Občina Postojna

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 4319
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Igor Marentič izvoljen 4319 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 23
Podeljeni mandati 23
Veljavni glasovi 5150
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Andrej Berginc Lista MI ZNAMO izvoljen
2 Tanja Dekleva Lista MI ZNAMO izvoljen
3 Igor Marentič Lista MI ZNAMO izvoljen
4 Nataša Režek Donev Lista MI ZNAMO izvoljen
5 Tamara Bizjak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
6 Viktorja Kukanja SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
7 Boštjan Vilhar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
8 Zvonko Černač SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS izvoljen
9 Tina Klanjšek LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO izvoljen
10 Maja Korošec LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO izvoljen
11 Andrej Poljšak LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO izvoljen
12 Tadej Smrdel LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI POPER, ZA PODEŽELJE IN MESTO izvoljen
13 Anita Knez TeK za NAPREDEK - Tea Konrad izvoljen
14 Tea Konrad TeK za NAPREDEK - Tea Konrad izvoljen
15 Denis Smiljanić TeK za NAPREDEK - Tea Konrad izvoljen
16 Aljaž Merše Vičič GIBANJE SVOBODA izvoljen
17 Robert Pavšič GIBANJE SVOBODA izvoljen
18 Katja Čehovin GIBANJE SVOBODA izvoljen
19 Ula Tomaduz Lista za mlade izvoljen
20 Samo Vesel Lista za mlade izvoljen
21 Tanita Čamdžić Lista za mlade izvoljen
22 Andrej Smerdu NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen
23 Patrik Bole SD - SOCIALNI DEMOKRATI izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bukovje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 298
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Luka Kos VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Katja Požar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Nik Kidrič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Maja Simčič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Aljoša Samec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Tjaša Simčič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Jasna Turk VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Zdravko Širca VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Hrašče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 464
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Magda Tomšič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jaka Tomšič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Barbara Hiti VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Andrej Mislej VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Matjaž Borovina VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Valentina Slana Husu VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Jakob Mihelčič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
8 Tatjana Ostanek Posega VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Hrenovice (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 251
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Andrej Vovk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Ljudmila Kovačič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Simon Ucin VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Erika Nared VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Nada Hreščak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Janez Marinšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Albin Korče VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Tina Tomažič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Hruševje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 385
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Dolenc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Irma Curk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Tomaž Curk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Zdenka Žakelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Darja Krnel VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Nik Šabec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Miran Bedenik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Danica Cole VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Krajevna skupnost Slavina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 334
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nejc Šabec izvoljen 56 16.77%
2 Janko Boštjančič izvoljen 53 15.87%
3 Tadej Smrdel izvoljen 51 15.27%
4 Mateja Šabec izvoljen 50 14.97%
5 Aleksandra Čelhar izvoljen 43 12.87%
6 Martina Stantič izvoljen 42 12.57%
7 Dušan Čopič izvoljen 39 11.68%

Krajevna skupnost Štivan (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 406
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janko Penko VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Ada Slatinek Kastelic VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Dominik Hočevar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Sandi Skočir VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Majda Gombač VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jana Gorjanc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Mitja Buda VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Landol (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 371
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Darinka Zbačnik izvoljen 65 17.52%
2 Ivan Doles izvoljen 57 15.36%
3 Jelka Marin Čuk izvoljen 54 14.56%
4 Franc Čuk izvoljen 53 14.29%
5 Vojko Zalar izvoljen 48 12.94%
6 Samanta Zalar izvoljen 47 12.67%
7 Drago Križaj izvoljen 47 12.67%

Orehek (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 374
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tina Klanjšek izvoljen 63 16.84%
2 Drago Križaj izvoljen 57 15.24%
3 Simon Bole izvoljen 56 14.97%
4 Aleksander Bergoč izvoljen 52 13.90%
5 Anita Opara izvoljen 49 13.10%
6 Nataša Debeljak izvoljen 49 13.10%
7 Anita Bergoč Smerdelj izvoljen 48 12.83%

Planina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1282
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Mirjam Žnidaršič izvoljen 188 14.66%
2 Damjana Žnidaršič izvoljen 135 10.53%
3 Andrej Samsa izvoljen 126 9.83%
4 Boštjan Ziherl izvoljen 122 9.52%
5 Zdenko Katern izvoljen 116 9.05%
6 Zdenka Benčan izvoljen 111 8.66%
7 Iztok Štucin izvoljen 107 8.35%
Jožef Blažon ni izvoljen 99 7.72%
Dejan Bole ni izvoljen 93 7.25%
Manca Milavec Bauman ni izvoljen 75 5.85%
Vesna Metelan ni izvoljen 56 4.37%
Rosana Bučar ni izvoljen 54 4.21%

Postojna (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 5427
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marjan Nagode VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Miha Uhelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Samo Vesel VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Maja Korošec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Katja Vuga VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Magda Marinšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Anja Jurca VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Aleksander Penko VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Primož Vesel VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Prestranek (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 589
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Adrijana Pavlovec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Žan Kontelj VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Siniša Sašić VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Klavdija Knafelc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Ivan Vorotnjak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Martin Lenarčič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Aleš Oblak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
8 Suzana Vidmar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
9 Desa Sluga VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Razdrto (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 411
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Blažek izvoljen 63 15.33%
2 Gašper Blažek izvoljen 45 10.95%
3 Aleksander Dekleva izvoljen 44 10.71%
4 Primož Čeč izvoljen 43 10.46%
5 Rihard Blažek izvoljen 40 9.73%
6 Mateja Štefančič izvoljen 39 9.49%
7 Boštjan Peterka izvoljen 31 7.54%
Katarina Rajković ni izvoljen 26 6.33%
Karmen Pucihar ni izvoljen 23 5.60%
Tina Žitko ni izvoljen 23 5.60%
Vida Pavlin ni izvoljen 19 4.62%
Renato Tavić ni izvoljen 15 3.65%

Studeno (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 656
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Klemen Simčič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Norman Muha VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Anita Knez VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Marjan Sajovic VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
5 Marija Rot VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
6 Valerija Bazjako VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
7 Slavka Simšič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
8 Stanislav Lekšan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Šmihel pod Nanosom (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 405
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Nika Urh izvoljen 74 18.27%
2 Miran Mejak izvoljen 61 15.06%
3 Barbara Šantelj izvoljen 57 14.07%
4 Tjaša Cej izvoljen 55 13.58%
5 Miha Brezovnik izvoljen 54 13.33%
6 Andrej Cej izvoljen 53 13.09%
7 Silvija Možina izvoljen 51 12.59%

Veliko Ubeljsko (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 183
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Nejc Natlačen VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mateja Poljšak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Zala Stegel VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Boštjan Stegel VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Nevenka Jandrlić VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Boštjan Posega VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Dušica Linta VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Dejan Negro VOLILNA ENOTA 04 izvoljen