Občina Ormož

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 5100
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Danijel Vrbnjak izvoljen 4658 91.33%
Ivan Škrlec ni izvoljen 442 8.67%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 20
Podeljeni mandati 20
Veljavni glasovi 5028
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Zinka Hauzer SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Danijel Vrbnjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Anton Zadravec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Danilo Korotaj SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Blanka Pavlović SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 David Hržič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Valerija Kolenko SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Andrej Kosi SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Natalija Volmut SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Nives Petek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Damjan Rajh GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Slavko Kosi GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 Dušan Dovečar GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
14 Nino Kolarič GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Matej Hebar GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
16 Miran Kuharič KONKRETNO VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Miroslav Novak SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Janez Marin SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
19 dr. Simon Kolmanič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
20 Zlatan Fafulić SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Ivanjkovci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1001
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Novak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Milena Fištrovič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Aleš Caf VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Stanko Lukman VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Samo Krajnc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Boris Novak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Maksimiljan Kolarič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Denis Vamberger VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Anton Zadravec VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 Miroslav Novak VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 mag. Tanja Vaupotič VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Kog (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 287
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bojan Glavica VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jožef Borko VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Boštjan Munda VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Borut Strelec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Andrej Štrman VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
VOLILNA ENOTA 05 ni podatkov

Miklavž pri Ormožu (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 684
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Stane Zavratnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Alenka Novak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Davor Trstenjak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Boštjan Kosajnč VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Janko Lah VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Samo Bratuša VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Irma Murad VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Zinka Hauzer VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Miran Trstenjak VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 Stanko Čurin VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Primož Novak VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Ormož (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 1903
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Matjaž Trop VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Majda Brumen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Peter Bratuša VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Dušan Kosi VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Barbara Podgorelec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Danilo Korotaj VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Mojca Sok Komloš VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
8 Tadej Trop VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
9 Aleš Zlatnik VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
10 Miran Kuharič VOLILNA ENOTA 10 izvoljen
11 Darja Horvat VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
12 Franci Šulek VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
13 Lucija Kovačič VOLILNA ENOTA 12 izvoljen
14 Uroš Ploier VOLILNA ENOTA 12 izvoljen
15 Jani Ivanuša VOLILNA ENOTA 13 izvoljen

Podgorci (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 1230
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Sašo Mar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Anja Muhič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jožica Megla VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Anton Korpar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Peter Marin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Blaž Erhatič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Daniel Belšak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Natalija Volmut VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Stanislav Horvat VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 David Notersberg VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Simon Škrjanec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Velika Nedelja (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 1400
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marcel Meško VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janko Meško VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Davorin Kovačec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Nataša Stanič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 David Hržič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Boris Kokol VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Stanislava Gašparič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Sonja Irgolič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Andrej Kosi VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Anton Pevec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Robert Horvat VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
12 Anica Mlakar VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
13 Simona Kosi VOLILNA ENOTA 06 izvoljen