Občina Slovenske Konjice

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 6024
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Darko Ratajc izvoljen 3410 56.61%
Jure Levart ni izvoljen 2614 43.39%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 23
Podeljeni mandati 23
Veljavni glasovi 5962
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Bojan Podkrajšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Nadja Punčuh SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
3 Matej Senica SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
4 Irena Vozlič Stjepčević SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
5 Martin Zidanšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Franja Falnoga SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
7 Peter Koren SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Nina Petelinek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
9 Jožef Satler SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
10 Monika Iršič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
11 Primož Poklič SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
12 dr. Jernej Štromajer SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
13 Andrej Gumzej SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
14 Barbara Ajdnik GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
15 Mateja Artič Slemenšek GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
16 Zlatko Ratej GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
17 Vasja Ivančič GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
18 Slavko Hren SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
19 Nežika Pavlič Brečko SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
20 Tomaž Pahole SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
21 mag. Jure Levart NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
22 Irena Švab Kavčič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
23 Drago Ratajc NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV VOLILNA ENOTA 1 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Bezina (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1308
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Boštjan Pavrič izvoljen 185 14.14%
2 Matic Petraš izvoljen 171 13.07%
3 Barbara Podgrajšek izvoljen 151 11.54%
4 Doroteja Fijavž izvoljen 150 11.47%
5 Luka Brečko izvoljen 146 11.16%
6 Denis Škorjanc izvoljen 135 10.32%
7 Branko Jevšenak izvoljen 134 10.24%
Klara Koprivnik ni izvoljen 121 9.25%
Drago Alenc ni izvoljen 115 8.79%

Dobrava-Gabrovlje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 157
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Živa Letnar izvoljen 41 26.11%
2 Tilen Grenkuš izvoljen 31 19.75%
3 Andrej Selčan izvoljen 30 19.11%
4 Andrej Leskovar izvoljen 29 18.47%
5 Boštjan Hren izvoljen 26 16.56%

Draža vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 912
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Dejan Verhovšek izvoljen 163 17.87%
2 Tomaž Pahole izvoljen 146 16.01%
3 Borut Marguč izvoljen 109 11.95%
4 Andreja Marguč Kavc izvoljen 103 11.29%
5 Gregor Ercek izvoljen 103 11.29%
Jure Macuh ni izvoljen 91 9.98%
Janez Cugmas ni izvoljen 65 7.13%
Tamara Marguč Veternik ni izvoljen 58 6.36%
Nina Levart ni izvoljen 45 4.93%
Zvonka Mesarič ni izvoljen 29 3.18%

Konjiška vas (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 486
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marko Cigler izvoljen 128 26.34%
2 Drago Bezenšek izvoljen 103 21.19%
3 Julija Furman izvoljen 90 18.52%
4 Franc Furman izvoljen 85 17.49%
5 Dušan Orož izvoljen 80 16.46%

Loče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 795
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Stanislav Kukovič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Franja Falnoga VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Henrik Polh VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Ivan Breznik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Štefan Konec VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Andrej Gumzej VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Simon Bukovnik VOLILNA ENOTA 05 izvoljen

Polene (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 525
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Lovro Bornšek izvoljen 74 14.10%
2 Gregor Fijavž Kranjčan izvoljen 62 11.81%
3 Patricija Fijavž izvoljen 61 11.62%
4 Tadej Lajnšček izvoljen 61 11.62%
5 Vilma Štoleker izvoljen 58 11.05%
Jože Čakš ni izvoljen 44 8.38%
Franc Kmetec ni izvoljen 43 8.19%
Blaž Kokol ni izvoljen 43 8.19%
Urška Podgrajšek ni izvoljen 34 6.48%
Simona Kmetec ni izvoljen 29 5.52%
Amadej Androjna ni izvoljen 16 3.05%

Slovenske Konjice (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 11
Podeljeni mandati 11
Veljavni glasovi 7819
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Slavko Hren VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Dolores Fideršek VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Ladislav Levart VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Primož Poklič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Irena Vozlič Stjepčević VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Milena Brečko Poklič VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Stane Frim VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Danijela Šuc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
9 Helena Celcer VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
10 Jakob Mlakar VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
11 Aleksander Marguč VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Sojek-Kamna gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 180
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Primož Ograjenšek izvoljen 32 17.78%
2 Sašo Gričnik izvoljen 32 17.78%
3 Srečko Jelovšek izvoljen 29 16.11%
4 Zdravko Podgoršek izvoljen 28 15.56%
5 Jožica Plešnik izvoljen 23 12.78%
Tadej Črešnar ni izvoljen 21 11.67%
Petra Grašič ni izvoljen 15 8.33%

