Občina Nazarje

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 886
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Pečovnik izvoljen 886 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1904
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Rok Tkavc VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Sebastjan Žvipelj VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Vanja Hofbauer VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Helena Šosterič VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Nina Kos Čeplak VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Blaž Vodončnik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Jože Praznik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Andreja Zupan VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Mojca Žlebnik VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
10 Boža Jelšnik VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
11 Tanja Purnat VOLILNA ENOTA 4 izvoljen