Občina Šalovci

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 859
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Iztok Fartek izvoljen 594 69.15%
Albin Gubič ni izvoljen 265 30.85%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 6
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 1347
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Jožef Črnko VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Karla Madžarič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Albin Gubič VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Bojan Kučan VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Tomaž Svetec VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
6 Drago Lainščak VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Predstavniki madžarske narodne skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 168
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dušan Orban izvoljen 102 60.71%
Franc Kranjec ni izvoljen 66 39.29%