Občina Oplotnica

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2131
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matjaž Orter izvoljen 1254 58.85%
Andrej Kos ni izvoljen 745 34.96%
Stanislav Volčič ni izvoljen 132 6.19%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 2106
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Urška Jarni SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Gorazd Veber SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Janez Gošnjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Avgust Juhart SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Marijan Sadek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Miroslav Vodovnik ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE OPLOTNICA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
7 Stanislav Mlakar ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE OPLOTNICA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Franc Ribič ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE OPLOTNICA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Slavko Pitrof ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE OPLOTNICA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Aleš Veber LISTA ZA BOLJŠI JUTRI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Robert Obrul LISTA ZA BOLJŠI JUTRI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Robert Lesjak LISTA ZA BOLJŠI JUTRI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Matej Fridrih SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Marjan Dečar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
15 Tadej Obrovnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen