Občina Moravske Toplice

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3385
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Alojz Glavač izvoljen 1843 54.45%
Tomaž Gregorec ni izvoljen 662 19.56%
Franc Cipot ni izvoljen 491 14.51%
Tadej Henzel ni izvoljen 317 9.36%
Tatjana Vokić Vojkovič ni izvoljen 72 2.13%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 3354
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Sašo Koca SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
2 Suzana Koltai SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
3 Jože Trajber SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
4 Slavko Škerlak SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
5 Martina Bauman GIBANJE SVOBODA izvoljen
6 Sebastjan Gornjec GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Tomaž Gregorec GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Andrej Baligač SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
9 Mihael Horvat SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
10 Štefan Hul SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Štefan Kodila SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
12 Alojz Trplan SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
13 Stanislav Gorčan GREMO NAPREJ - NEODVISNA LISTA FRANCA CIPOTA izvoljen

Predstavniki madžarske narodne skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 2
Podeljeni mandati 2
Veljavni glasovi 348
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Zsuzsi Vugrinec izvoljen 181 52.01%
2 Bojan Šušlek izvoljen 167 47.99%

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Andrejci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 535
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jolanka Horvat izvoljen 86 16.07%
2 Andrej Makari izvoljen 79 14.77%
3 Marko Novak izvoljen 69 12.90%
4 Dejan Lutar izvoljen 65 12.15%
5 Jože Terplan izvoljen 59 11.03%
Sandra Boldižar ni izvoljen 48 8.97%
Andrej Vučkič ni izvoljen 44 8.22%
Janez Malačič ni izvoljen 38 7.10%
Ljuba Gujtman ni izvoljen 27 5.05%
Smiljana Nedeljko ni izvoljen 20 3.74%

Berkovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 79
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Metka Fartek izvoljen 31 39.24%
2 Dragotin Šlankovič izvoljen 24 30.38%
3 Drago Kučan izvoljen 24 30.38%

Bogojina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 1302
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Benjamin Ošlaj izvoljen 251 19.28%
2 Blaž Benkovič izvoljen 219 16.82%
3 Amalija Prelič izvoljen 193 14.82%
4 Branko Zver izvoljen 178 13.67%
5 Jan Berden izvoljen 176 13.52%
Ksenija Štefko Bognar ni izvoljen 168 12.90%
Marijan Lovrenčec ni izvoljen 117 8.99%

Bukovnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 54
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožica Hartman izvoljen 19 35.19%
2 Pavel Meričnjak izvoljen 18 33.33%
3 TOMAŽ NEMEC izvoljen 17 31.48%

Čikečka vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 57
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Vladimir Kerčmar izvoljen 20 35.09%
2 Anita Balajc izvoljen 20 35.09%
3 Benjamin Puhan izvoljen 17 29.82%

Filovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 1046
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 MARCEL ROUS izvoljen 231 22.08%
2 MOJCA IVANIČ izvoljen 193 18.45%
3 Aleksandra Gomboc izvoljen 146 13.96%
4 JOŽEF TRATNJEK izvoljen 140 13.38%
5 Boštjan Felbar izvoljen 115 10.99%
JOŽEF KERMAN ni izvoljen 114 10.90%
BERNADA BERDEN ni izvoljen 107 10.23%

Fokovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 263
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Stanislav Gorčan izvoljen 94 35.74%
2 Andreja Lenger izvoljen 85 32.32%
3 Natalija Luteršmit izvoljen 84 31.94%

Ivanci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 558
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 ALOJZ TRPLAN izvoljen 130 23.30%
2 DEJAN KUZMA izvoljen 108 19.35%
3 LILJANA RAUS izvoljen 107 19.18%
4 MARJANCA ANTOLIN izvoljen 107 19.18%
5 DUŠAN MESARIČ izvoljen 106 19.00%

Ivanjševci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 49
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Koloman Kozic izvoljen 20 40.82%
2 Dušan Špilak izvoljen 16 32.65%
3 Jožica Kozic izvoljen 13 26.53%

Ivanovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 134
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 JOŽICA GOMBOC izvoljen 47 35.07%
2 LUDVIK NOVAK izvoljen 47 35.07%
3 ROBERT ČAHUK izvoljen 40 29.85%

Kančevci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 96
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Silvester Koltaj izvoljen 35 36.46%
2 Štefan Bočkor izvoljen 33 34.38%
3 Metka Vogrinec izvoljen 28 29.17%