Spodnje Grušovje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 370
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Tadej Gumzej izvoljen 75 20.27%
2 Zdravko Juhart izvoljen 61 16.49%
3 Sonja Kropej izvoljen 59 15.95%
4 Sabina Rorič izvoljen 46 12.43%
5 Simona Stojan izvoljen 45 12.16%
Marko Brumec ni izvoljen 26 7.03%
Andrej Ratej ni izvoljen 24 6.49%
Tomislav Brumec ni izvoljen 21 5.68%
Marija Gumzej ni izvoljen 13 3.51%

Sveti Jernej (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1231
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Babič izvoljen 229 18.60%
2 Tadej Mernik izvoljen 172 13.97%
3 Niko Ločnikar izvoljen 169 13.73%
4 Iztok Burlak izvoljen 166 13.48%
5 Zlatka Pust Kušter izvoljen 164 13.32%
6 Tina Levart izvoljen 161 13.08%
7 Srečko Kušter izvoljen 98 7.96%
Marica Marguč ni izvoljen 72 5.85%

Špitalič (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 457
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Bojan Podkrajšek izvoljen 91 19.91%
2 Vojko Kotnik izvoljen 84 18.38%
3 Boris Pivec izvoljen 62 13.57%
4 Valerija Rožanc izvoljen 61 13.35%
5 Fredi Marinšek izvoljen 59 12.91%
Jerneja Kotnik ni izvoljen 50 10.94%
Branko Bračko ni izvoljen 50 10.94%

Tepanje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1981
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Senica izvoljen 245 12.37%
2 Štefan Gorinšek izvoljen 189 9.54%
3 Nina Planinc izvoljen 188 9.49%
4 Stane Levart izvoljen 160 8.08%
5 Damjana Hohler izvoljen 157 7.93%
6 Luka Levart izvoljen 135 6.81%
7 Srečko Sirc izvoljen 115 5.81%
Rene Verhovšek ni izvoljen 111 5.60%
Primož Vezjak ni izvoljen 108 5.45%
Nadja Punčuh ni izvoljen 102 5.15%
Gašper Napotnik ni izvoljen 101 5.10%
Zlatko Ratej ni izvoljen 87 4.39%
Monika Obrul ni izvoljen 83 4.19%
Darja Črešnar ni izvoljen 76 3.84%
Mitja Munda ni izvoljen 67 3.38%
Maja Gaber ni izvoljen 57 2.88%

Vešenik-Brdo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 615
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Branko Plankelj izvoljen 155 25.20%
2 Dušan Reš izvoljen 122 19.84%
3 Matjaž Kalšek izvoljen 116 18.86%
4 Zlatko Iršič izvoljen 115 18.70%
5 Vesna Celcer Pečovnik izvoljen 107 17.40%

Zbelovo (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1191
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Aleš Senker izvoljen 171 14.36%
2 Vlasta Prosenak izvoljen 145 12.17%
3 Dragica Brumec izvoljen 134 11.25%
4 Lea Rupnik izvoljen 124 10.41%
5 Alojz Koražija izvoljen 120 10.08%
6 Darja Kline izvoljen 115 9.66%
7 Anton Tekavc izvoljen 112 9.40%
Miha Regoršek ni izvoljen 104 8.73%
Aleksander Levart ni izvoljen 90 7.56%
Tomaž Majšler ni izvoljen 76 6.38%

Zeče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1117
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jure Levart izvoljen 183 16.38%
2 Matej Keblič izvoljen 154 13.79%
3 Florjan Ungar izvoljen 147 13.16%
4 Martin Zidanšek izvoljen 145 12.98%
5 Irena Švab Kavčič izvoljen 140 12.53%
6 Mojca Gorinšek izvoljen 134 12.00%
7 Gregor Punčuh izvoljen 116 10.38%
Marin Zver ni izvoljen 98 8.77%

Žiče (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 1059
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Jožef Satler izvoljen 153 14.45%
2 Andrej Podkubovšek izvoljen 145 13.69%
3 Aleš Slatenšek izvoljen 136 12.84%
4 Dejan Strmšek izvoljen 131 12.37%
5 Peter Gričnik izvoljen 119 11.24%
6 Bojan Rečnik izvoljen 113 10.67%
7 Tina Vahter izvoljen 95 8.97%
Nadja Bezenšek ni izvoljen 90 8.50%
Marija Pintar ni izvoljen 77 7.27%