Občina Rogaška Slatina

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3963
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Branko Kidrič izvoljen 2542 64.14%
Robert Reich ni izvoljen 1033 26.07%
Albin Šrimpf ni izvoljen 388 9.79%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 20
Podeljeni mandati 20
Veljavni glasovi 3870
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 mag. Bojan Pirš SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Darja Prah SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Janez Božak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Mateja Jagodič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Ivan Mijošek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Albert Šket SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Željko Katalenić GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
8 mag. Aleksandra Krumpak GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Ervin Polajžer GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
10 Marjan Gajšek NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Leonida Došler, mag. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Anton Plevčak NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Polonca Krobat, mag. Nestrankarska lista Srčno za Rogaško VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Robert Reich Nestrankarska lista Srčno za Rogaško VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 mag. Andrejka Flucher SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Terezija Tomić SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Sergeja Sotošek Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
18 Aleksandra Saša Popit Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Martin Kidrič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
20 Marija Čakš DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Kostrivnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 934
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jan Ogrizek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marija Čakš VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Jožef Strniša VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Roman Tadina VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 David Strniša VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Anton Plevčak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Jože Erjavec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Aleš Plevnik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Stanko Zobec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Rozalija Šket VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Samo Gajšek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Rogaška Slatina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 19
Podeljeni mandati 19
Veljavni glasovi 4562
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Terezija Tomić VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Katja Pelko VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Daniel Hribar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 mag. Andrejka Flucher VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Tatjana Škorja VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Edi Perkovič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Janez Belcer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Mitja Škrabl VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 mag. Bojan Pirš VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Ivan Povalej VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Helenca Fric Križanec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
12 Leonida Došler, mag. VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
13 Andreja Gros VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
14 Darko Cverlin VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
15 Mojca Hlupič VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
16 Marjan Gajšek VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
17 Janez Božak VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
18 Ivan Mijošek VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
19 Janez Hrepevnik VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Sveti Florijan (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 332
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dušan Tramšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Verica Goričan VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Štefan Ferčec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Goran Kos VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Gabrijela Ducman, mag. VOLILNA ENOTA 02 izvoljen