Občina Podčetrtek

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1214
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Misja izvoljen 1214 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 1273
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Matija Jagrič Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek izvoljen
2 Nada Kodrin Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek izvoljen
3 Matjaž Prebil Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek izvoljen
4 Aleš Drozg SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
5 Marko Jurak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
6 Gojko Lončarič Lista za KS Pristavo izvoljen
7 Stanko Stres Lista za KS Pristavo izvoljen
8 Vladimir Hrovatič ROD Lista za razvoj in obnovo doma izvoljen
9 Andrej Žagar ROD Lista za razvoj in obnovo doma izvoljen
10 Boštjan Špoljar SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen
11 Andraž Hostnik Lista za KS Polje ob Sotli izvoljen
12 Janez Ilek Naše Obsotelje izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

OLIMJE (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 260
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Janez Žagar izvoljen 64 24.62%
2 Stanislava Jakopina Milčevski izvoljen 55 21.15%
3 Gregor Šelekar izvoljen 54 20.77%
4 Izidor Košak izvoljen 47 18.08%
5 Lidija Druškovič izvoljen 40 15.38%

Podčetrtek (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 664
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Sašo Lipošek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mirjana Alegro VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Rudi Urban Videtič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Bojan Motoh VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Matjaž Prebil VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Mojca Drofenik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Igor Hedrih VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Benjamin Alegro VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Polje ob Sotli (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 224
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Davorin Hostnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Damjan Kmetič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Helena Polak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Bernard Visočnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Franc Novak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Stanislava Fistrič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Jože Vajdič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Anton Vrenko VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Alenka Agrež VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Pristava pri Mestinju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 439
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Slavko-Alojz Vehovar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janko Križan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Darko Grobin VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Kristijan Stoiljković VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Dejan Pušnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Boštjan Mikulan VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Stanko Stres VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
8 Damjan Cverlin VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
9 Zoran Anderlič VOLILNA ENOTA 09 izvoljen

Virštanj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 332
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Franci Grobelšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Andrejka Štraus Kramer VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jani Toplišek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Peter Bevc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mojca Valenčak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Tatjana Volavšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Albin Leskovšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Franc Jug VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Drago Brilej VOLILNA ENOTA 05 izvoljen