Občina Majšperk

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1870
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sašo Kodrič izvoljen 1129 60.37%
Janja Dežmarić Zolar ni izvoljen 307 16.42%
Marjan Vesenjak ni izvoljen 257 13.74%
Dušan Mesarič ni izvoljen 177 9.47%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 14
Podeljeni mandati 14
Veljavni glasovi 1836
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Anka Hertiš SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Kristijan Lovrenčič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Dragomir Murko SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Alenka Pislak SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Zlatko Žnidar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Tomaž Galun SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 dr. Peter Kitak SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Irena Šerbak SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Peter Krošel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Marjan Vesenjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Vekoslav Širec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Branislava Vedlin NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Rok Kacijan NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Dušan Mesarič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Krajevna skupnost Majšperk (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1329
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dragomir Murko VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marjan Avguštin VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jasmina Gajser VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Branislava Vedlin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Laura Fišer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Marjan Korže VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Franci Širovnik VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Tjaša Križanec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 dr. Nejc Novak VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
10 Alenka Pislak VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
11 Tomislav Hohnec VOLILNA ENOTA 06 izvoljen

Krajevna skupnost Ptujska gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 876
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Rok Kacijan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Vanja Leva VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Daniel Uran VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Jožef Šerbak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Maja Glaser Bedenik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Miran Predikaka VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Lovrenc Zajšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Tomaž Galun VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Tanja Veg VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Dejan Korez VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Petra Ivančič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Krajevna skupnost Stoperce (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 508
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Timotej Kidrič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Roman Ferlež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Erna Kolarič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Cvetko Plavčak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jožef Adam VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Vojko Frlež VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 dr. Peter Kitak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Janja Kamenšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Žiga Sledič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Polonca Lampret VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Vinko Jerič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen