Občina Šentjernej

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3096
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jože Simončič izvoljen 2633 85.05%
Aleš Trbanc ni izvoljen 463 14.95%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem
Mandati 17
Podeljeni mandati 17
Veljavni glasovi 3072
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Status
1 Jurij Krštinc Lista za celostni razvoj izvoljen
2 Betka Luštek Lista za celostni razvoj izvoljen
3 Patricija Pavlič Lista za celostni razvoj izvoljen
4 Jože Pirnar Lista za celostni razvoj izvoljen
5 Jože Simončič Lista za celostni razvoj izvoljen
6 Žiga Kodelič GIBANJE SVOBODA izvoljen
7 Manca Kušljan GIBANJE SVOBODA izvoljen
8 Peter Štemberger GIBANJE SVOBODA izvoljen
9 Marija Martinčič Bauman SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
10 Aleš Trbanc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen
11 Mojca Lampe Kajtna Lista ZA Šentjernejsko dolino izvoljen
12 Andrej Mikec Lista ZA Šentjernejsko dolino izvoljen
13 Franja Bučar Mladi za aktiven Šentjernej izvoljen
14 Jože Vrtačič Mladi za aktiven Šentjernej izvoljen
15 Franc Hudoklin SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA izvoljen
16 Janez Selak Lista Skupaj za prihodnost izvoljen
17 Stanislav Bregar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI izvoljen

Predstavniki romske skupnosti

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 35
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Valentin Brajdič izvoljen 35 100.00%