Krnci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 76
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Štefan Hul izvoljen 35 46.05%
2 Dašo Lorbek izvoljen 21 27.63%
3 Simona Peček izvoljen 20 26.32%

Lončarovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 79
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomaž Koltai izvoljen 36 45.57%
2 Goran Rocner izvoljen 22 27.85%
3 Maja Adanič izvoljen 21 26.58%

Martjanci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 937
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 FRANC ANDREJČ izvoljen 200 21.34%
2 SILVA NEMEŠ izvoljen 196 20.92%
3 ANDREJ PUČKO izvoljen 189 20.17%
4 FRANC HORVAT izvoljen 178 19.00%
5 ALEKSANDRA BENKO izvoljen 174 18.57%

Mlajtinci/Lukačevci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 273
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jelka Seredi VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jože Cör VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Viktor Časar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Franc Maučec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Metka Sambt VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Moravske Toplice (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 629
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 CVETKA DAVIDOVSKI VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Vesna Šemen VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Lidija Lajh VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Avgust Hidič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Franc Flisar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Motvarjevci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 199
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 ERNEST KOVAČ izvoljen 70 35.18%
2 ROBERT JANKO izvoljen 69 34.67%
3 JULIJANA PUHAN izvoljen 60 30.15%

Noršinci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 510
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomaž Lopert izvoljen 107 20.98%
2 Štefan Cigüt izvoljen 103 20.20%
3 Anja Lepoša izvoljen 101 19.80%
4 Jan Števančec izvoljen 101 19.80%
5 Mojca Malačič izvoljen 98 19.22%

Pordašinci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 59
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožica Sapač izvoljen 21 35.59%
2 Bojan Šušlek izvoljen 19 32.20%
3 Alfred Nemeš izvoljen 19 32.20%

Prosenjakovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 191
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Štefan Kovač izvoljen 64 33.51%
2 VASILIJ DANČ izvoljen 47 24.61%
3 Irena Žgank izvoljen 45 23.56%
Iris Gergorec ni izvoljen 35 18.32%

Ratkovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 83
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dejan Kočiš izvoljen 31 37.35%
2 Jože Horvat izvoljen 28 33.73%
3 Suzana Deutsch izvoljen 24 28.92%

Sebeborci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 832
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 BOJAN RAKER izvoljen 178 21.39%
2 MAJDA ANDREJEK izvoljen 171 20.55%
3 MAJDA JOZELJ izvoljen 165 19.83%
4 ALEN VEGI KALAMAR izvoljen 163 19.59%
5 ROBERT MATIS izvoljen 155 18.63%

Selo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 409
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Balajc izvoljen 92 22.49%
2 Franc Molnar izvoljen 83 20.29%
3 Jožefa Herman izvoljen 80 19.56%
4 Anja Farič izvoljen 79 19.32%
5 Zlatko Balaic izvoljen 75 18.34%

Središče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 74
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Melita Vőrőš Gaal izvoljen 26 35.14%
2 Zoltan Pap izvoljen 25 33.78%
3 Robert Pap izvoljen 23 31.08%

Suhi vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 3
Podeljeni mandati 3
Veljavni glasovi 109
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 MAJDA PEČEK izvoljen 45 41.28%
2 TILEN PRELIČ izvoljen 33 30.28%
3 ROBERT LAINŠČEK izvoljen 31 28.44%

Tešanovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 878
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Denis Vitez izvoljen 173 19.70%
2 Primož Cipot izvoljen 131 14.92%
3 Sašo Kojek izvoljen 126 14.35%
4 Miša Cipot Flisar izvoljen 90 10.25%
5 ALEKSANDRA DERVARIČ izvoljen 76 8.66%
ŠTEFAN TURNER ni izvoljen 70 7.97%
Ivanka Balaško ni izvoljen 65 7.40%
JANEZ KARDOŠ ni izvoljen 59 6.72%
FRANC KÜČAN ni izvoljen 51 5.81%
LIDIJA KOLTAJ ni izvoljen 37 4.21%

Vučja Gomila (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 364
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dean Baša izvoljen 97 26.65%
2 Bojan Šeruga izvoljen 74 20.33%
3 Maja Cigüt izvoljen 72 19.78%
4 Franc Kocet izvoljen 63 17.31%
5 Vilma Zakal izvoljen 58 15.93%