Občina Radlje ob Dravi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 2970
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Alan Bukovnik izvoljen 2189 73.70%
Boštjan Martini ni izvoljen 596 20.07%
Stanislav Pajtler ni izvoljen 185 6.23%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 16
Podeljeni mandati 16
Veljavni glasovi 2936
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 mag. Alan Bukovnik LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Ivana Kus LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Robert Potnik LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Ivan Sušnik LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Brigita Tršar LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Adrijana Vajs LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
7 Sašo Grögl LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Marjanca Meršnik LISTA ALAN BUKOVNIK IN EKIPA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Alenka Helbl SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Dejan Kresnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Vera Novak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Vojko Gmajner GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Metka Erjavec GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Dominika Karlatec SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Denis Pavlič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
16 Silvo Pinter GREMO NAPREJ! LISTA ZA OBČINO RADLJE OB DRAVI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Radlje ob Dravi (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 3250
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Duško Erik Robnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Ludvik Fedler VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Olga Potočnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Leonida Matjaž VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Tanja Ješovnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Igor Sredenšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Konrad Klemenc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Ivana Kus VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Dimitrij Kobal VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Damijan Bisako VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Ivica Eman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
12 Katja Bricman VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
13 Ivan Sušnik VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
14 Adi Haberman VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
15 Robert Potnik VOLILNA ENOTA 09 izvoljen

Remšnik (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1188
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Sašo Grögl izvoljen 183 15.40%
2 Boris Gašper izvoljen 161 13.55%
3 Darja Altbauer izvoljen 153 12.88%
4 Tilen Račnik izvoljen 148 12.46%
5 Tadej Kraker izvoljen 146 12.29%
6 Nina Ajtnik izvoljen 137 11.53%
7 Natalija Ogrin Koležnik izvoljen 134 11.28%
Leja Kočunik ni izvoljen 126 10.61%

Sv. Anton na Pohorju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 605
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Damjan Osrajnik izvoljen 62 10.25%
2 Miran Vitrih izvoljen 55 9.09%
3 Matevž Vertovšek izvoljen 55 9.09%
4 Branko Kanop izvoljen 46 7.60%
5 Darko Ričnik izvoljen 45 7.44%
6 Boštjan Keber izvoljen 44 7.27%
7 Marija Kristan izvoljen 44 7.27%
Stanko Žvikart ni izvoljen 40 6.61%
Jožef Švajger ni izvoljen 37 6.12%
Gregor Petrun ni izvoljen 35 5.79%
Tatjana Naglič ni izvoljen 33 5.45%
Ivica Stramec ni izvoljen 31 5.12%
Silva Mravljak ni izvoljen 28 4.63%
Antonija Štamul Jesenk ni izvoljen 26 4.30%
Tatjana Prelog ni izvoljen 24 3.97%

Vuhred (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1872
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marcel Glazer izvoljen 181 9.67%
2 Aleš Pušnik izvoljen 180 9.62%
3 Tomaž Pinter izvoljen 177 9.46%
4 Irena Kremser Mernik izvoljen 175 9.35%
5 Ešli Pušnik izvoljen 172 9.19%
6 Viktorija Mravljak izvoljen 158 8.44%
7 Marjanca Meršnik izvoljen 156 8.33%
Zala Miklavc ni izvoljen 120 6.41%
Rudolf Javornik ni izvoljen 119 6.36%
Darko Hren ni izvoljen 106 5.66%
Marjanca Rupreht ni izvoljen 101 5.40%
Herman Novak ni izvoljen 101 5.40%
Patricija Golob ni izvoljen 67 3.58%
Alex Novak Eman ni izvoljen 59 3.15%