Občina Mirna

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 625
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dušan Skerbiš izvoljen 625 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 868
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Zoran Remic VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Jaša Kolenc VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Blanka Pust VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Damjan Koščak VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Irena Dim VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Anton Mirt VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Andrej Železnik VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
8 Boštjan Kolenc VOLILNA ENOTA 6 izvoljen
9 Jasmina Pečnik VOLILNA ENOTA 7 izvoljen