Občina Rečica ob Savinji

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1034
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Majda Potočnik izvoljen 576 55.71%
Jože Lenko ni izvoljen 367 35.49%
Branko Hriberšek ni izvoljen 91 8.80%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1439
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Mojca Eremita VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
2 Peter Kolenc VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Karmen Rovšnik VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Franc Bastl VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Ana Prislan VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Ivan Kramer VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
7 Polonca Kolenc Ozimic VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
8 Barbara Žlebnik VOLILNA ENOTA 5 izvoljen
9 Blaž Bitenc VOLILNA ENOTA 6 izvoljen