Občina Ribnica

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3221
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Samo Pogorelc izvoljen 3221 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 19
Podeljeni mandati 19
Veljavni glasovi 3533
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Iztok Mihelič LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Aleksandra Petek LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Nik Starc LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Maruša Čop LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Vojko Štanfelj LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Mitja Govže LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Samo Pogorelc LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Klavdija Vidervol Sinanović LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Gašper Pirnat LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 mag. Mateja Rovan LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
11 Karmen Tomšič LISTA SAMA POGORELCA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
12 Barbara Možina NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Janez Petek NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Aleš Mihelič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
15 Vladka Turk Mate SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Tina Mate SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Vinko Levstek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
18 Jože Arko NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Jože Andolšek NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Dolenja vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1035
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Simon Pogorelc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Vesna Levstik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Aleš Andoljšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Simon Starc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Barbara Nosan VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Mitja Merhar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Breda Lovšin VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Ribnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 3138
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Primož Zver VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marko Burger VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Majda Ilc Hussein VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Fortunat Šilc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Ana Dejak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Pavel Fajfar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Franc Češarek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Emil Nosan VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Jelena Klun VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Sv.Gregor (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 626
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Franc Modic izvoljen 106 16.93%
2 Petra Marolt izvoljen 95 15.18%
3 Sabina Zgonec izvoljen 87 13.90%
4 Peter Adamič izvoljen 86 13.74%
5 Monika Perovšek izvoljen 78 12.46%
Andrej Zabukovec ni izvoljen 67 10.70%
Igor Gruden ni izvoljen 67 10.70%
Erika Marolt ni izvoljen 40 6.39%

Velike Poljane (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 578
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Andolšek izvoljen 77 13.32%
2 Gregor Čampa izvoljen 57 9.86%
3 Matej Drobnič izvoljen 54 9.34%
4 Urban Pirnat izvoljen 48 8.30%
5 Martin Mate izvoljen 45 7.79%
Jože Marolt ni izvoljen 45 7.79%
Klavdijo Hvala ni izvoljen 45 7.79%
Adam Andolšek ni izvoljen 43 7.44%
Andreja Pavlin ni izvoljen 35 6.06%
Helena Vindiš ni izvoljen 33 5.71%
Tina Ilc ni izvoljen 28 4.84%
Irena Jakopin ni izvoljen 23 3.98%
Simona Vidrih ni izvoljen 17 2.94%
Marica Šilc ni izvoljen 16 2.77%
Anže Tomšič ni izvoljen 12 2.08%