Občina Radenci

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3040
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Roman Leljak izvoljen 1673 55.03%
Toni Žitek ni izvoljen 1367 44.97%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 3020
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Miran Jelen LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Franjo Mulec LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Mojca Smolko LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Mihael Klobasa LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Darjan Meglič LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Tina Zver LISTA ROMANA LELJAKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Nina Grein GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 Bogdan Lesjak GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
9 Todor Mitev GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Helena Hedžet GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Janez Konrad GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Marko Krajnc SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Srečko Bodanec SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Franc Himelrajh SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Drago Kocbek DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Dominik Petko NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

KS KAPELA (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 801
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Helena Hedžet izvoljen 133 16.60%
2 Hieronim Belak izvoljen 119 14.86%
3 Slavko Puklavec izvoljen 106 13.23%
4 Franc Pelcl izvoljen 100 12.48%
5 Aleksander Mulec izvoljen 81 10.11%
6 Rafko Žnidarič izvoljen 80 9.99%
7 Igor Belak izvoljen 80 9.99%
Anton Misja ni izvoljen 74 9.24%
Vinko Žigert ni izvoljen 28 3.50%

KS RADENCI (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1947
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sabina Seme izvoljen 342 17.57%
2 Davorin Zamuda izvoljen 267 13.71%
3 Silva Puklavec izvoljen 215 11.04%
4 Bogdan Lesjak izvoljen 210 10.79%
5 Todor Mitev izvoljen 193 9.91%
6 Vladimir Rantaša izvoljen 146 7.50%
7 Igor Pučko izvoljen 146 7.50%
8 Janko Vrbančič izvoljen 122 6.27%
9 Aleksander Pelcl izvoljen 107 5.50%
Jožef Fujs ni izvoljen 94 4.83%
Stanko Mlinarič ni izvoljen 89 4.57%
Ivan Stranjšak ni izvoljen 16 0.82%