Občina Sevnica

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 7206
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Srečko Ocvirk izvoljen 4061 56.36%
Aleš Žibert ni izvoljen 3145 43.64%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 25
Podeljeni mandati 25
Veljavni glasovi 7095
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Gregor Korene SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Marjan Ločičnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Marko Kotar SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Tanja Novšak SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Brigita Karlovšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Tomaž Lisec SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Miro Juntez SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
8 Ivan Orešnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Majda Jazbec SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Srečko Ocvirk SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Božidar Groboljšek SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Janoš Janc SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Vincenc Knez SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
14 Janez Kukec SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
15 Boštjan Repovž SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
16 Gorazd Zupanc GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
17 Anita Žulič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 Biljana Bahat Vovk GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Rok Petančič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
20 Jernej Žnidaršič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
21 Rado Kostrevc GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
22 Damjan Žibert Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
23 Stanislava Žičkar Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
24 Ana Jelančić SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
25 Edvard Turk NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 4 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Blanca (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 483
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Peter Mirt VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Maja Radej VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marjan Ločičnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Janja Gorišek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Tadej Strojanšek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Jože Budna VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Marija Šutar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Dejan Gorišek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Boštanj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 10
Veljavni glasovi 1376
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Lisec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Mitja Udovč VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Matej Simončič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Aleš Šlogar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Boris Androjna VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Marko Lisec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Alojz Udovč VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Ivan Možic VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Ivan Podlogar VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
10 Vincenc Knez VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
VOLILNA ENOTA 09 ni podatkov

Dolnje Brezovo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 214
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Stojan Žulič izvoljen 48 22.43%
2 Franc Slemenšek izvoljen 44 20.56%
3 Niko Marn izvoljen 42 19.63%
4 Sonja Drugovič izvoljen 40 18.69%
5 Tanja Rantah izvoljen 40 18.69%

Krmelj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 453
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Iztok Fister VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marta Karlič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Primož Berk VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Klementina Žvar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Andrej Klenovšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Andraž Zupančič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Edvard Jankovič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Matej Končina VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Bojan Zorc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Loka pri Zidanem Mostu (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 10
Podeljeni mandati 6
Veljavni glasovi 349
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Cvetka Ostrovršnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Aleksander File VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
3 Breda Rman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
4 Barbara Zakrajšek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
5 Anton Vidmar VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
6 Karel Šantej VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
VOLILNA ENOTA 02 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 04 ni podatkov
VOLILNA ENOTA 04 ni podatkov

Primož (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 151
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Silvo Vintar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Jure Rak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Ladislav Zgonc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Martin Divjak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Brigita Udovč VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Mitja Tomažin VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Jože Pirc VOLILNA ENOTA 07 izvoljen

Sevnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 2612
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Darja Pompe VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Betka Salmič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Janez Pavlič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Karmen Radi VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Miran Grubenšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Tanja Novšak VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Žan Meke VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Bernarda Močan VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Irena Klenovšek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
10 Božidar Groboljšek VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
11 Stanislava Žičkar VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Studenec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 8
Veljavni glasovi 318
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janoš Janc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Anton Gramec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Uroš Gorenc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Milan Štajner VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Martin Metelko VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Marjan Bizjak VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Damjana Pirc VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
8 Andrej Lisec VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Šentjanž (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 680
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Boštjan Repovž VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Petra Majcen VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Dejan Skoporc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Franc Ajnihar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mojca Vozelj VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Zdenka Štih VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Maja Skoporec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Helena Matjašec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Marjetka Florjančič VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
10 Jože Dragan VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
11 Petra Jazbec VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
12 Irena Odlazek VOLILNA ENOTA 08 izvoljen

Tržišče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 12
Podeljeni mandati 12
Veljavni glasovi 1199
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Janez Kukec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Uroš Flajs VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 mag. Edvard Turk VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Janez Virant VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Henrik Hočevar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Simon Repovž VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Valentin Škoporc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Janez Pungerčar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Marijana Jereb VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Roman Dolenšek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
11 Franc Mrgole VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
12 Miroslav Slapšak VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Zabukovje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 8
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 548
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Vid Špec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Branko Klenovšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Ivan Puc VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Polonca Seničar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mitja Motore VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Janko Žveglič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Martina Gorjup VOLILNA ENOTA 03 izvoljen