germelj VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
11 Jernej Moličnik VOLILNA ENOTA 7 izvoljen