Občina Miren-Kostanjevica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2249
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mauricij Humar izvoljen 1700 75.59%
Primož Nemec ni izvoljen 549 24.41%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 2213
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Mauricij Humar Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Vesna Klančič Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Matjaž Mozetič Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Andrejka Mozetič Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Radovan Silič Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Suzana Černe Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Zvonko Ferfolja Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Jakob Marušič Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Tihomil Pahor Lista Mauricija Humarja VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Tomaž Batistič Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s Krasom VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Bogomir Nemec Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s Krasom VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Damjana Sušanj Lista neodvisnih kandidatov Bilje, Miren, Orehovlje s Krasom VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Primož Nemec SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Jasmina Mihelj Marušič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
15 Sebastjan Budin SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bilje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1786
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Kostanca Sitar izvoljen 274 15.34%
2 Flavio Hirsch izvoljen 268 15.01%
3 Darko Simčič izvoljen 258 14.45%
4 Alan Žorž izvoljen 258 14.45%
5 Mojca Kosič izvoljen 243 13.61%
6 Melita Bubek izvoljen 243 13.61%
7 Blaž Catelani izvoljen 242 13.55%

Miren (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2245
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomaž Batistič izvoljen 374 16.66%
2 Lea Petejan izvoljen 354 15.77%
3 Gašper Olivo izvoljen 338 15.06%
4 Aleš Ferletič izvoljen 314 13.99%
5 Erika Roner izvoljen 313 13.94%
6 Jordan Kogoj izvoljen 277 12.34%
7 Katja Stepančič izvoljen 275 12.25%

Opatje selo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1745
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jakob Marušič izvoljen 207 11.86%
2 Konrad Marušič izvoljen 189 10.83%
3 Blaž Pahor izvoljen 185 10.60%
4 Suzi Zavadlav izvoljen 161 9.23%
5 Mirko Godnič izvoljen 157 9.00%
6 Jasmina Mihelj Marušič izvoljen 134 7.68%
7 Jana Sušanj izvoljen 125 7.16%
Damjana Sušanj ni izvoljen 124 7.11%
Miha Obidič ni izvoljen 101 5.79%
Nika Bezjak ni izvoljen 95 5.44%
Blagoje Damjanović ni izvoljen 95 5.44%
Špela Ambrožič Ergaver ni izvoljen 89 5.10%
Rok Birsa ni izvoljen 83 4.76%

Orehovlje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 823
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bogomir Nemec izvoljen 134 16.28%
2 Lucija Makorič izvoljen 120 14.58%
3 Jani Plesničar izvoljen 120 14.58%
4 Mateja Pirc izvoljen 119 14.46%
5 Valter Masten izvoljen 114 13.85%
6 Anja Lozar izvoljen 109 13.24%
7 Kristina Žiberna izvoljen 107 13.00%

Sela na Krasu (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 692
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Ferfolja izvoljen 99 14.31%
2 Aleš Frančeškin izvoljen 91 13.15%
3 Tina Švagelj izvoljen 91 13.15%
4 Teja Frančeškin izvoljen 85 12.28%
5 Pavel Frančeškin izvoljen 81 11.71%
6 Marjetka Frančeškin izvoljen 81 11.71%
7 Karolina Sodnik izvoljen 72 10.40%
Nadja Vidovič ni izvoljen 52 7.51%
Ivan Hutinski ni izvoljen 40 5.78%

Temnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 672
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Danijel Kavčič izvoljen 105 15.62%
2 Jernej Ščuka izvoljen 102 15.18%
3 Karin Stepančič izvoljen 101 15.03%
4 Nataša Kolenc izvoljen 93 13.84%
5 Oto Luthar izvoljen 93 13.84%
6 Daniel Rogelja izvoljen 91 13.54%
7 Bojana Uršič izvoljen 87 12.95%

Vojščica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 541
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Robert Peras izvoljen 88 16.27%
2 Tadej Rogelja izvoljen 88 16.27%
3 Vanja Spačal izvoljen 80 14.79%
4 Mihael Rakuša izvoljen 78 14.42%
5 Agata Masten izvoljen 78 14.42%
6 Sebastjan Harej izvoljen 71 13.12%
7 Dora Masten izvoljen 58 10.72%