Občina Podvelka

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1373
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Miran Pušnik izvoljen 1059 77.13%
Emerik Neumeister ni izvoljen 242 17.63%
Anton Fornezzi ni izvoljen 72 5.24%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 2169
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janez Otorepec VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Nina Veronik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Andraž Koželnik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Nataša Pečečnik VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Zvonko Grubelnik VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Ivanka Vomer VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Domen Štrablek VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
8 Dolores Žavcer VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Janez Čas VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
10 Boštjan Volmajer VOLILNA ENOTA 5 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Brezno (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 868
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Žan Sedmak izvoljen 205 23.62%
2 Stanislav Mori izvoljen 184 21.20%
3 Danijela Črešnik izvoljen 165 19.01%
4 Blaž Volmajer izvoljen 161 18.55%
5 Špela Rožman izvoljen 153 17.63%

Kapla (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 1087
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Štefka Štrablek Garmut izvoljen 280 25.76%
2 Robert Gril izvoljen 208 19.14%
3 Larisa Krajnc izvoljen 206 18.95%
4 Miroslav Rihter izvoljen 202 18.58%
5 Hermina Pinter izvoljen 191 17.57%

Lehen na Pohorju (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 515
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Damijan Vogrinc izvoljen 116 22.52%
2 Tjaša Grobelnik izvoljen 104 20.19%
3 Aleksander Grdadolnik izvoljen 101 19.61%
4 Jožef Jeseničnik izvoljen 100 19.42%
5 Matej Širec izvoljen 94 18.25%

Ožbalt (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 779
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Volmajer izvoljen 170 21.82%
2 Saša Tertinek izvoljen 155 19.90%
3 Gabrijel Kladnik izvoljen 154 19.77%
4 Boštjan Golob izvoljen 151 19.38%
5 David Volmajer izvoljen 149 19.13%

Podvelka (vaška skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 199
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nina Veronik izvoljen 199 100.00%