Občina Mirna Peč

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1440
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Andrej Kastelic izvoljen 946 65.69%
Zvonko Lah ni izvoljen 494 34.31%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 2763
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjan Parkelj VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Vladislava Vidic VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Jure Mervar VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Jože Krevs VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Zvonko Lah VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Irena Pust VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Damjan Zupančič VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Jan Kopač VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Anton Strajnar VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
10 Jožef Špendal VOLILNA ENOTA 5 izvoljen