Občina Šmarje pri Jelšah

Žrebi

Volitve župana

Volilni sistem dvokrožni večinski sistem
Mandati 1
Podeljeni mandati 1
Veljavni glasovi 3000
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matija Čakš izvoljen 3000 100.00%

Volitve v občinski svet

Volilni sistem proporcionalni sistem z enotami
Mandati 19
Podeljeni mandati 19
Veljavni glasovi 3094
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Lista Enota Status
1 Ivan Žaberl LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
2 Primož Pajk LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
3 Janez Lipnik LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
4 Nataša Potočnik LISTA NAŠA OBČINA ŠMARJE VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
5 Mirko Bevc SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
6 Jan Gajšek SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
7 Uroš Operčkal SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
8 Miroslav Goručan SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
9 Niko Petelin LISTA JELŠA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
10 Helena Romih LISTA JELŠA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
11 Janko Šket LISTA JELŠA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
12 Gorazd Močnik LISTA JELŠA ZA RAZVOJ VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
13 Marjana Bračko GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 1 izvoljen
14 Stanislav Šket GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
15 Peter Novak GIBANJE SVOBODA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
16 Marjana Skale NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
17 Miloš Bevc NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 3 izvoljen
18 Miran Koštomaj SOCIALNI DEMOKRATI VOLILNA ENOTA 2 izvoljen
19 Dejan Povalej SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA VOLILNA ENOTA 3 izvoljen

Volitve v krajevne, četrtne in vaške skupnosti

Dol - Sp. Mestinje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 184
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Marjan Petauer izvoljen 41 22.28%
2 Peter Žličar izvoljen 40 21.74%
3 Tadej Stojan izvoljen 36 19.57%
4 Urška Jagodič izvoljen 34 18.48%
5 Vera Rupnik izvoljen 33 17.93%

Kristan vrh (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 391
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Tomaž Čokl VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janez Lisjak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marjan Mikola VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Marko Ribič VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Jana Špoljar VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Marinka Strašek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Dejan Povalej VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
8 Silva Erjavc VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
9 Dušan Štern VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Lemberg (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 215
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Status Glasovi Odstotek
1 Matej Strašek izvoljen 32 14.88%
2 Nina Jecl izvoljen 30 13.95%
3 Robert Posl izvoljen 29 13.49%
4 Janko Strašek izvoljen 29 13.49%
5 Urška Kostanjšek izvoljen 28 13.02%
Barbara Škornik ni izvoljen 25 11.63%
Marjana But ni izvoljen 14 6.51%
Mihael Lorenčak ni izvoljen 14 6.51%
Jožefa Bračko Špiljak ni izvoljen 14 6.51%

Mestinje (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 429
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Dr. Aleksander Kidrič VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Katja Furman VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Milan Mikez VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Gordana Vocovnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Damijan Šega VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Egon Drofenik VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
7 Erika Fišer VOLILNA ENOTA 04 izvoljen

Sladka gora (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 424
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Marko Novak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Primož Škrablin VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Franc Novak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
4 Gorazd Močnik VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Stanislav Kamplet VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
6 Janez Majcen VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
7 Jože Tratenšek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen

Sveti Štefan (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 7
Podeljeni mandati 7
Veljavni glasovi 259
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Ivan Žaberl VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Andrej Smole VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
3 Jožef Pungeršek VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
4 Rajko Mužerlin VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
5 Drago Lorger VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
6 Gregor Hvala VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
7 Branislav Smole VOLILNA ENOTA 07 izvoljen

Šentvid pri Grobelnem (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 13
Podeljeni mandati 13
Veljavni glasovi 473
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Klemen Kotnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Cvetko Pevec VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Štefan Štruklec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Jasna Jagodič Miklavc VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Robert Križan VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Matjaž Rožman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Zvonko Rožencvet VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
8 Sebastjan Gobec VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
9 Lea Leskovar VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
10 Niko Petelin VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
11 Franc Horvat VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
12 Stanka Golež VOLILNA ENOTA 10 izvoljen
13 Marko Kramer VOLILNA ENOTA 11 izvoljen

Šmarje pri Jelšah (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 15
Podeljeni mandati 15
Veljavni glasovi 1404
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Irena Artnak VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Janez Čakš, dr. med. VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Marko Dečman VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Branko Vrbek VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Mihael Gobec VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
6 Husein Ikanović VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
7 Vinko Dečman VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
8 Mirjana Anošek VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
9 Damjan Fajs VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
10 Tomaž Limbek VOLILNA ENOTA 08 izvoljen
11 Uroš Operčkal VOLILNA ENOTA 09 izvoljen
12 Pavel Pišek VOLILNA ENOTA 10 izvoljen
13 Janez Boršič VOLILNA ENOTA 11 izvoljen
14 Janko Pezdevšek VOLILNA ENOTA 12 izvoljen
15 Ivan Tacer VOLILNA ENOTA 13 izvoljen

Tinsko (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 5
Podeljeni mandati 5
Veljavni glasovi 90
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Benjamin Benčina VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Matej Namurš VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Miran Benčina VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Bernard Zeme VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
5 Matjaž Škorc VOLILNA ENOTA 02 izvoljen

Zibika (krajevna skupnost)

Volilni sistem večinski sistem z enotami
Mandati 9
Podeljeni mandati 9
Veljavni glasovi 205
Podroben preverljiv izračun izidov

Izidi

Kandidat Enota Status
1 Branko Skutnik VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
2 Marko Ketiš VOLILNA ENOTA 01 izvoljen
3 Emil Pevec VOLILNA ENOTA 02 izvoljen
4 Mitja Špes VOLILNA ENOTA 03 izvoljen
5 Anton Vrbek VOLILNA ENOTA 04 izvoljen
6 Bogdan Čakš VOLILNA ENOTA 05 izvoljen
7 Rok Planinšek VOLILNA ENOTA 06 izvoljen
8 Janez Kočar VOLILNA ENOTA 07 izvoljen
9 Aleš Škorjanec VOLILNA ENOTA 08 izvoljen