Občina Slovenska Bistrica

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 8905
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ivan Žagar izvoljen 6205 69.68%
Ljubo Poles ni izvoljen 2032 22.82%
Matej Španinger ni izvoljen 426 4.78%
Romana Brzin ni izvoljen 242 2.72%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 31
Podeljeni mandati 31
Veljavni glasovi 8782
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Srečko Juhart SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Karl Kavkler SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Marjana Sagadin SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
4 Danica Sagadin Leskovar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
5 Dušan Leskovar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
6 Kristina Pregl SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
7 Maksimiljan Tramšek SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
8 Marko Berdnik SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
9 Modest Motaln SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
10 mag. Karmen Furman SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Žarko Furman SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 Matej Arnuš SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
13 Uroš Klajderič SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Borut Furman SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
15 Drago Capl SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
16 Matej Goričan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
17 Domen Korošec GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
18 mag. Jožica Planinšec Deržek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
19 Marjana Brezovšek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
20 dr. Vito Martinčič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
21 Stanislav Zajšek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
22 Iztok Daniel Utenkar GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
23 Luka Zorko GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
24 Jožef Majcen SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
25 dr. Andrej Godec SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
26 Jožef Gorinšek SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
27 Ludvik Repolusk SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 4 izvoljen
28 Zoran Košič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
29 Mateja Veber NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
30 Andrej Slaček NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
31 Ivan Kumaver DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE VOLILNA ENOTA 4 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Alfonz Šarh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1970
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Samo Brbre izvoljen 315 15.99%
2 Jože Pečovnik izvoljen 241 12.23%
3 Janko Pečovnik izvoljen 185 9.39%
4 Marijan Škorjanc izvoljen 184 9.34%
5 Brigita Hren izvoljen 178 9.04%
6 Ana Rabič izvoljen 173 8.78%
7 Aleksandra Skale izvoljen 142 7.21%
Dejan Skol ni izvoljen 129 6.55%
Igor Ačko ni izvoljen 126 6.40%
Branko Hojnik ni izvoljen 115 5.84%
Dušan Lipošek ni izvoljen 100 5.08%
Angela Prepelič ni izvoljen 82 4.16%

Črešnjevec (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 660
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Franc Podgrajšek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Gregor Sobotič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Boštjan Rajher VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Jure Špec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Dejan Novak VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Suzana Krhlanko VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Peter Žišt VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Dr. Jagodiča (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2405
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Niko Turk izvoljen 403 16.76%
2 Srečko Juhart izvoljen 335 13.93%
3 Danijel Lenošek izvoljen 242 10.06%
4 Matic Šerbelj izvoljen 234 9.73%
5 Peter Germ izvoljen 226 9.40%
6 Dejan Fajs izvoljen 221 9.19%
7 Leopold Cvahte izvoljen 207 8.61%
Boštjan Furman ni izvoljen 191 7.94%
Viktor Leskovar ni izvoljen 188 7.82%
Damijan Selinšek ni izvoljen 158 6.57%

Impol (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 3191
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rebeka Potočnik izvoljen 407 12.75%
2 Dušan Leskovar izvoljen 374 11.72%
3 Vida Lipoglav izvoljen 295 9.24%
4 Gabrijel Cintauer izvoljen 285 8.93%
5 Vanči Šeligo izvoljen 275 8.62%
6 Staša Trajkovič izvoljen 269 8.43%
7 Melanija Pušnik izvoljen 263 8.24%
Dejan Pristovnik ni izvoljen 258 8.09%
Peter Leskovar ni izvoljen 236 7.40%
Andrej Erker ni izvoljen 220 6.89%
Majda Vrečnak ni izvoljen 179 5.61%
Gaja Omerzi ni izvoljen 130 4.07%

Kebelj (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1599
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rok Grm izvoljen 210 13.13%
2 Dejan Klančnik izvoljen 188 11.76%
3 Jožef Gorinšek izvoljen 141 8.82%
4 Tadej Klančnik izvoljen 134 8.38%
5 Martin Kočnik izvoljen 129 8.07%
6 Damjan Kos izvoljen 120 7.50%
7 Janja Pučko izvoljen 113 7.07%
Terezija Kočnik ni izvoljen 111 6.94%
Robert Gumzej ni izvoljen 111 6.94%
Dejan Javrnik ni izvoljen 107 6.69%
Florjan Globovnik ni izvoljen 81 5.07%
Simon Strnad ni izvoljen 67 4.19%
Milena Oblonšek ni izvoljen 51 3.19%
Simon Furman ni izvoljen 36 2.25%

Laporje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 738
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Mitja Leskovar VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Štefan Otorepec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Bogdan Vovk VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Urška Lorber VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Bogdan Pivec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Nina Razboršek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Drago Ozvaldič VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
8 Zoran Košič VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
9 Domen Korošec VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Leskovec-Stari Log (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1103
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Aleš Koren izvoljen 154 13.96%
2 Domen Košič izvoljen 134 12.15%
3 Kristijan Kraševec izvoljen 132 11.97%
4 Denis Kancler izvoljen 117 10.61%
5 Alenka Narobe izvoljen 104 9.43%
6 Andreja Lorber izvoljen 102 9.25%
7 Saša Nešić izvoljen 99 8.98%
Anja Pivec Gačnik ni izvoljen 99 8.98%
Samo Šift ni izvoljen 93 8.43%
Andrej Brumec ni izvoljen 69 6.26%

Pohorski odred (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 3850
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Ludvik Repolusk izvoljen 433 11.25%
2 Peter Cvahte izvoljen 349 9.06%
3 Luka Zorko izvoljen 349 9.06%
4 Modest Motaln izvoljen 340 8.83%
5 Rebeka Tramšek izvoljen 311 8.08%
6 Nika Gerdovič izvoljen 285 7.40%
7 Samo Praprotnik izvoljen 232 6.03%
Polona Kregar ni izvoljen 219 5.69%
Tomislav Poplatnik ni izvoljen 219 5.69%
Marko Berdnik ni izvoljen 210 5.45%
Lidija Ravš ni izvoljen 207 5.38%
Viktor Ajd ni izvoljen 207 5.38%
Drago Capl ni izvoljen 166 4.31%
Zmagica Capl ni izvoljen 133 3.45%
Saša Zelenić ni izvoljen 97 2.52%
Zoran Gaber ni izvoljen 93 2.42%

Pragersko (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2877
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Rudi Kruh izvoljen 306 10.64%
2 Franc Turk izvoljen 262 9.11%
3 Branko Kruh izvoljen 255 8.86%
4 Maja Lešnik izvoljen 220 7.65%
5 Uroš Šinkovec izvoljen 190 6.60%
6 Matej Arnuš izvoljen 187 6.50%
7 Aleš Pogorevc izvoljen 165 5.74%
Zlatko Trebovšek ni izvoljen 155 5.39%
Matija Matić ni izvoljen 154 5.35%
Valentina Kelenc ni izvoljen 143 4.97%
Peter Vuk ni izvoljen 139 4.83%
Jan Hojnik ni izvoljen 130 4.52%
Matej Španinger ni izvoljen 106 3.68%
Rene Vindiš ni izvoljen 106 3.68%
Irena Božičko Petek ni izvoljen 95 3.30%
Barbara Köveš ni izvoljen 89 3.09%
Romana Brzin ni izvoljen 66 2.29%
Leopoldina Hajšek ni izvoljen 59 2.05%
Klara Podgoršek ni izvoljen 50 1.74%

Spodnja Polskava (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2015
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Teskač izvoljen 272 13.50%
2 Miran Gajšt izvoljen 250 12.41%
3 Nejc Žagar izvoljen 232 11.51%
4 Božo Gajšt izvoljen 229 11.36%
5 Franc Teran izvoljen 225 11.17%
6 Sonja Ekart izvoljen 210 10.42%
7 Vesna Prijol izvoljen 169 8.39%
Petra Sever ni izvoljen 164 8.14%
Mojca Kavaš ni izvoljen 161 7.99%
Stanislav Zajšek ni izvoljen 103 5.11%

