Občina Šentilj

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3422
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Štefan Žvab izvoljen 2390 69.84%
Zdenka Ploj ni izvoljen 721 21.07%
Marija Janžek ni izvoljen 311 9.09%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 18
Podeljeni mandati 18
Veljavni glasovi 3395
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Blaž Ignatijev LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
2 Silvo Koder LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
3 Nada Tomažič LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
4 Tamara Tomažič LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
5 Lidija Šarić LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
6 Štefan Žvab LISTA ŽUPANA ŽVABA izvoljen
7 Bojan Belna SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
8 Tjaša Mihalič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
9 Marijan Pojbič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
10 Hilda Romič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Anja Unger SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
12 Boris Bezjak GIBANJE SVOBODA izvoljen
13 Darja Farasin GIBANJE SVOBODA izvoljen
14 Leon Friš GIBANJE SVOBODA izvoljen
15 Zdenka Ploj GIBANJE SVOBODA izvoljen
16 Dejan Vajnhandl GIBANJE SVOBODA izvoljen
17 Marija Janžek NESTRANKARSKA LISTA OBČANOV izvoljen
18 Tilen Krapše NESTRANKARSKA LISTA OBČANOV izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Ceršak (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1192
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Stanko Ferk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marija Janžek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Branko Kitel VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Marjan Tajhman VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Irena Kitel VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Helena Gorjup VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Eva Vrtin VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Sladki Vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 765
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dejan Vajnhandl VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marija Ferenc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Franc Jager VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Igor Kocbek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Tadej Friš VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Dušan Drajzibner VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Vladimir Černčič VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
8 Mirko Purgaj VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
VOLILNA ENOTA 04 ni podatkov

Šentilj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 1521
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Bojan Belna VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Ida Tischler VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Robert Romič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Andrej Podgajski VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Nataša Šketa VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Erik Marsek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Simon Tole VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Marica Krstić VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Slavica Tušek VOLILNA ENOTA 07 izvoljen

Velka (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 896
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Vesna Knuplež VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Lidija Šarić VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Ivan Škofič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Franc Maher VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Igor Nikl VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Franc Rajšp VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Urška Kolman Bauman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Jože Friš VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Martina Zelenko VOLILNA ENOTA 06 izvoljen