Občina Šentrupert

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 1296
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tomaž Ramovš izvoljen 661 51.00%
Andrej Martin Kostelec ni izvoljen 498 38.43%
Zoran Saje ni izvoljen 113 8.72%
Zoran Kos ni izvoljen 24 1.85%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 2589
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Ramovš VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Vika Zore VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Franci Aljaž Kostevc VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Jernej Rugelj VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Denis Sitar VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Jožica Piškur VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Nataša Hribar VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
8 Grega Skerbiš VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Bojan Tratar VOLILNA ENOTA 4 izvoljen