Šmartno na Pohorju (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1309
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Kristina Pregl izvoljen 248 18.95%
2 Martin Fifer izvoljen 174 13.29%
3 Vlado Berdnik izvoljen 133 10.16%
4 Jure Vrečko izvoljen 131 10.01%
5 Cvetko Ačko izvoljen 118 9.01%
6 Lea Ornik izvoljen 108 8.25%
7 Ivan Motaln izvoljen 89 6.80%
Miroslav Müller ni izvoljen 80 6.11%
Valerija Vrečko ni izvoljen 79 6.04%
Uroš Petek ni izvoljen 77 5.88%
Tatjana Frešer ni izvoljen 72 5.50%

Tinje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1426
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Maksimiljan Tramšek izvoljen 270 18.93%
2 Marjan Smogavec izvoljen 158 11.08%
3 Brigita Koren izvoljen 146 10.24%
4 Marko Gracej izvoljen 135 9.47%
5 Alojz Capl izvoljen 122 8.56%
6 Branko Gracej izvoljen 114 7.99%
7 Simon Golčar izvoljen 99 6.94%
Ludvik Stegne ni izvoljen 85 5.96%
Jurij Laubič ni izvoljen 84 5.89%
Boštjan Brbre ni izvoljen 82 5.75%
Silvo Motaln ni izvoljen 74 5.19%
Uroš Vidmar ni izvoljen 57 4.00%

Vrhole - Preloge (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1146
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Goričan izvoljen 226 19.72%
2 Cvetka Frešer izvoljen 168 14.66%
3 Bojan Skrbinšek izvoljen 162 14.14%
4 Zdravko Lažeta izvoljen 153 13.35%
5 Andreja Šoštarič Mlačnik izvoljen 151 13.18%
6 Magda Novak izvoljen 145 12.65%
7 Gregor Frešer izvoljen 88 7.68%
Miroslav Brdnik ni izvoljen 53 4.62%

Zgornja Ložnica (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1753
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Peter Mlakar izvoljen 207 11.81%
2 Dominik Žišt izvoljen 162 9.24%
3 Simona Štern izvoljen 134 7.64%
4 Jože Košir izvoljen 132 7.53%
5 Željko Motaln izvoljen 128 7.30%
6 Marko Petrišič izvoljen 113 6.45%
7 Natalija Očko izvoljen 102 5.82%
Jerica Rebernak ni izvoljen 101 5.76%
Marjan Florjančič ni izvoljen 101 5.76%
Ivan Kumaver ni izvoljen 100 5.70%
Jožef Brglez ni izvoljen 98 5.59%
Damijan Leva ni izvoljen 97 5.53%
Aleš Švab ni izvoljen 87 4.96%
Petra Magdič ni izvoljen 73 4.16%
Primož Dovnik ni izvoljen 72 4.11%
Slavko Dušej ni izvoljen 46 2.62%

Zgornja Polskava (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 2850
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Uroš Klajderič izvoljen 388 13.61%
2 Zlatko Pongračič izvoljen 315 11.05%
3 Dušan Kotnik izvoljen 261 9.16%
4 Peter Matvoz izvoljen 249 8.74%
5 Amadeja Kugl izvoljen 230 8.07%
6 Franc Pišek izvoljen 225 7.89%
7 Marko Viher izvoljen 224 7.86%
Milena Selinšek ni izvoljen 215 7.54%
Nada Zelenko ni izvoljen 190 6.67%
Borislav Mlakar ni izvoljen 156 5.47%
Sonja Jalovec ni izvoljen 149 5.23%
Alojz Petrovič ni izvoljen 136 4.77%
Ivan Franc Štrukelj ni izvoljen 112 3.93%