Občina Makole

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1155
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franc Majcen izvoljen 648 56.10%
Danilo Lončarič ni izvoljen 464 40.17%
Jožef Trol ni izvoljen 43 3.72%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 2262
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Štefka Skledar VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Viljem Mesarič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Aleš Simrajh VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Zdravko Krošl VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Nada Šket VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Stanko Jančič VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Vid Stojnšek VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Primož Kunej VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Boštjan Pušaver VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
10 Denis Plavčak VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
11 Franc Skledar VOLILNA ENOTA 4 izvoljen