Občina Lukovica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2903
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Olga Vrankar izvoljen 1678 57.80%
Matej Kotnik ni izvoljen 1225 42.20%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 2855
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Roman Cerar LISTA MATEJA KOTNIKA izvoljen
2 Natalija Križman LISTA MATEJA KOTNIKA izvoljen
3 Tadej Praznik LISTA MATEJA KOTNIKA izvoljen
4 Jana Zupan LISTA MATEJA KOTNIKA izvoljen
5 Tomaž Andrejka ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA izvoljen
6 Jerneja Strmšek Turk ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA izvoljen
7 Olga Vrankar ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA izvoljen
8 Vincenc Dragar LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE izvoljen
9 Dario Vesel LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE izvoljen
10 Anton Pogačar NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJANE, ČEŠNJICE izvoljen
11 Andraž Štrukelj NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJANE, ČEŠNJICE izvoljen
12 Matej Avbelj NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
13 Mojca Stoschitzky NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
14 Bojan Andrejka LISTA ZA KS PREVOJE, RAFOLČE, LUKOVICA IN ZLATO POLJE izvoljen
15 Marjetka Vrbnjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Blagovica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 850
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anton Pogačar izvoljen 178 20.94%
2 Leon Lavrič izvoljen 130 15.29%
3 Mitja Vajde izvoljen 129 15.18%
4 Sonja Urankar izvoljen 120 14.12%
5 Tomaž Krašovec izvoljen 111 13.06%
6 Karin Smrekar izvoljen 94 11.06%
7 Urška Korošec izvoljen 88 10.35%

Češnjice (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 126
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Anže Matjan izvoljen 30 23.81%
2 Petra Šeme izvoljen 27 21.43%
3 Jure Berk izvoljen 23 18.25%
4 Simona Šinkovec izvoljen 23 18.25%
5 Bojan Urankar izvoljen 23 18.25%

Krašnja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 660
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nataša Hrovat VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Damjan Urbanija VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Urška Kos VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Uroš Cerar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Robert Pervinšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Brigita Rožič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Jaka Urbanija VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Natalija Pevec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Majda Cajhen VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Milena Urankar VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Marko Avbelj VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Lukovica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1106
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Matevž Blatnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Matejka Pestotnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Gregor Lapornik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Mavricij Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jožica Sambol VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Andrej Jemec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Tina Štupica VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Dejan Molan VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Ivana Dujc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Tadej Novak VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Ančka Pipp VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Prevoje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1839
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zoran Dernulovec izvoljen 339 18.43%
2 Janja Zupan izvoljen 318 17.29%
3 Mateja Sambol izvoljen 263 14.30%
4 Benjamin Turk izvoljen 249 13.54%
5 Robert Dolenc izvoljen 229 12.45%
6 Nina Bisić izvoljen 228 12.40%
7 Špela Kraševec izvoljen 213 11.58%

Rafolče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 922
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Pavlič izvoljen 142 15.40%
2 Viljem Gošte izvoljen 139 15.08%
3 Viktor Jemec izvoljen 139 15.08%
4 Nina Puc izvoljen 137 14.86%
5 Nejc Dolinšek izvoljen 135 14.64%
6 Ljudmila Zajc izvoljen 128 13.88%
7 Marjetka Vrbnjak izvoljen 102 11.06%

Trojane (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 325
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Zvonko Avbelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Magdalena Strasser VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Alojzij Zore VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Borut Smerkolj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Nada Smrkolj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Barbara Grobljar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Zlato Polje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 711
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janko Kuhar izvoljen 119 16.74%
2 Janko Jamšek izvoljen 112 15.75%
3 Janez Pogačar izvoljen 111 15.61%
4 Lidija Zupančič izvoljen 101 14.21%
5 Mateja Prelc izvoljen 92 12.94%
6 Darko Gorše izvoljen 90 12.66%
7 Mirjana Šinko izvoljen 86 12.10%